Därför väljer du Applikationsutvecklare.

Se filmen

Beskrivning

Som applikationsutvecklare tar du fram och underhåller appar till olika mobila enheter. Du behärskar att skapa appar native med Swift till iOS och Android men också via olika webbverktyg som t.ex. React Native. Du lär dig fler programmeringsspråk vilket ger dig en bred grund att stå på och det öppnar många dörrar som utvecklare. Det här är vår bredaste utbildning där du lär dig flera programmeringsspråk vilket gör att du själv kan välja din inriktning i yrkeslivet.

 

Vem är du?

Är du kreativ, gillar att komma på smarta och innovativa lösningar? Ser du inga gränser med hur vi kan utveckla samhället med hjälp av IT? Du brinner för applikationsdesign och skapandet av appar till Android, iPhone och iPad. Gillar du att arbeta praktiskt med stark koppling mellan teori och praktik. Matchar beskrivningen dig? I så fall är IT-Högskolans utbildning Apputvecklare perfekt för dig!

 

Under applikationsutvecklare-utbildningen:

Du kommer bli expert på applikationsutveckling där du självständigt får lära dig att bygga professionella mobilapplikationer (native och crossplatform) med hjälp av  programeringsspråken C#, Android, Javascript och Swift. Under utbildningen lär du dig att designa användarvänliga gränssnitt och vyer som passar för både Android, iPhone och iPad. Du får också lära dig att planera, genomföra projekt och säkerställa att förväntat resultat uppnås. Våra lärare är från IT-branschen vilket gör att de besitter den senaste kunskapen och har en stark näringslivsanknytning.

 

Efter apputvecklare-utbildningen:

Efter utbildningens slut har du spetskompetensen inom Applikationsutveckling som IT-branschen efterfrågar. I vårt kontaktnät har vi en mängd IT-bolag som söker dig som utbildad Applikationsutvecklare.

Efter avslutad utbildning kan du jobba som:
• Applikationsutvecklare
• Applikationsprogrammerare
• Applikationsspecialist

LIA

LIA (Lärande i Arbete) i en Framtidsbransch

IT-Högskolan hjälper, på ett tydligt och framgångsrikt sätt, alla studerande att få en LIA-plats. Du som studerar på IT-Högskolan söker LIA-praktik genom vår företagspool, kopplad till varje YH-utbildning, där ledande företag inom IT-branschen finns representerade. Det gör att du som studerar på IT-Högskolan har en gräddfil till de bästa praktikplatserna och sedan jobben inom IT. 100% av våra studerande får en relevant LIA-plats!
På bara 1.5-2 år på IT-Högskolan läser du en IT-utbildning som öppnar dörrar till en helt ny karriär.
Du får teoretiska kunskaper på utbildningen och du får lära dig hur det är att arbeta i branschen på din LIA-praktik. Inför din LIA-praktik får du dessutom lära dig att skriva ett attraktivt CV, du får ett foto tagit av fotograf och vi tränar på intervjuteknik. Flertalet av de studerande får sedan anställning på sin praktikplats. Att gå en utbildning på IT-Högskolan leder till jobb, och du kan byta karriär på bara 1.5 år. 80% av våra studerande har jobb redan på sin Examensdag.

 

IT-Högskolans Företagspool

IT-Högskolan bedriver alla utbildningar med nära företagssamarbeten. Allt för att du som student ska kunna gå direkt från utbildning till en anställning. Det nära företagssamarbetet märks tydligt i kursen LIA (Lärande i Arbete) då du som student tar del av IT-högskolans unika företagspooler som är kopplade till varje YH-utbildning. IT-Högskolans Företagspool består utav små och stora företag i IT-branschen där många är i stort behov av att nyanställa.
Genom vår företagspool har utbildningarna starka kopplingar till IT-branschen och vi kan vara lyhörda för förändringar och nyheter som vi snabbt kan implementera i utbildningarna. Dessa företag sitter bland annat med i ledningsgrupperna för utbildningarna, de gästföreläser och ger möjlighet för studenterna att få sin LIA-praktik på företag som andra bara drömmer om.
Som studerande på IT-Högskolan har du möjligheten att ansöka om LIA-praktik genom företagspoolen och matchas då med ett företag som passar dina egna intressen och din kompetens. Matchningen ökar sannolikheten för att både studenten och företaget blir nöjda.

Läs mer om IT-Högskolans LIA-process här!

Snabbfakta

Utbildningslängd 400 YH-poäng = 2 år
Utbildningsstart 22 Augusti 2022
Sista ansökningsdag 1 maj 2022
Antagningsprov Alla sökande genomför ett antagningsprov på distans.
Besked om antagning 30 maj 2022
CSN berättigad JA
LIA-kurs (Lärande i arbete) 120 YH-poäng = 24 v
Företagspool JA
Studietakt Heltid/dagtid
Utbildningsledare: Göteborg – Sofia Hedén
sofia.heden@iths.seStockholm – Felicia Waldner
felicia.waldner@iths.se
När du läser utbildningen Applikationsutvecklare mot Android och iPhone har du möjlighet att låna en MacBook utav IT-Högskolan kostnadsfritt.

Behörighet Applikationsutvecklare

Det finns fyra sätt att bli behörig till utbildningen:

1. Gymnasieexamen – Grundläggande behörighet + särskild behörighet.
2. BFU – Behörighetsgivande förutbildning. Du har alla behörigheter förutom programmeringskunskaper.
3. Behörighetsprövning – IT-Högskolan testar dina kunskaper genom ett prov.
4. Goda förutsättningar att tillgodose dig utbildningen (endast 5 platser)

 

1. Gymnasieexamen

Du har grundläggande behörighet från gymnasieskolan eller vuxenutbildningen i kombination med nedan särskilda behörighetskrav.

Grundläggande behörighet
Utbildningen kräver grundläggande behörighet, det har du som har en gymnasieexamen, lär mer om grundläggande behörighet.

Särskild behörighet till Applikationsutvecklare till iPhone och Android:
Lägsta betyget E/3/G i Engelska 6 (100p) eller motsvarande kunskaper.
Lägsta betyget E/3/G i Matematik 2 (100p) eller motsvarande kunskaper.
Lägsta betyget E/3/G i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 (100p) eller motsvarande kunskaper.
Lägsta betyget E/3/G eller motsvarande kunskaper i något av följande programmeringsspråk :
Programmering 1 eller motsvarande

Saknar du matematik- eller programmeringskunskaper?
IT-Högskolan har tänkt på dig, vi erbjuder en förberedande preparandkurs som motsvarar Matematik 2/B och Programmering 1.
Preparandkursen är en expressväg för att få de kunskaper som krävs för att klara utbildningen och uppfylla behörighetskraven som IT-Högskolan ställer på dig som student. IT-Högskolan erbjuder preparandkurser i Matematik 2/B och Programmering A. Kurserna genomförs helt på distans via ett digitalt klassrum och innehåller föreläsningsvideos, övningsuppgifter och stödjande material som PDF:er och liknande.

Läs mer om de förberedande preparandkurserna:

Du anmäler dig genom ansökningsformuläret – Ansökan.

 

2. BFU – Behörighetsgivande förutbildning

Kan erbjudas till dig som har all behörighet förutom programmering. Då genomför du en tre veckors ”express-utbildning” inom programmering som avslutas med en inlämningsuppgift som måste klaras. När uppgiften är godkänd har du automatiskt en plats på utbildningen. BFU är CSN berättigad och sker på distans via IT-Högskolans lärplattform. Du behöver inte anmäla ditt intresse för BFU. IT-Högskolan kontaktar sökande och med erbjudan om studieplats på BFU.

 

3. Behörighetsprövning – Reel kompetens

Reell kompetens = Saknar du en formell behörighet i form av betyg eller liknande men har motsvarande kunskaper från arbetslivet eller erhållit kunskaperna på något annat sätt? Då ska du ansöka om reell-kompetens. Du ansöker som vanligt och skriva i meddelande fältet att du ansöker om reell kompetens. När du genomfört antagningsprovet fungerar detta även som behörighetstest och IT-Högskolan ser då om du har de kunskaper som krävs för att vara behörig till utbildningen eller inte. Du gör alltså inget extra prov utan enbart antagningsprovet som alla andra sökande.

 

4. Goda förutsättningar att tillgodose dig utbildningen

Till varje utbildning finns 5 st platser för dig som inte uppfyller behörighetskraven fullt ut men som ändå bedöms av utbildningens ledningsgrupp kunna tillgodose dig utbildningen. Dessa platser är inget du ansöker till utan det sker automatiskt i själva antagningen av utbildningen .

 

Antagningsprocessen

För att bli antagen till någon av IT-Högskolans yrkeshögskoleutbildningar behöver du göra ett antagningsprov. Provet testar av Matte, Svenska, Engelska och Programmering och sker digitalt. När du har ansökt till någon av utbildningarna kommer du uppmanas att förbereda dig inför antagningsprovet. Resultatet av provet är det underlag vi använder i vår antagnings-/urvals-process. Läs mer om provet och antagningsprocessen här.

Egen MacBook

Som studerande på IT-Högskolans Applikationsutvecklare till iPhone och Android får du låna en MacBook under din studietid helt utan kostnad. Du ansvarar själv över datorn under studietiden och kan ta med dig den hem för att studera eller på semestern.

Det gör att du som student kommer få ett mycket kraftfullt arbetsredskap som ger dig möjlighet att skapa appar för alla plattformar.

Kursplan App-utvecklare

Utbildningens innehåll

Kurs (Poäng, 5 poäng = 1 vecka)

Kurs Poäng
Androidutveckling 50p
Agil metodik 15p
Databashantering 15p
Programmering iOS – Objective C och Swift 50p
Cross-platform-utveckling 35p
Agil utveckling 15p
LIA 1 40p
Backendutveckling med C# 20p
Obj.orienterad analys & design 10p
LIA 2 80p
Examensarbete 15p
Totalt 400p

 

Fördjupad information om de olika kurserna

 

Vad är YH-utbildning?

 IT-Högskolans YH-utbildningar är godkänd av Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH). Det ger dig rätt till studiemedel via CSN och en Yrkeshögskoleexamen efter avslutad utbildning.

yh_staende

En YH-utbildning är utformad efter arbetslivets behov av kvalificerad eftergymnasial yrkeskompetens. Det innebär att branschen har ett tydligt behov av den kompetens som fås under utbildningen. Kopplingen till arbetslivet är grunden i YH-utbildningarna. Därför innehåller IT-Högskolans utbildning en LIA-praktik (Lärande i arbete) på en arbetsplats. Efter LIA-perioden ska studenten vara redo för arbetslivet. Drygt åtta av tio är i arbete inom sex månader efter examen – helt eller delvis inom samma yrkesområde som utbildningen syftade till. Läs mer om YH-utbildningar på www.myh.se

 

Yrkeshögskoleexamen

IT-Högskolans YH-utbildningar är antingen 1,5 år eller 2 år långa och ger dig en yrkeshögskoleexamen/kvalificerad yrkeshögskoleexamen.

CSN

csnlogga
Alla YH-utbildningar på IT-Högskolan ger dig rätt till studiemedel och studiebidrag. Du väljer själv om du vill ha studiemedel (CSN) eller enbart studiebidrag. Studiemedel betalas ut en månad i förväg. Du söker om studiemedel på www.csn.se i Mina sidor. Det går snabbast om du använder e-legitimation. Då kan du skriva under och skicka in din ansökan direkt.

Intresseanmälan