Molnutveckling med AWS och integrationer

Du kommer lär dig att skapa och arbeta med distribuerande applikationer via webbkommunikation. Hantera integrationer mellan system och förstå webbtjänster. Använda REST anrop samt serialisering med XML, Json och Protobuf. Strukturering av API med exempelvis Swagger /open API3. Självklart lär du dig skapa cloudlösningar med hjälp av AWS.

Vem är du?

Du har arbetat i minst 2 med systemutveckling eller har 2 årig yrkeserfarenhet inom IT-branschen. Du kan programmera på en avancerad nivå och vill lära dig hur AWS (Amazon Web Services) används på ett effektivt sätt.

 

Under Molnutveckling med AWS och integrationer:

Del 1

Det första blocket börjar med en överblick över hur en webbapplikation är uppbyggd (de
olika lagren och hur en användares request vandrar igenom en applikation för att ge ett
svar). Här går vi igenom grundläggande REST, JSON och SQL samt kommunikation mellan
FE/BE/DB. Därefter fokuserar på en överblick av AWS, det motiverar arkitekturellt och ekonomiskt varför och när molntjänster bör användas. Det inkluderar också djupdykning i de grundläggande tjänsterna som används för att så enkelt som möjligt migrera en webbapplikation till molnet.

Del 2:

Det andra blocket fokuserar på Serverlessapplikationer. Därmed kommer vi även att diskutera tekniker som AWS Lambda, S3, loggning i Cloudwatch och säkerhet i molnet (IAM och Trusted Advisor t.ex.). Till sist kommer vi att kolla på CI/CD och hur vi kan automatisera byggen och deploys till AWS. Här kommer vi även att kolla på integrationstestning av tjänster, Curl, Postman och Swagger för att dokumentera och testa endpoints.

Del 3:

I det tredje blocket fokuserar vi på Docker, ECS (AWS docker runner), Fargate, microservices, service discovery, integrationer i en distribuerad applikation (såsom PubSub med SNS/SQS/MQTT) och hur man skalar sådana applikationer. Vi kommer också att gå ned på persistenslagret och titta på databaserna med fokus på NoSQL-databasen DynamoDB, samt ge en överblick av de andra alternativen på AWS, samt hur en databasmigration kan gå till.

Del 4:

I det fjärde blocket fokuserar vi på att ge en överblick av de mindre använda och mer avancerade tjänsterna i AWS, såsom IoT/Röststyrning/Big data och Data Streams. Vi samlar också upp alla delar av AWS och moderna webbapplikationer med ett seminarium (kan användas examinerande om behov finns) där vi diskuterar skillnader, fördelar och nackdelar med molntjänster och förbereder deltagarna inför certifieringen av AWS Certified Cloud Practitioner.

Del 5:

Hårdträning inför certifieringen för AWS Certified Cloud Practitioner/alternativt slutserminarium.

 

Efter Molnutveckling med AWS och integratione:

Efter utbildningen kommer du ha de värdefulla kunskaperna och förhoppningsvis en certifiering för att skapa molntjänster på ett effektivt sätt med hjälp av AWS. Dina nya kunskaper inom molnutveckling kommer öka din och/eller företagets konkurrenskraft. Jobbar du som konsult kommer du kunna skapa högre värde för kunder men också för ditt konsultbolag.

 

Upplägg:

– Utbildningen bedrivs till 100% på distans med 50% studietakt. Utbildningen ger dig rätt till CSN-bidrag
– Utbildningen är på 30p vilket blir 12 veckors utbildningstid.
– Examinationerna består av 3 st större laborationer.