Varför ska du välja UX-designer?

Se filmen

UX-designer

UX står för User eXperience och är en heltäckande process från varumärke, design, användarvänlighet till funktioner, målet är en optimal användarupplevelse.

Vem är du?

Du gillar beteendevetenskap och vill bidra till en bättre användarupplevelse av olika system och produkter. Du är nyfiken och intresserad av hur människor använder teknik och vill arbeta med människors olika användarupplevelser av webbsidor, applikationer, system och produkter. Matchar beskrivningen dig? I så fall är IT-Högskolans utbildning UX-designer perfekt för dig!

 

Under UX-utbildningen:

Du kommer bli expert på att analysera och ta fram användarvänliga system, produkter och IT-lösningar. Du kommer lära dig helheten kring hur UX skapas men också de avgörande detaljerna för att bli trygg i rollen som UX-designer.

Du kommer uppleva IT-Högskolans pedagogiska modell Learning by doing genom de många praktiska labbarna men också genom teamarbete. Du kommer under utbildningen att få delta i skarpa agila team med studerande från IT-Högskolans programmeringsutbildningar för att få en så verklighetsnära studiemiljö som bara är möjligt.

Under utbildningen lär du dig att omsätta varumärkets värde i praktisk UX-design genom specialiserade kunskaper inom teoretisk och praktisk UX-design och programmering för UX-design. Vanligt blir att du arbetar med prototyper av ditt användargränssnitt. Du kommer bli säker på de vanligaste verktygen som används i branschen som ex. Sketch, inVision, etc. Du kommer skapa design som anpassar sig till olika skärmstorlekar och användarmiljöer. Här lägger vi extra fokus på att använda den moderna funktionaliteten för att interagera med mobila enheter. I team säkerställa att användarperspektivet behålls genom hela designprocessen och tolka riktlinjer från Google och Apple.

Du lära dig ta fram relevant underlag för att skapa användarcentrerad design. Men också mer mjuka värden som att kunna filtrera fram de detaljer som driver UX-design och bedöma vad användarna värderar. Att kommunicera design vidare till utvecklare eller slutkund. Du kommer bidra till utvecklingsteamet med hur system och produkter bör skapas för att få en bra användarupplevelse. Men också hur befintliga lösningar kan bli mer användarvänliga.

Efter UX-utbildningen:

Du blir UX-designern som jobbar med att säkerställa en hög användarvänlighet i teamet. Du behärskar olika undersökningar och avancerade metoder för skapa en god användarupplevelse och du kan antingen bli den som skapar användarvänliga lösningar eller den som beställer dessa tjänster. Du jobbar på ett större IT-bolag eller medelstort produktbolag.