Behörighet

Behörighet till .NET-utvecklare

Grundläggande behörighet samt fem platser för dig som inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet men som har förutsättning att tillgodose dig utbildningen.

Särskild behörighet till .NET-utvecklare

– Lägst betyget E i Svenska 2 eller betyget Godkänd i Matematik B, eller motsvarande
– Lägst betyget E i Matematik 2 (A, B eller C) eller betyget Godkänd i Matematik B, eller motsvarande
– Lägst betyget E i Engelska 6 eller betyget Godkänd i Engelska B, eller motsvarande
– Lägst betyget D i Programmering 1, eller Godkänt i Programmering A eller motsvarande

Saknar du matematik- eller programmeringskunskaper?

IT-Högskolan har tänkt på dig, vi erbjuder en förberedande preparandkurs som motsvarar Matematik 2/B och Programmering 1/A

Preparandkursen är en expressväg för att få de kunskaper som krävs för att klara utbildningen och uppfylla behörighetskraven som IT-Högskolan ställer på dig som student. IT-Högskolan erbjuder preparandkurser i Matematik 2/B och Programmering A. Kurserna genomförs helt på distans via ett digitalt klassrum och innehåller föreläsningsvideos, övningsuppgifter och stödjande material som PDF:er och liknande. När du betalt kursavgiften på 300kr får du inloggningsuppgifter och du kan påbörja preparandkursen direkt och öva fram till 25 maj då kursen ”släcks ner”.

Läs mer om de förberedande preparandkurserna:

Du anmäler dig genom ansökningsformuläret – Ansökan.

Reell-kompetens – Du har kunskapen men saknar dokumentation.

Reell kompetens = Saknar du en formell behörighet i form av betyg eller liknande men har motsvarande kunskaper från arbetslivet eller erhållit kunskaperna på något annat sätt? Då ska du ansöka om reell-kompetens. Du ansöker som vanligt och skriva i meddelande fältet att du ansöker om reell kompetens. Du beskriver så noggrant som möjligt hur du inhämtat kunskaperna och vilka erfarenheter som gett dig dessa kunskaper. IT-Högskolan gör sedan en bedömning av din ansökan om reell-kompetens.