Innehåll

Följande centrala delar behandlar kursen:

Introduktion:
Du får information kring kurs och upplägg, hur du navigerar på ITHSdistans.se & de program vi använder oss av för att utveckla.

Första programmet:
Du programmerar ett så kallat ”Hello World” – ditt första program.

Strukturerad programmering:
Du lär dig hur programmering är strukturerad och hur syntax ser ut.

Variabler:
Variabler är nyckeln till ett fungerande program. Här lär vi oss hur vi använder de vanligaste variablerna.

Selektion:
Val, vi kan utföra olika saker beroende på villkor i programmet med hjälp av villkorsoperatorer.

Sammansatta villkor:
Det finns även mer komplexa villkor, här lär du dig några av dessa och får se några så kallade logiska operatorer.

Iteration:
Loopar eller upprepningar används i form av till exempel for-loopar & if/else satser. Dessa används då vi behöver utföra koden flera gånger.
Kursens innehåll:

  • Variabler och olika variabeltyper (int, String, boolean)
  • Villkor och jämförelser If-satserSwitch-satser
  • While-loopar
  • Do-while-loopar
  • For-loopar
  • Metoder
  • Metoders argument och returvärden
  • Arrays
  • Variabeltypen double