AI Sweden Talent Day – fokus på AI och branschens roll i att påverka YH-utbildningar

I måndags var en av våra suveräna utbildningsansvariga, Sofia Hedén, inbjuden till AI Sweden Talent Day, för att hålla föredrag om yrkeshögskolans roll i att få ut fler AI-talanger på arbetsmarknaden. Föredraget fokuserade mycket på hur yrkeshögskolan fungerar och branschens möjlighet att påverka innehåll och resultat för våra utbildningar. Under ett par minuter fick vi ta del av intressant information i ämnet;

Yrkeshögskolor är vanligtvis mer praktiskt lagda än universitet och högskolor – åtminstone 25% av studierna består av LIA (lärande i arbete). Yrkeshögskolan styrs av Myndigheten för yrkeshögskolan, som finansierar våra utbildningar och godkänner att vi får starta de utbildningar vi ansökt om att bedriva. De kontrollerar också att vi efterföljer regler, samt kvalitetssäkrar skolan och utbildningarna.  Kort sagt är vårt huvudsyfte att bedriva utbildningar som leder till anställning efter examen – och detta är något som ligger bakom besluten från myndigheterna när de beviljar utbildningar.

Förra året startade IT-Högskolan Göteborg upp den populära utbildningen Utvecklare inom AI och Maskininlärning. Vi hade över 200 sökanden och 27 studerande startade i augusti.

 

De som läser utbildningen, likt alla våra utbildningar, har väldigt varierande bakgrund. Vissa vill göra ett karriärsskifte, andra hoppar på utbildningen direkt efter gymnasiet. Vad de har gemensamt är intresset för AI och att komma ut i arbete. En av våra studerande på utbildningen har en magisterexamen i beteendevetenskap och psykologi, som hon vill kombinera med sin AI-kunskap, för att arbeta inom MedTech. En annan har doktorerat inom finans och vill ta steget in i FinTech. Dessa olika bakgrunder hos de studerande är en stor fördel för yrkeshögskolan – många har redan bred kunskap från studier eller arbete, och söker sig till oss för att få den praktiska delen, och slutligen anställning.

Vår AI-utbildning har ett högt tempo, och våra studerande är väldigt engagerade. De studerar bland annat programmering, databehandling, algebra, statistik och flertalet kurser inom maskininlärning. Genom utbildningen lär de sig att presentera och visualisera data. Eftersom detta är första omgången vi bedriver utbildningen, så vet vi ännu inte vilka arbetsroller våra studerande kommer landa i, när de kommer ut i arbetslivet. En av våra studerande har redan haft möten om höstens LIA-praktik och diskuterar om att fokus kommer ligga på statistisk modellering och maskininlärningsmetoder för riskprediktion.

Vidare betonade Sofia vilken påverkan branschen kan ha på utbildningar i yrkeshögskolan – företag kan bidra och själva dra nytta av upplägget.  De företag vi samarbetar med har en stor roll i ansökningarna och har möjlighet att hävda sitt framtida kompetensbehov. Utan företag som uttrycker vilket behov de har kommer yrkeshögskolorna inte få sina utbildningar beviljade. Därför är branschen och anställningsbehovet väldigt vitala delar.

Varje utbildning på IT-Högskolan har en ledningsgrupp som består av utbildningsansvarig, studeranderepresentanter, någon från skolvärlden, och resterande medlemmar – majoriteten av medlemmarna – består av personer från branschen. Gruppen har stort mandat, och möjligheten att forma utbildningen utefter branschens och företagens behov. De kan föreslå nya kurser, nya programmeringsspråk och komma med andra förslag på upplägg, som de vet är efterfrågat på marknaden. En annan del som håller våra utbildningar relevanta är att vi tar in gästföreläsare som antingen leder en enstaka föreläsning, eller en hel kurs. Detta är ett utmärkt tillfälle för ett företag att marknadsföra sig och visa upp sig för framtida potentiella anställda.

Sofia rundade av detta innehållsrika föredraget med att påpeka att fler företag borde se nyttan i att ta in LIA-praktikanter – i slutändan leder ofta en LIA-period till en anställning, så om företag vill anställa kvalificerade studerande bör de ta in praktikanter.

I januari öppnade vi 2022 års ansökan och till hösten är vi redo att utbilda nästa AI-klass – som så småningom ska ut på LIA-praktik och slutligen bli anställda.

Läs mer om vår utbildning Utvecklare inom AI och maskininlärning.
Se hela Sofias föredrag här.