Molnutveckling med AWS och integrationer

Du kommer lär dig att skapa och arbeta med distribuerande applikationer via webbkommunikation. Hantera integrationer mellan system och förstå webbtjänster. Använda REST anrop samt serialisering med XML, Json och Protobuf. Strukturering av API med exempelvis Swagger /open API3. Självklart lär du dig skapa cloudlösningar med hjälp av AWS.

Vem är du?

Du har arbetat i minst 2 med systemutveckling eller har 2 årig yrkeserfarenhet inom IT-branschen. Du kan programmera på en avancerad nivå och vill lära dig hur AWS (Amazon Web Services) används på ett effektivt sätt.

 

Under Molnutveckling med AWS och integrationer:

Under utbildningen lär du dig att planering, organisering, design och implementering av en AWS molnstruktur på ett företag. Teorier i moln arkitektur, moln ”patterns” och strategier för implementering av AWS-molntjänster. Säkerhet i molntjänster och elastisk skalning av miljön.

Kursen bygger på att praktiskt programmera Java för att skapa avancerade AWS-lösningar. Du kommer genomföra tre stycken laborationer och ha tillgång till en handledare varje vecka för att säkerställa att du är på rätt väg i din kunskapsinhämtning.

 

Efter Molnutveckling med AWS och integratione:

Efter utbildningen kommer du ha de värdefulla kunskaperna för att skapa molntjänster på ett effektivt sätt med hjälp av AWS. Dina nya kunskaper inom molnutveckling kommer öka din och/eller företagets konkurrenskraft. Jobbar du som konsult kommer du kunna skapa högre värde för kunder men också för ditt konsultbolag.

 

Upplägg:

– Utbildningen bedrivs till 100% på distans med 50% studietakt. Utbildningen ger dig rätt till CSN-bidrag
– Utbildningen är på 30p vilket blir 12 veckors utbildningstid.
– Examinationerna består av 3 st större laborationer.