Varför ska du välja Javautvecklare?

Se filmen

Beskrivning

Som Javautvecklare arbetar du i större system med vidareutveckling eller med att skapa nya features. Du är expert på världens största programmeringsspråk Java men kan också databashantering och webbutveckling som gör dig till fullstack-utvecklare.

NYHET! Till utbildningsstarten 14 december 2020 kommer utbildningen sändas till IT-Högskolan Stockholm! Upplägget bygger på att du kommer få videoföreläsningar från IT-Högskolan Göteborg och handledning på plats i IT-Högskolan Stockholms lokaler på Årstaängsvägen 9. Du som ska läsa utbildningen på IT-Högskolan Göteborg har undervisning på plats i lokalerna.

Vem är du?

Du är nyfiken på Java, världens största programmeringsspråk som är integrerat i mängder av system världen över. Du söker en spetsutbildning med många möjligheter. Du är intresserad av att arbeta både med back-end och front-end och vill därför möta stora IT-system, webben och serversidan under din utbildning. Matchar beskrivningen dig? I så fall är IT-Högskolans utbildning Javautvecklare perfekt för dig!

Under Javautbildningen:

Utbildningens fokus är att lära dig objektorienterad programmering och lösa komplexa problem med Java. Här lär du dig skapa applikationer som pålitligt kan köras över flera plattformar och komponenter för webbutveckling.  Övriga områden du kommer lära dig är testning, databashantering, integration, webbservices, etc. Givetvis lär du dig hur systemutveckling funkar och hur arbetsprocessen för systemutveckling går till. Grunderna i Java EE (Enterpirse Edition) blir en del av utbildningen och är direkt riktat mot företag. Dina kunskaper testas under de två LIA-praktiker som genomförs under utbildningen. Här tar du del av IT-Högskolans unika företagspool som består av Java-företag som är direkt kopplade till utbildningen. Läs mer om IT-Högskolans LIA-process här.

Efter Javautbildningen:

Utbildningen kommer ge dig den spetskunskap inom Javaprogrammering, systemutveckling och agila arbetsprocesser som IT-företagen efterfrågar. Du kommer bli trygg i rollen som Javautvecklare och vara redo för arbetslivet. Som Javautvecklare har du många möjligheter att skapa den karriär som du efterfråga då möjligheterna är många.

Efter avslutad utbildning kan du jobba som:
• Javautvecklare
• Systemutvecklare
• Programutvecklare
• Applikationsprogrammerare

 

Snabbfakta

Utbildningslängd 400 YH-poäng = 2 år
Utbildningsstart v.34 Augusti 2020
Sista ansökningsdag 15 maj 2020
Antagningsprov Alla sökande genomför ett antagningsprov på distans.
Besked om antagning 12 juni
CSN berättigad JA
LIA-kurs (Lärande i arbete) 120 YH-poäng = 24 v
Företagspool JA
Studietakt Heltid/dagtid
Kontakt: Göteborg – Marcus Hultberg,  marcus.hultberg@iths.se

Stockholm – Marie Dalmalm, marie.dalmalm@iths.se

Kursplan Javautvecklare

Utbildningens innehåll

Kurs (Poäng, 5 poäng = 1 vecka)

Kurs Poäng
Java programmering 50p
Agil utveckling 20p
Clean code och testbar kod 20p
Utveckling mot databas och databasadministration 35p
Javaverktyg och byggmiljöer 20p
Web services och integrationer 25p
Utveckling av webbapplikationer 50p
Complex Javaprogramming 40p
LIA 1 40p
LIA 2 80p
Examensarbete 20p
Totalt 400p

 

 

Utökad programförklaring

Java programmering
Kursens syfte är att skapa kod som är enkel att underhålla.
Målet med kursen är att utveckla applikationer med programspråket Java.Syftet med kursen är att lösa programmeringsproblem med objektorienterad programmering.
Kursens primära innehåll:
• Java programmering
• Syntax
• Datastruktur och algoritmer
• io-hantering – filsystem
• Objektorienterad programmering i Java
• Generics
• Enhetstest

Agil utveckling:
Målet med kursen är att den studerande ska arbeta utefter agila metoder och förstå hur ett effektivt arbete i iterationer fungerar i utvecklingsprocessen.
Kursens syfte är att snabbt ta fram features.
Kursens primära innehåll:
• Agila metoder som t.ex. Scrum
• Kanban
• Definiton of Done
• Estemate – tidsuppskattning för att genomföra arbetsuppgifter
• User story – beskriva funktioner och information om systemet utifrån slutanvändaren
• Effektiva team använda sig av målsättning

Clean code och testbar kod:
Målet med kursen är att applicera testprocesser för effektiv utveckling samt reducera teknisk skuld genom designmönster och
designprinciper.
Kursens syfte är att skapa kod som är enkel att underhålla.
Kursens primära innehåll:
• Olika patterns
• Principer för att skriva lättförståelig kod och underhållsvänlig kod exempelvis SOLID-principer och ”clean Code”
• Design patterns
• Testprocesser som TDD, BDD och liknande

Utveckling mot databas och databasadministration:
Målet med kursen är att designa och programmera mot SQL- och NOSQL-databaser.
Kursens syfte är att bygga och förstå applikationer som använder data sparad i externa databaser.
Kursens primära innehåll:
• Databastyper som dokumentdatabas och relationsdatabas typ Raven db, mongo db eller liknande
• SQL och NOSQL baserade databaser
• Normalisering av databaser och tabeller
• Frågespråket SQL

Javaverktyg och byggmiljöer:

Målet med kursen är att den studerande ska bygga, testa, driftsätta och hantera ändringar kring applikationer på ett effektivt sätt.
Kursens syfte är att använda en automatiserad byggmiljö medhjälp av olika verktyg.
Kursens primära innehåll:
• Olika typer av IDE, exempel Eclipse, Netbeans, IntelliJ, m.m.
• Versionshantering tex. Git
• Byggsystem – Continious intregration tex. Jenkins
• Köra tester automatiskt
• Applikationsservrar
• Driftsättning

Web services och integrationer:
Målet med kursen är att skapa och arbeta med distribuerande applikationer via webbkommunikation.
Kursens syfte är att publicera och konsumera data i externa system.
Kursens primära innehåll:
• Integrationer mellan system
• Webbtjänster
• REST
• XML, Json och Protobuf
• Ramverk för webbtjänster
• Swagger /open API3, Curl och Postman
Utveckling av webbapplikationer:
Målet med kursen är att skapa, driftsätta och underhålla moderna webbapplikationer.
Kursens syfte är att skapa moderna webbapplikationer.
Kursens primära innehåll:
• HTML
• CSS
• JavaScript
• Orientering i olika webbramverk
• Server genererade webbgränssnitt
• Enhetstester av webbklienter
• Ajax
• Webbsocket
• Verktyg för felsökning
• Responsiv design
Complex Javaprogramming:
Målet med kursen är att den studerande ska skapa säkra, tillgängliga och elastiska internet-baserade tjänster och applikationer.
Kursens syfte är att hantera komplexa skalbara- och feltoleranta system.
Kursens primära innehåll:
• JEE och dess beståndsdelar
• Java API:er
• Meddelandehantering och köer
• Transaktioner
• Säkerhet
• Behörigheter och roller
• Skalbarhet och trådar
• Tillgänglighet och redundans
• Alternativ till JEE, tex. Spring boot 2.0

 

LIA 1 & 2:

Målet med kursen är att den studerande ska genomföra Javautveckling på ett IT-företag.
Kursens syfte är att kunna lösa tekniska problem på ett IT-företag.
Kursens primära innehåll:
• Företagets kravarbetearbete
• Företagets dokumentation av utvecklingen
• Objektorienterad programmering
• Företagets ramverk
• Företagets utvecklingsprocess
Examensarbete:
Målet med kursen är att den studerande självständigt skapa en Java- lösning.Syfte: Tillämpa teoretiska och praktiska kunskaper för att självständigt bygga en Java-lösning.
Kursens primära innehåll:
• Avancerad Javaprogrammering
• Problemlösning
• Dokumentation av utvecklingen
• Planering av utvecklingen

Behörighet Javautvecklare

Det finns fyra sätt att bli behörig till utbildningen:

  1. Gymnasieexamen – Grundläggande behörighet + särskild behörighet.
  2. BFU – Behörighetsgivande förutbildning. Du har alla behörigheter förutom programmeringskunskaper.
  3. Behörighetsprövning – IT-Högskolan testar dina kunskaper genom ett prov.
  4. Goda förutsättningar att tillgodose dig utbildningen (endast 5 platser

1. Gymnasieexamen

Du har grundläggande behörighet från gymnasieskolan eller vuxenutbildningen i kombination med nedan särskilda behörighetskrav.

Grundläggande behörighet
Utbildningen kräver grundläggande behörighet, det har du som har en gymnasieexamen, lär mer om grundläggande behörighet.

Särskild behörighet till Javautvecklare
– Lägst betyget E i Svenska 2 eller betyget Godkänd i Svenska B, eller motsvarande
– Lägst betyget E i Matematik 2 (A, B eller C) eller betyget Godkänd i Matematik B, eller motsvarande
– Lägst betyget E i Engelska 6 eller betyget Godkänd i Engelska B, eller motsvarande
– Lägst betyget E i Programmering 1 eller motsvarande

Saknar du matematik- eller programmeringskunskaper?
IT-Högskolan har tänkt på dig, vi erbjuder en förberedande preparandkurs som motsvarar Matematik 2/B och Webbutveckling 2
Preparandkursen är en expressväg för att få de kunskaper som krävs för att klara utbildningen och uppfylla behörighetskraven som IT-Högskolan ställer på dig som student. IT-Högskolan erbjuder preparandkurser i Matematik 2/B och Programmering A. Kurserna genomförs helt på distans via ett digitalt klassrum och innehåller föreläsningsvideos, övningsuppgifter och stödjande material som PDF:er och liknande.

Du anmäler dig genom ansökningsformuläret – Ansökan

2. BFU – Behörighetsgivande förutbildning

Kan erbjudas till dig som har all behörighet förutom programmering. Då genomför du en tre veckors ”express-utbildning” inom programmering som avslutas med en inlämningsuppgift som måste klaras. När uppgiften är godkänd har du automatiskt en plats på utbildningen. BFU är CSN berättigad och sker på distans via IT-Högskolans lärplattform.

3. Behörighetsprövning – Reel kompetens

Reell kompetens = Saknar du en formell behörighet i form av betyg eller liknande men har motsvarande kunskaper från arbetslivet eller erhållit kunskaperna på något annat sätt? Då ska du ansöka om reell-kompetens. Du ansöker som vanligt och skriva i meddelande fältet att du ansöker om reell kompetens. När du genomfört antagningsprovet fungerar detta även som behörighetstest och IT-Högskolan ser då om du har de kunskaper som krävs för att vara behörig till utbildningen eller inte. Du gör alltså inget extra prov utan enbart antagningsprovet som alla andra sökande.

4. Goda förutsättningar att tillgodose dig utbildningen

Till varje utbildning finns 5 st platser för dig som inte uppfyller behörighetskraven fullt ut men som ändå bedöms av utbildningens ledningsgrupp kunna tillgodose dig utbildningen. Dessa platser är inget du ansöker till utan det sker automatiskt i själva antagningen av utbildningen den 12 juni.

Antagningsprocessen
För att bli antagen till någon av IT-Högskolans yrkeshögskoleutbildningar behöver du göra ett Antagningsprov. Provet testar av Matte, Svenska, Engelska och Programmering och görs här på skolan under maj månad. När du har ansökt till någon av utbildningarna kommer du uppmanas att förbereda dig inför antagningsprovet som sker under maj månad. Resultatet av provet är det underlag vi använder i vår antagnings-/urvals-process. Läs mer om Provet och antagningsprocessen här.

Vad är YH-utbildning?

IT-Högskolans YH-utbildningar är godkänd av Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH). Det ger dig rätt till studiemedel via CSN och en Yrkeshögskoleexamen efter avslutad utbildning.

yh_staende

En YH-utbildning är utformad efter arbetslivets behov av kvalificerad eftergymnasial yrkeskompetens. Det innebär att branschen har ett tydligt behov av den kompetens som fås under utbildningen. Kopplingen till arbetslivet är grunden i YH-utbildningarna. Därför innehåller IT-Högskolans utbildning en LIA-praktik (Lärande i arbete) på en arbetsplats. Efter LIA-perioden ska studenten vara redo för arbetslivet. Drygt åtta av tio är i arbete inom sex månader efter examen – helt eller delvis inom samma yrkesområde som utbildningen syftade till. Läs mer om YH-utbildningar på www.myh.se

 

Yrkeshögskoleexamen

IT-Högskolans YH-utbildningar är antingen 1,5 år eller 2 år långa och ger dig en yrkeshögskoleexamen/kvalificerad yrkeshögskoleexamen.

CSN

csnlogga
Alla YH-utbildningar på IT-Högskolan ger dig rätt till studiemedel och studiebidrag. Du väljer själv om du vill ha studiemedel (CSN) eller enbart studiebidrag. Studiemedel betalas ut en månad i förväg. Du söker om studiemedel på www.csn.se i Mina sidor. Det går snabbast om du använder e-legitimation. Då kan du skriva under och skicka in din ansökan direkt.

LIA

LIA (Lärande i Arbete) i en Framtidsbransch

IT-Högskolan hjälper, på ett tydligt och framgångsrikt sätt, alla studerande att få en LIA-plats. Du som studerar på IT-Högskolan söker LIA-praktik genom vår företagspool, kopplad till varje YH-utbildning, där ledande företag inom IT-branschen finns representerade. Det gör att du som studerar på IT-Högskolan har en gräddfil till de bästa praktikplatserna och sedan jobben inom IT. 100% av våra studerande får en relevant LIA-plats!
På bara 1.5-2 år på IT-Högskolan läser du en IT-utbildning som öppnar dörrar till en helt ny karriär.
Du får teoretiska kunskaper på utbildningen och du får lära dig hur det är att arbeta i branschen på din LIA-praktik. Inför din LIA-praktik får du dessutom lära dig att skriva ett attraktivt CV, du får ett foto tagit av fotograf och vi tränar på intervjuteknik. Flertalet av de studerande får sedan anställning på sin praktikplats. Att gå en utbildning på IT-Högskolan leder till jobb, och du kan byta karriär på bara 1.5 år. 80% av våra studerande har jobb redan på sin Examensdag.

 

IT-Högskolans Företagspool

IT-Högskolan bedriver alla utbildningar med nära företagssamarbeten. Allt för att du som student ska kunna gå direkt från utbildning till en anställning. Det nära företagssamarbetet märks tydligt i kursen LIA (Lärande i Arbete) då du som student tar del av IT-högskolans unika företagspooler som är kopplade till varje YH-utbildning. IT-Högskolans Företagspool består utav små och stora företag i IT-branschen där många är i stort behov av att nyanställa.
Genom vår företagspool har utbildningarna starka kopplingar till IT-branschen och vi kan vara lyhörda för förändringar och nyheter som vi snabbt kan implementera i utbildningarna. Dessa företag sitter bland annat med i ledningsgrupperna för utbildningarna, de gästföreläser och ger möjlighet för studenterna att få sin LIA-praktik på företag som andra bara drömmer om.
Som studerande på IT-Högskolan har du möjligheten att ansöka om LIA-praktik genom företagspoolen och matchas då med ett företag som passar dina egna intressen och din kompetens. Matchningen ökar sannolikheten för att både studenten och företaget blir nöjda.

Läs mer om IT-Högskolans LIA-process här!

Intresseanmälan

Studerar till Javautvecklare

Johanna

Det bästa med att plugga javaprogrammering är att det känns som en blandning mellan att lösa sudokus och korsord, varje dag. Jag ville börja med ett välkänt programmeringsspråk och sedan bygga på med andra språk. Jag gillar utbildningen för att jag får en bred kunskap om både front end och back end och att jag sedan kan fördjupa mig i det som intresserar mig mer. Det roligaste hittills på utbildningen har varit att arbeta i grupp. Det kom som en positiv överraskning för mig att programmering är en social aktivitet.