Kursplan JavaScript

Utbildningens innehåll

Kurs (Poäng, 5 poäng = 1 vecka)

Kurs Poäng
Agil utveckling 25p
Backend programmering och databaser 55p
Crossplattform-utveckling 25p
Design och UX 20p
Designprinciper och mönster 35p
Examensarbete 20p
Frontendutveckling 55p
LIA 1 40p
LIA 2 80p
Software life cycle management 20p
Webbutveckling 25p
Totalt 400p

 

 

Fördjupad information om de olika kurserna

 

Agil utevckling
Mål: Kunna arbeta utefter agila metoder och förstå hur ett effektivt arbete i
iterationer fungerar i utvecklingsprocessen.
Använda verktyg för att planera, genomföra, övervaka och följa upp olika
agila metoder.
Syfte: Effektivt leverera kundnära funktionalitet via effektiva former för
teamsamarbete, kommunikation, kundsamarbete samt tidig och frekvent
feedback.
Backendprogrammering och databaser
Mål: Skapa kompletta och databasdrivna webbtjänster som kan
kommunicera via REST och WebSocket. De studerande kan hämta, lagra,
uppdatera och ta bort data i en databas och motivera val mellan olika
databastyper.
Syfte: Kunna skapa full stack-applikationer – från frontend-gränssnitt till
databas – med JavaScript.
Crossplattformutveckling
Mål: Att den studerande kan implementera hybrid- och native-appar med
webbteknologier. Den studerande använder relevanta ramverk som t.ex
React och Angular för att utvecklar avancerade hybridapplikationer. De
studerande kan självständigt publicera en applikation på marknaden.
Syfte: Att effektivt kunna skapa cross-platform-appar med webbteknologier,
som sedan kan publiceras på både Apple:s App Store och på Google Play.
Design och UX
Mål: Skapa attraktiva och användarvänliga applikationer. De studerande
kan använda kunskaper om färglära, typografi, navigering, etc. för att
skapa lättnavigerade lösningar som är anpassade efter ändamålet. De
studerande kan skapa lösningar som är genomtänkta och anpassade efter
olika kulturer och beteende.
Syfte: Effektivt lösa kunders designutmaningar och skapa en genomtänkt
användarupplevelse.
Designprinciper och mönster
Mål: Presentera principer och tekniker behjälpliga kring systemdesign och
kommunikation. De studerande säkerställa hög kvalité på utvecklade
applikationer, möjliggör skalbarhet i projektet, och effektivisera tiden som
läggs på att testa.
Syfte: Uppnå effektivitet och hög kvalitet i utvecklingsarbetet.
Examensarbete
Mål: Självständigt behandla teoretisk och praktisk JavaScriptprogrammering
som leder vidare till lärande och professionell utveckling.
Den studerande omsätter sina teoretiska och praktiska kunskaper som
han/hon har fått genom utbildningen och planerar, genomför och utvärderar
ett JavaScript-projekt.
Syfte: Att utveckla avancerade webbapplikationer eller webbplatser med
JavaScript av hög kvalité.
Frontendutveckling
Mål: Att effektivt kunna skapa webbapplikationer, inklusive Single Page
Applications och progressiva webbapplikationer (PWA-applikationer). De
studerande får specialiserade kunskaper inom teoretisk och praktisk
programmering med JavaScript/ES6+ och CSS preprocessing (t.ex. SASS
eller Myth). De ska också självständigt sätta upp en utvecklingsmiljö
baserat på NodeJS.
Syfte: Att effektivt kunna skapa och publicera rika, dynamiska och
mobilanpassade webbapplikationer och mobilappar, som kommunicerar
med webbtjänster.
LIA1
Mål: Omsätta teoretiska och praktiska kunskaper på en arbetesplats.
Arbeta med frontend-utveckling i team på ett företag.
Syfte: Få en djupare förståelse för arbetslivets behov och krav på
yrkesrollen.
LIA2
Mål: Omsätta teoretiska och praktiska kunskaper på en arbetsplats. Arbeta
med avancerad JavaScript-programmering i team på ett företag och aktivt
bidra till en effektiv JavaScripts-utveckling. I rollen som JavaScriptutvecklare
hantera en större kodbas och bidra till denna genom ett
versionshanteringssystem.
Syfte: Bli anställningsbar som JavaScript-utvecklare.
Software cycle management
Mål: Effektivt och stabilt kunna hantera en applikation under hela dess
livscykel. Den studerande kan identifiera olika faser i en
applikationslivscykel och avgöra vilket behov appen behöver för att
utvecklas vidare samt motivera sina avvägningar.
Syfte: Producera skalbara lösningar som automatiskt kan sättas i
produktion och effektivt levereras till användare.
Webbutveckling
Mål: Att kunna skapa statiska och attraktiva webbplatser och publicera
dessa på webben med programmeringsspråken HTML och CSS. De
studerande får specialiserade kunskaper inom teoretisk och praktisk
programmering med HTML och CSS. De lär sig vidare att skapa responsiva
lösningar samt att publicera en webbplats på webben.
Syfte: Att lära sig struktur i, samt stilsättning och publicering av,
webbdokument