Cloud Developer Azure

Beskrivning

Molntjänster gör det möjligt att hantera programvaror, datalagring och andra funktioner på nätet istället för i din dators mjukvara. Det är ett anpassbart och prisvärt sätt att hantera applikationer, infrastruktur och mjukvaror.

Vem är du?

Du gillar att programmera, arbeta i team och lösa problem. Du vill vara en del av den snabbt växande molnutvecklingen och företags resa in i molnet. Du trivs med omväxlande arbetsuppgifter och ser möjligheten till en spännande karriär. Matchar utbildningen dig ska du ansöka till IT-Högskolans Cloud developer Azure.

Under utbildningen:

Tyngdpunkten i utbildningen är att designa, utveckla och administrera olika molnlösningar med Microsoft Azure. Du lär dig programmera med .NET och C# för att skapa avancerade molnlösningar med Microsoft Azure. Du lär dig också databasprogrammering och frontend-utveckling viket medför att du kan skapa kraftfulla molnlösningar.

Innan du börjar programmerar lär du dig skapa strategier och bygga upp en arkitektur för olika molnlösningar utifrån ett företags behov. Under utbildningen lär du dig att Identifiera avgörande säkerhetsaspekter i en cloudlösning och förstå vikten av cybersäkerhet.

Du kommer uppleva IT-Högskolans pedagogiska profil, Learning by doing genom att arbeta i team utifrån agilmetodik med att programmera molnlösningar. Här lär du dig hur en molnlösning tas fram från tanke och strategi till fungerande molntjänst.

Som molnutvecklare kan du jobba som konsult och därför lär du dig hur du tar fram tydliga rapporter och kommunicerar åtgärder och lösningar med en kravställare.

Efter utbildningen:

Fler och fler företag väljer att övergå till molntjänster och du kommer besitta de kompetenser inom molnutveckling med Microsoft Azure som IT-branschen efterfrågar. Kanske har du lyckats ta en certifiering inom Azure som gör dig extra eftertraktad. Du kommer ha många spännande möjligheter att arbeta med molntjänsten Azure på ett företag eller som konsult.

Du kan jobba som Cloud developer Azure eller systemutvecklare.

Snabbfakta Cloud developer Azure

 

Utbildningslängd 400 YH-poäng = 2 år
Utbildningsstart Augusti 2021
Sista ansökningsdag 16 maj 2021
Antagningsprov Alla sökande genomför ettantagningstest på distans.
Besked om antagning 11 juni 2021
CSN berättigad JA
LIA-kurs (Lärande i arbete) 120 YH-poäng = 24 v
Företagspool JA
Studietakt Heltid/dagtid
Info Erik Eklund, erik.eklund@iths.se

Kursplan Cloud developer Azure

Utbildningens innehåll

Kurs (Poäng, 5 poäng = 1 vecka)

Agila metoder 30p
Cloud arkitektur 30p
Cloud programmering med C# 50p
Cloud programmering mot Azure 30p
Databashantering 20p
Examensarbete 20p
Front-end utveckling 30p
LIA 1 60p
LIA 2 80p
Projektstyrning och kommunikation med kravställare 10p
Publicering av molntjänster  40p

Intresseanmälan