FAQ

Här sammanställer vi en del av de frågor som berör programmering grundkurs.

Hur lång är kursen?
4 veckor, deltid (cirka 30 %)

Vilket språk lär man sig?
Java

Vad innehåller kursen?
Utbildningen innehåller 408 minuters(6,8 timmar) videoföreläsning, övningsuppgifter + facit, kunskapsprov samt en labb.

Behöver jag ha någon förkunskap inom programmering?
Nej, du kan genomföra kursen utan tidigare programmeringskunskaper.

Tillkommer det några extra kostnader för kurslitteratur utöver kursavgiften på 1250:-?
Nej, du kan genomföra kursen utan att köpa in extra kurslitteratur. Men om du vill köpa in en bok så rekommenderar vi Java Steg för Steg av Jan Skansholm.

Hur mycket tid kommer jag behöva lägga på studierna?
En del behöver mer och en del behöver mindre tid beroende på om man har förkunskaper eller lätt och ta till sig. Räkna med att lägga i alla fall 5-10 timmar i veckan för att på ett OK sätt kunna ta till dig kursen och innehållet.

Måste jag sitta vid datorn vid lektionerna på specifika tider?
Nej, allt material kommer finnas på en digital plattform som IT-Högskolan har, som kallas ITHSdistans (http://ITHSdistans.se). Från dag ett i kursen kommer du ha tillgång till första veckans områden och även övningsuppgifter och facit till uppgifterna.

Hur betygsätts kursen?
Kursen har en labb- en individuell uppgift- som delges i mitten av kursen och som skall vara inlämnad till oss för betygsättning en vecka efter kursens avslut. Labben betygsätts i skalan IG-G (Icke-Godkänd – Godkänd)

Får man något intyg efter avslutad kurs?
Ja, om man klarar kursen erhålls ett diplom som intygar dina nya kunskaper.

Kommer föreläsningarna att nås om man inte hinner vara med i varje föreläsning?
Ja, du distribuerar din studietid precis som du vill.

Kan jag arbeta samtidigt som jag läser kursen?
Absolut, kursen är på deltid och många genomför den vid sidan av studier eller arbete.

Blir jag behörig att söka de andra utbildningarna som IT-Högskolan erbjuder?
Ja, om du genomför och klarar programmering grundkurs kan du söka både applikationsutveckling och mjukvarutestare hos oss.

Kan jag få hjälp under kursens gång?
Ja, det finns ett forum på kurssidan där du kan vända dig till dina studiekollegor eller till ansvarig lärare.

Finns det något schema?
Ja, det övergripande schemat ser ut såhär:

Vecka 1:
Introduktion till programmering
Variabler, primitiva typer if-satser
Vecka 2:
Loopar: while, dowhile, for
Switch, variablers scope
Vecka 3:
Arrays
Metoder
Labb-beskrivning
Vecka 4:
Metoder och arrays demo
Sammanfattning kurs v.1-4.
Kunskapstest