Agil testautomatiserare

Utbildningen är en kort YH-utbildning på 60p (16v) i 75% studietakt med 90% av kursen på distans och ger dig rätt till CSN-bidrag. Utbildningen är bedrivs främst på eftermiddagar och kvällar för att inte påverka dina nuvarande åtaganden med många gästspel i industrin. Syftet med kursen är att effektivt leverera kvalitetssäkra, testad och kundnära funktionalitet via effektiva former för teamsamarbete, kommunikation, kundsamarbete samt tidig och frekvent feedback.

Vem är du?

Du har jobbat med testning eller utveckling i minst 2 år och vill uppdatera dina kunskaper inom agil testautomation. Du eller ditt företag har behov av att öka er kompetens inom testautomation för att effektivisera ert testarbete. Du vill lära dig det senaste automatiserad testning och bli konkurrenskraftig på arbetsmarknaden.

Under agil testautomatisering:

Ansvarig utbildare är Jonas Briesel med flerårig erfarenhet av automatiserad testning och DevOps. Utbildningen ger kunskaper för att kunna avgöra vilket automatiseringsverktyg som passar för aktuellt system/applikation och hur olika testverktyg för automation fungerar på djupet. Du lär sig att applicera moderna utvecklingsprocesser som har test i fokus såsom BDD, TDD och ATDD. Du lär dig teori och att praktiskt arbeta utifrån iterationer med agila metoder och på ett effektivt sätt i utvecklingsprocessen. Under utbildningens projekt arbetar du praktiskt med att omsätta Product-backlogs, sprint-planering och sprint-backlogs, user stories, Sprint-review, sprint retrospective, estimering och definition of done utefter den agila processen Scrum.
Du lär dig grunderna och förutsättningar för Continuous deployment (CD) och Continuous Integration (CI) och kan relatera till hur ett kontinuerlig releasearbete fungerar. Samt redogöra för innebörden av att arbeta med kvalitetssäkring i ett DevOps-sammanhang. Den studerande lär sig använda versionshanteringsverktyg som ex. Git i testprocessen-/utvecklingsprocessen.

Verktyg som du kommer lära dig under kursens gång:

  • – Jenkins
  • – Junit
  • – Selenium
  • – Cucumber eller Graph walker
  • – JMeter
  • – Git
  • – Jira

 

 

En av studiebesöken kommer ske på Etraveli och då får du reda på hur de arbetar med automatiserad testning. Fler studiebesök kommer inom kort.

 

 

Utbildningen är uppdelad i två perioder:

Testverktyg och automatisering:
Första 8 veckorna fördjupar du dig i fyra olika testverktyg och lämnar in fyra stycken praktiska labbar kopplat till varje verktyg. Varje vecka har du tillgång till förinspelade föreläsningsvideos som du tittar på när det passar dig och individuell handledning för att komma vidare i din kunskapsinhämtning. Under denna period finns fyra fysiska träffar ute på ett relevant företag som är förlagda till eftermiddagar och kvällar.

Lab1 JUnit, Backend
Lab2 Selenium, Frontend
Lab3 Cucumber, Acceptance tests, BDD, Gherkin style
Lab4 Graph Walker, modellbaserad testning, BDD

Agiltprojekt:
Sista 8 veckorna arbetar du i ett agiltteam med ett case för att omsätta dina kunskaper i praktiken på ett tydligt sätt. Här har teamet handledning veckovis som är förlagd till seneftermiddag eller kväll.

Efter agil testautomatisering:

Efter kursen ska den studerande kunna identifiera tester som kan automatiseras samt utföra automatiseringen för dem. Efter kursen ska de studerande kunna skapa körbara automatiserade testfall med tillhörande dokumentation. Syftet med kursen är att effektivisera testprocessen med hjälp av automatiska tester. Du kan starta företagets automatiserade arbetet på ett tryggt och värdeskapande sätt.