Kursplan Frontend

Utbildningens innehåll

Kurs (Poäng, 5 poäng = 1 vecka)

Kurs Poäng
Agil utveckling 20p
CSM 20p
Databaser 15p
Design och frontend-utveckling med Javascript 30p
Effektiv frontend-utveckling 50p
Examensarbete 15p
Grafisk design och UX-design 30p
HTML och CSS 20p
JavaScript 50p
Kommunikation med kravställare, gruppdynamik och projektstyrning 20p
Software life cycle management 20p
LIA1 40p
LIA2 80p
PHP 10p
Totalt 400p

 

 

Fördjupad information om de olika kurserna

 

Agil utveckling
Mål: Kunna arbeta utefter agila metoder och förstå hur ett effektivt arbete i
iterationer fungerar i utvecklingsprocessen.
Använda verktyg för att planera, genomföra, övervaka och följa upp olika
agila metoder. Kursen ska ge den studerande kunskaper om
arbetsprocesser med agilametoder och kvalitetskriterier inom teoretisk och
praktisk frontend-utveckling. Att praktisk kunna genomföra ett iterativt
arbete i team och använda verktyg för projekt som ex. Jira, Trello eller
liknande. Den studerande ska använda ett versionshanteringssystem för att
hantera egen kod i ett agiltprojekt
Syfte: Effektivt leverera kundnära funktionalitet via effektiva former för
teamsamarbete, kommunikation, kundsamarbete samt tidig och frekvent
feedback.

CMS
Mål: Använda verktyg för innehållshantering och administration av
webbplatser
Lära sig att arbeta med några av de vanligaste innehållshanteringssystem
(CMS) såsom
WordPress och Drupal
Syfte: Skapa, hantera och administrera webbplatser med hjälp ett CMS.

Databaser
Mål: Kunna grunderna i relationsdatabaser och frågespråket SQL.
Känna till icke-relationsdatabassystem såsom MongoDB och Neo4j
Syfte: Kunna skapa databasdrivna webbplatser samt kunna modellera
databaser utifrån beställares behov

Design och frontend-utveckling med JavaScript
Mål: Hantera ramverk och designmönster i Javascript.
Utöka webbplatsfunktionalitet genom att använda externa API:er och
tredjepartstjänster.
Syfte: Skapa och utveckla funktionsrika och skalbara webbapplikationer.

Effektiv frontend-utveckling
Mål: Kursen ger kunskaper i.. avancerade och moderna ramverk och
tekniker i webbutveckling.
Skapa en enklare backend-lösning med Javascript
Syfte: Skapa och utveckla moderna och prestandaoptimerade
webbapplikationer

Examensarbete
Mål: Självständigt behandla teoretisk och praktisk frontend-programmering
som leder vidare till lärande och professionell utveckling. Den studerande
omsätter sina teoretiska och praktiska kunskaper som han/hon har fått
genom utbildningen och planerar, genomför och utvärderar ett frontendprojekt.
Syfte: Att utveckla frontend-lösningar av hög kvalité.

Grafisk design och UX-design
Mål: Lära sig begrepp, tekniker och verktyg inom visuell kommunikation
och User Experience (UX).
Göra medvetna design- val och beslut utifrån användbarhet och
målgruppsanalys
Syfte: Designa och skapa visuell kommunikation och gränssnitt utifrån
slutanvändarperspektiv

HTML och CSS
Mål: Lära sig syntaxen i språken HTML 5 och CSS3.
Koda i HTML5 och CSS3 för att skapa webbsidor och anpassa deras
innehåll.
Lära sig om webbstandarder och riktlinjer inom webbutveckling.
Syfte: Utveckla webblösningar i HTML5 och CSS3 som följer
webbstandarder och som är responsiva och tillgänglighetsanpassade.

JavaScript
Mål: Utveckla specialiserade kunskaper i programmeringsspråket
Javascript.
Lära sig om versionshantering för att hantera kod och samarbeta med
andra utvecklare
Syfte: Skapa och utveckla dynamiska och interaktiva webbsidor.

Kommunikation med kravställare, gruppdynamik och projektstyrning
Mål: Lära sig att arbeta effektivt i grupp och praktiskt tillämpa olika
projektstyrningsmodeller.
Skaffa sig praktisk tillämpad kunskap kring effektiv rapportering och
kommunikation med kravställare.
Syfte: Kunna samarbeta med kravställare för en effektiv utvecklingsprocess
samt kunna effektivt samarbeta i team för att uppnå projekts mål.

LIA1
Mål: Omsätta teoretiska och praktiska kunskaper på en arbetsplats.
Arbeta med frontend-utveckling i team på ett företag.
Syfte: Få en djupare förståelse för arbetslivets behov och krav på
yrkesrollen.

LIA2
Mål: Omsätta teoretiska och praktiska kunskaper på en arbetsplats. Arbeta
med avancerad frontend-utveckling i team på ett företag och aktivt bidra till
en effektiv frontend-utveckling. I rollen som frontend-utvecklare hantera en
större kodbas och bidra till denna genom ett versionshanteringssystem.
Syfte: Bli anställningsbar som frontend-utvecklare.

PHP
Mål: Lära sig grunderna i programmeringsspråket PHP.
Skapa PHP-lösningar samt arbeta med och vidareutveckla befintliga PHPlösningar.
Syfte: Skapa dynamiska och interaktiva webbapplikationer