Kursplan Javautvecklare

Utbildningens innehåll

Kurs (Poäng, 5 poäng = 1 vecka)

Kurs Poäng
Java 1 50p
Agil utveckling 20p
Clean code och testbar kod 20p
Utveckling mot databas och databasadministration 40p
Javaverktyg och byggmiljöer 20p
Web services och integrationer 20p
Utveckling av webbapplikationer 50p
Java Enterprise 40p
LIA 1 30p
LIA 2 80p
Examensarbete 20p
Kundförståelse och kommunikation med kravställare 10p
Totalt 400p

 

 

Utökad programförklaring

Java 1
Målet med kursen är att utveckla applikationer med programspråket Java.

Syftet med kursen är att lösa programmeringsproblem med objektorienterad programmering.

Agil utveckling:
Målet med kursen är att den studerande ska arbeta utefter agila metoder och förstå hur ett effektivt arbete i iterationer fungerar i utvecklingsprocessen.

Kursens syfte är att snabbt ta fram features.

Clean code och testbar kod:
Målet med kursen är att applicera testprocesser för effektiv utveckling samt reducera teknisk skuld genom designmönster och designprinciper.

Kursens syfte är att skapa kod som är enkel att underhålla.

Utveckling mot databas och databasadministration:

Målet med kursen är att designa och programmera mot SQL- och NOSQL-databaser. Kursens syfte är att bygga och förstå applikationer som använder data sparad i externa databaser.

Kundförståelse och kommunikation med kravställare:
Kursen ger deltagaren praktisk tillämpad kunskap kring effektiv rapportering och kommunikation med kravställaren.
Javaverktyg och byggmiljöer:
Målet med kursen är att den studerande ska bygga, testa, driftsätta och hantera ändringar kring applikationer på ett effektivt sätt.Kursens syfte är att använda en automatiserad byggmiljö med hjälp av olika verktyg.
Web services och integrationer:
Målet med kursen är att skapa och arbeta med distribuerande applikationer via webbkommunikation.Kursens syfte är att publicera och konsumera data i externa system.
Utveckling av webbapplikationer:
Målet med kursen är att skapa, driftsätta och underhålla moderna webbapplikationer.Kursens syfte är att skapa moderna webbapplikationer.
Java Enterprise:
Målet med kursen är att den studerande ska skapa säkra, tillgängliga och elastiska internet-baserade tjänster och applikationer.Kursens syfte är att hantera komplexa skalbara- och feltoleranta system.LIA 1 & 2:
Praktiskt arbete på en arbetsplats.
Examensarbete:

Målet med kursen är att visa att du förstått hur system och applikationer skapas från ax till limpa med främst programmeringsspråket Java.