Programmering fortsättningskurs | Distanskurs

Programmering fortsättningskurs är till för dig som kan grunderna i programmering och steg två hos oss på IT-Högskolan. Vid denna kurs har du grundläggande förståelse för programmering och känner dig bekväm med programmerings-syntax och att läsa enklare kod. Du har sedan tidigare läst programmering A eller kunskaper som motsvarar programmering A.
Kursspråket är Java och det behövs inte någon kurslitteratur för att genomföra distanskursen.

Kommande utbildningsstarter:

    • 2 nov – 2020
    • 15 feb – 2021
    • 19 april – 2021

Programmering fortsättningskurs läses på distans genom ett digitalt klassrum (www.ITHSdistans.se). För att tillgodogöra dig kursen behöver du en Mac eller PC som kan hantera grundläggande processer. Genom det digitala klassrummet kan du i lugn och ro ta del av föreläsningar och göra uppgifter när det passar dig. Till varje utbildningsblock finns uppgift med tydliga riktlinjer och lösningarna presenteras varje vecka. Under perioden genomförs en obligatorisk labb. Från labben får du feedback från utbildningsansvarig som gör att du har möjlighet att utvecklas ytterligare.

För mer information mejla: info@iths.se

Om du inte läst programmering A så kan finns den hos oss, se programmering grundkurs här.