Bara de bästa skolorna får bedriva utbildning!

I slutet av november fattade riksdagen ett beslut om att stärka yrkesskola-utbildningarna (YH) som vi på IT-Högskolan är mycket glada över! 

 

loggayhutbildning
Det innebär enkelt sagt att vi som arbetar med en specifik bransch får bättre förutsättningar att fortsätta  att bedriva utbildningar, medan skolor som bedriver utbildningar inom områden där de inte har kunskap eller kompetens kommer bli av med sina tillstånd. 
För de som vill plugga innebär att det kommer finnas färre oseriösa skolor. Vi vill inte konkurrera med skolor som inte vet vad de gör, och som inte ger studenterna bästa möjliga förutsättningar för att få jobb och en ny karriär.
Då vi på IT-högskolan är seriösa och stolta över våra fantastiska utbildningar vill vi inte att YH ska förknippas med dåliga utbildningar och besvikna studenter, och genom att aktörerna som bedriver sådana utbildningar försvinner så kommer YHs rykte att förbättras.
Vi som arbetar nischat med IT och som kan den branschen och har ett stort kontaktnät med företag uppskattar det nya beslutet. Det gör att vi kan känna oss stolta över att vara en YH-skola och att vi kan bära fanan högt. Vi kommer fortsätta att ha som mål att leverera de allra bästa IT-utbildningarna som går att få, med nöjda studenter som går direkt ut i ett arbetsliv och en bransch som skriker efter kompetenta medarbetare. IT-branschen litar på os och vet att vi bedriver bra utbildningar och att vi lyssnar på deras åsikter och att vi har kompetens inom IT. Vi vet vad vi gör. Och inte nog med det- vi älskar det vi gör!
YH-myndigheten skriver mer om beslutet om ni vill läsa vidare.