Varför ska du välja Mjukvarutestare?

Se filmen

Beskrivning

Som mjukvarutestare säkerställer du hög kvalitet i produkter och tjänster innan de släpps till release på marknaden. Du kan automatiserad-testning som är framtiden i många IT-miljöer och som stärker dig i konkurrensen om de många jobben. Behovet av mjukvarutestare är stort mycket på grund av användarnas höga krav på fungerande lösningar och användarvänlighet redan från början av användningen av ett system, app eller webblösning.

 

Vem är du?

Är du en person som gillar att testa hur saker fungerar? Passar beskrivningen nyfiken, analytisk, noggrann och går igång på att förbättra saker in på dig? Låter det intressant att du i din roll som mjukvarutestare får kvalitetssäkra produkter och system innan de marknadsförs? Matchar beskrivningen dig? I så fall är IT-Högskolans utbildning Mjukavarutestare perfekt för dig!

 

Under utbildningen:

Utbildningens fokus mot testning av mobila och webbaserade plattformar gör att du blir konkurrenskraftig inom de områden där stor del av dagens utveckling sker. Du kommer lära dig programmering för att kunna skapa automatiserade tester. Vi är en av få skolor idag som erbjuder programmering för testare, vilket gör att du har ett försprång mot andra som utbildar sig inom samma område. Du kommer lära dig de viktigaste verktygen i branschen som JIRA, Selenium, Cucumber, FitNess, m.m. Då du kommer arbeta mycket i team kommer du också att lära dig att arbeta i team genom agila metoder. Under utbildningen erbjuder IT-Högskolan en kostnadsfri ISTQB-certifiering, det är som ett körkort för testare och något som branschen värdesätter högt.

 

Efter utbildningen:

Just nu råder det stor brist på mjukvarutestare i branschen. I och med att du praktiskt kan automatiserad testning, har förståelse för de vanligaste testverktygen i kombination med ett agilt arbetssätt och erhållit ISTQB-certifieringen, besitter du de kunskaper som branschen efterfrågar.

Efter avslutad utbildning kan du jobba som:
• Mjukvarutestare
• Testledare
• Testdesigner
• Kvalitetssäkrare inom kravhantering
• Kravhanterare

LIA

LIA (Lärande i Arbete) i en Framtidsbransch

IT-Högskolan hjälper, på ett tydligt och framgångsrikt sätt, alla studerande att få en LIA-plats. Du som studerar på IT-Högskolan söker LIA-praktik genom vår företagspool, kopplad till varje YH-utbildning, där ledande företag inom IT-branschen finns representerade. Det gör att du som studerar på IT-Högskolan har en gräddfil till de bästa praktikplatserna och sedan jobben inom IT. 100% av våra studerande får en relevant LIA-plats!
På bara 1.5-2 år på IT-Högskolan läser du en IT-utbildning som öppnar dörrar till en helt ny karriär.
Du får teoretiska kunskaper på utbildningen och du får lära dig hur det är att arbeta i branschen på din LIA-praktik. Inför din LIA-praktik får du dessutom lära dig att skriva ett attraktivt CV, du får ett foto tagit av fotograf och vi tränar på intervjuteknik. Flertalet av de studerande får sedan anställning på sin praktikplats. Att gå en utbildning på IT-Högskolan leder till jobb, och du kan byta karriär på bara 1.5 år. 80% av våra studerande har jobb redan på sin Examensdag.

 

IT-Högskolans Företagspool

IT-Högskolan bedriver alla utbildningar med nära företagssamarbeten. Allt för att du som student ska kunna gå direkt från utbildning till en anställning. Det nära företagssamarbetet märks tydligt i kursen LIA (Lärande i Arbete) då du som student tar del av IT-högskolans unika företagspooler som är kopplade till varje YH-utbildning. IT-Högskolans Företagspool består utav små och stora företag i IT-branschen där många är i stort behov av att nyanställa.
Genom vår företagspool har utbildningarna starka kopplingar till IT-branschen och vi kan vara lyhörda för förändringar och nyheter som vi snabbt kan implementera i utbildningarna. Dessa företag sitter bland annat med i ledningsgrupperna för utbildningarna, de gästföreläser och ger möjlighet för studenterna att få sin LIA-praktik på företag som andra bara drömmer om.
Som studerande på IT-Högskolan har du möjligheten att ansöka om LIA-praktik genom företagspoolen och matchas då med ett företag som passar dina egna intressen och din kompetens. Matchningen ökar sannolikheten för att både studenten och företaget blir nöjda.

Läs mer om IT-Högskolans LIA-process här!

Snabbfakta

Utbildningslängd 300 YH-poäng = 1,5 år
Utbildningsstart 22 Augusti 2022
Sista ansökningsdag 1 maj 2022
Antagningsprov Ja, alla sökande genomför ett antagningsprov på distans.
Besked om antagning 30 maj 2022
CSN berättigad JA
LIA-kurs (Lärande i arbete) 60 YH-poäng = 12 v
Företagspool JA
Studietakt Heltid/dagtid
Kontakt: Marie Schulz
marie.schulz@iths.se

Vad är YH-utbildning?

IT-Högskolans YH-utbildningar är godkänd av Myndigheten för Yrkeshögskolan. Det ger dig rätt till studiemedel via CSN och en Yrkeshögskoleexamen efter avslutad utbildning.

yh_staende

En YH-utbildning är utformad efter arbetslivets behov av kvalificerad eftergymnasial yrkeskompetens. Det innebär att branschen har ett tydligt behov av den kompetens som fås under utbildningen. Kopplingen till arbetslivet är grunden i YH-utbildningarna. Därför innehåller IT-Högskolans utbildning en LIA-period (Lärande i arbete) på en arbetsplats. Efter LIA-perioden ska studenten vara redo för arbetslivet. Drygt åtta av tio är i arbete inom sex månader efter examen – helt eller delvis inom samma yrkesområde som utbildningen syftade till. Läs mer om YH-utbildningar på YH-myndighetens hemsida www.myh.se

 

Yrkeshögskoleexamen

IT-Högskolans YH-utbildningar är antingen 1,5 år eller 2 år långa och ger dig en yrkeshögskoleexamen / kvalificerad yrkeshögskoleexamen.

CSN

csnlogga
Alla YH-utbildningar på IT-Högskolan ger dig rätt till studiemedel och studiebidrag. Du väljer själv om du vill ha studiemedel (CSN) eller enbart studiebidrag. Studiemedel betalas ut en månad i förväg. Du söker om studiemedel på www.csn.se i Mina sidor. Det går snabbast om du använder e-legitimation. Då kan du skriva under och skicka in din ansökan direkt.

 

 

Behörighet Mjukvarutestare

Det finns fyra sätt att bli behörig till utbildningen:

1. Gymnasieexamen – Grundläggande behörighet + särskild behörighet.
2. BFU – Behörighetsgivande förutbildning. Du har alla behörigheter förutom programmeringskunskaper.
3. Behörighetsprövning – IT-Högskolan testar dina kunskaper genom ett prov.
4. Goda förutsättningar att tillgodose dig utbildningen (endast 5 platser)

 

Klicka hör för att se antagningsprocessen

 

1. Gymnasieexamen

Du har grundläggande behörighet från gymnasieskolan eller vuxenutbildningen i kombination med nedan särskilda behörighetskrav.

Grundläggande behörighet
Utbildningen kräver grundläggande behörighet, det har du som har en gymnasieexamen, lär mer om grundläggande behörighet.

Särskild behörighet till Mjukvarutestare:
Lägsta betyget E/3/G i Engelska 6 (100p) eller motsvarande kunskaper.
Lägsta betyget E/3/G i Matematik 2 (100p) eller motsvarande kunskaper.
Lägsta betyget E/3/G i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 (100p) eller motsvarande kunskaper.
Lägsta betyget E/3/G i Programmering 1 eller motsvarande

Saknar du matematik- eller programmeringskunskaper?
IT-Högskolan har tänkt på dig, vi erbjuder en förberedande preparandkurs som motsvarar Matematik 2/B och Programmering 1.
Preparandkursen är en expressväg för att få de kunskaper som krävs för att klara utbildningen och uppfylla behörighetskraven som IT-Högskolan ställer på dig som student. IT-Högskolan erbjuder preparandkurser i Matematik 2/B och Programmering A. Kurserna genomförs helt på distans via ett digitalt klassrum och innehåller föreläsningsvideos, övningsuppgifter och stödjande material som PDF:er och liknande.

Läs mer om de förberedande preparandkurserna:

Du anmäler dig genom ansökningsformuläret – Ansökan.

 

2. BFU – Behörighetsgivande förutbildning

Kan erbjudas till dig som har all behörighet förutom programmering. Då genomför du en tre veckors ”express-utbildning” inom programmering som avslutas med en inlämningsuppgift som måste klaras. När uppgiften är godkänd har du automatiskt en plats på utbildningen. BFU är CSN berättigad och sker på distans via IT-Högskolans läroplattform. IT-Högskolan kontaktar sökande och med erbjudan om studieplats på BFU.

 

3. Behörighetsprövning – Reel kompetens

Reell kompetens = Saknar du en formell behörighet i form av betyg eller liknande men har motsvarande kunskaper från arbetslivet eller erhållit kunskaperna på något annat sätt? Då ska du ansöka om reell-kompetens. Du ansöker som vanligt och skriva i meddelande fältet att du ansöker om reell kompetens. När du genomfört antagningsprovet fungerar detta även som behörighetstest och IT-Högskolan ser då om du har de kunskaper som krävs för att vara behörig till utbildningen eller inte. Du gör alltså inget extra prov utan enbart antagningsprovet som alla andra sökande.

 

4. Goda förutsättningar att tillgodose dig utbildningen

Till varje utbildning finns 5 st platser för dig som inte uppfyller behörighetskraven fullt ut men som ändå bedöms av utbildningens ledningsgrupp kunna tillgodose dig utbildningen. Dessa platser är inget du ansöker till utan det sker automatiskt i själva antagningen av utbildningen .

Kursplan Mjukvarutestare

Utbildningens innehåll

Kurs (Poäng, 5 poäng = 1 vecka)

 

Testmetoder och testadministration 20p
Programmering för testare 50p
Kravhantering 20p
Databashantering 20p
Automatiserad testning 50p
Agil utveckling 30p
Testprocesser i praktiken 40p
LIA 60p
Examensarbete 10p
Summa 300p

Fördjupad information om de olika kurserna

 

Databashantering
Mål: Kunna sätta upp och administrera relationsdatabaser samt
programmera mot databaser för att lägga till data- lagring och hantering.
Programmera obehindrat med frågespråket SQL och skriva skript som kan
köras i Unix-liknande miljöer.
Syfte: Arbeta med lagring av information/data i databaser samt kunna testa
databas-drivna applikationer
Kravhantering
Mål: De studerande ska skriva krav (funktionella och icke-funktionella) i
olika formar såsom use cases och user-stories. Men också ta fram och
skriva testfall utifrån en kravspecifikation.
Den studerande kan med hög utförlighet samla in krav och kommunicera
dessa till en beställare eller produktägare på svenska och engelska. Samt
att koppla ihop insamlade krav med praktisk testning.
Syfte: Skapa system som uppfyller kundens krav samt kvalitetssäkra dessa
krav.
Agil utveckling
Mål: Den studerande ska kunna arbeta utifrån iterationer med agilametoder
och arbetar på ett effektivt sätt i utvecklingsprocessen. Den studerande
beskriver och kan praktiskt omsätta Product-backlogs, sprint-planering och
sprint-backlogs, user stories Sprint-review, sprint retrospective, estimerine
och definition of done i utvecklingsarbetet utefter Scrum.
Den studerande ska kunna göra medvetna val mellan agila metoder utifrån
vad som bäst passar projekts och/eller utvecklingssyftet.
Efter kursen ska de studerande kunna redogöra för Continius deployment
(CD)och Continious Integration (CI) och relatera till hur ett kontinuerlig
releasearbete fungerar. Men också redogöra för innebörden av att arbete
med kvalitetssäkring i ett DevOps-sammanhang.
Den studerande använder versionshanteringsverktyg som ex. Git i
testprocessen/utvecklingsprocessen
Syfte: Effektivt leverera kvalitetssäkra, testad och kundnära funktionalitet
via effektiva former för teamsamarbete, kommunikation, kundsamarbete
samt tidig och frekvent feedback.
Programmering för testare
Mål: Den studerande kan programmera objektorienterat med språken Java
och C#. Vidare använda utvecklingsverktyg för koda, kompilera och felsöka
program i C# och Java.
De studerande lära sig kodhantering med ett versionshanteringssystem
såsom Git.
Syfte: Att använda programutvecklingsprocessen och objektorientering
samt kunna skriva automatiserade tester med hjälp av Java och C#
Testprocesser i praktiken
Mål: Studenten ska implementera testprocesser i olika typer av
applikationer och verksamheter samt anpassa testprocess efter typ av
projekt (agil eller vattenfall exempelvis). Det medför att de studerande
analyserar en teststruktur och identifierar stödjande åtgärder för att
utveckla mjukvarutestningen.
De studerande använder testverktyg och identifierar KPI:er för olika
testprocesser och system i praktiken.
Syfte: Att formaliserade aktiviteter, roller, steg och dokument i testarbetet.
Testmetoder och testadministration
Mål: De studerande redogöra för olika testmetoder och vad de har för olika
fördelar och nackdelar. Arbeta med hela test-livscykeln, från testfalldesign
till defekthantering. De studerande kan urskilja ett bra testfall från dåliga
och organisera olika nivåer av test.
De studerande arbetar med testadministration och rapportering med hjälp
av verktyg såsom HP-ALM och JIRA. De studerande kan utföra
utforskande tester och scenariotestning på ett system.
Syfte: Att ta fram lämpliga modeller för testning.
Automatiserad testning
Mål: Identifiera tester som kan automatiseras samt utföra automatiseringen
för dem. Den studerande avgör vilket testverktyg som passar för aktuellt
system/applikation och kan motivera sitt val samt använda olika testverktyg
i processen. Genom hela den automatiserade-processen krävs en utförlig
dokumentation av arbetets gång och testutfall.
De studerande kan applicera moderna utvecklingsprocesser som har test i
fokus såsom BDD, TDD och ATDD i testarbetet.
De studerande skapa exekverbar definition of Done.
Syfte: Effektivisera testprocessen med hjälp av automatiska tester.
LIA
Mål: De studerande sammanfattar kravhantering i ett projekt på en
arbetsplats. Genomför testprocessen på ett företag utifrån företagets
befintliga processer. De studerande dokumenterar genomförda tester och
rapporterar utfallet till berörd part. Beskriver relevanta testfall och tillämpar
ett företags testkoncept.
Syfte: Bli anställningsbar mjukvarutestare och säkerställa bra kvalitet av
programvara utifrån företagets metoder och önskvärda arbetssätt.
Examensarbete
Mål: Den studerande omsätter sina teoretiska och praktiska kunskaper som
hen fått genom utbildningen samt planerar, genomföra och utvärderar ett
företag möjligheter att automatisera olika testflöden vilket ska resultera i ett
Proof of concept för en applikation eller system. Den studerande ska
självständigt skapa testfall på ett relevant sätt. Studenter beskriver val av
testverktyg utifrån givet scenario och motiverar val av testverktyg samt kan
kritiskt värdera sitt eget val.
Syfte: Att kunna skapa ett Proof of concept till ett kommersiellt företag.

Intresseanmälan