Kursplan Webbutvecklare

Utbildningens innehåll

Kurs (Poäng, 5 poäng = 1 vecka)

Kurs Poäng
Agil utveckling 25p
Avancerad webbdesign 40p
CMS utveckling 1 50p
CMS utveckling 2 50p
Examensarbete 15p
LIA 1 40p
LIA 2 80p
PHP, Databaser och versionshantering 50p
Webbutveckling med HTML 5 50p
Totalt 400p

Utökad kursbeskrivning

Agil utveckling:

När du arbetar inom IT-branchen kommer du stöta på flera sorters arbetssätt. Ett av de mest uppskattade arbetssätten är det agila då det är flexibelt och lättrörligt. Under kursens kommer du lära dig metoderna Scrum, Kanban och XP och applicera metoderna i verkliga case.

Avancerad webbdesign:

Fokus i kursen är att kunna skapa snygga och användarvänliga responsiva webbsidor. Det är viktigt att utveckla hemsidor som är anpassningsbara oavsett vilken enhet användaren nyttjar. Du lär dig skapa administrationsgränssnittet utefter användarnas kunskaper om CMS.

CMS utveckling 1

Med CMS-verktygen WordPress och Drupal, kommer du kunna skapa kraftfulla webbsidor med mängder av funktioner ex. översättning, geografisk navigering, positionering och kartor. Du kommer även lära dig kopplingar mellan webbplatsen och sociala medier samt att arbeta med sökordsoptimering som bidrar till att din sida blir ”omtyckt” av sökmotorer (ex.Google).

CMS utveckling 2:

Kursen ger dig spetskompetens inom webbutveckling med CMS. Vi fördjupar oss i de olika CMS-verktygen och du lär dig nya områden som e-handelslösningar, IT-säkerhet, skapa egna plugins, unit-test, m.m. Du lär dig också optimera prestanda för användare och server med hjälp av cashning.

Examensarbete:

Kursen är placerad sist i utbildningen och vi uppmuntrar dig till att genomföra kursen på ett företag. Du kommer planera, utvecklare och utvärdera en webbplats med hjälp av ett CMS-verktyg.

LIA1:

Under din första LIA-kursen, lärande i arbete, får du omsätta dina kunskaper på ett webbutvecklings-företag. Du arbetar efter företagets klimat och i deras system. Den första LIA:n är 8 veckor lång.

LIA2:

Näst sista kursen i utbildningen Webbutvecklare – CMS är LIA2. Du kommer besitta spetskompetens inom webbutveckling med CMS och under kursen skapar du webbsidor på ett företag.  LIA2 pågår i 16 veckor och är tänkt som en brygga från skolan till IT-branschen.

PHP, databaser och versionshantering:

Som webbutvecklare behöver du ha kunskaper om databaser för att veta hur webbsidans data lagras. Kursen fokuserar på SQL och hur datakopplingen ser ut på webben samt hur webbformulär skapas. Du kommer även lära dig kring versionshantering med GIT och PHP-programmering i aktuella ramverk som exempelvis (Laravel och Luna).

Webbutveckling med HTML5:

I kursen lär du dig relevanta tekniker inom HTML 5 och stort fokus ligger på att skapa webbsidor som är interaktiva. Kursen fördjupar kunskaper kring JavaScript och du kommer lära dig kring olika verktyg så som jQuery, JSON, Ajax och AngularJS för att självständigt skapa webbapplikationer. Du lär dig även om kravställning och tolkning av kundens behov.