Webbutveckling med React

Utbildningen genomförs på distans och ger dig möjligheten att bli expert inom React-utveckling. Utbildningen sker i samarbete med webbyrån Itiden. Itiden är en av sveriges främsta webbyråer inom React-utveckling. Mest kända bolagen som använder React är Facebook, Instagram och Netflix. Det är även Facebook som skapat React och de bakomliggande JavaScript biblioteken för att bygga användargränssnitt. React har de senaste åren etablerat sig som de mest använda ramverken på marknaden och dess popularitet växer.

 

 

Ansvariga utbildare är Filip och Andreas från Itiden som är seniora React-utvecklare och har mångårig erfarenhet av att bygga avancerade React-lösningar.

 

 

Vem är du?

Du har arbetat i minst 2 är med HTML, CSS och JavaScript. Du kan programmera på en avancerad nivå och vill lära dig hur du kan skapa applikationer med React.js. Du är nyfiken på hur React kan ta dig som webbutvecklare till nästa nivå. Utbildningen genomföras på distans med fasta handledningstillfällen, gästföreläsningar från branschen, 3 laborationer och tips i hur du kan arbeta med React på en hög nivå.

Under Webbutveckling med React:

Du kommer lära dig avancerade koncept inom React som React components vs React containers, Class components vs Functional components, Hooks, React livscykeln, etc. Vidare lär du dig att skapa webblösningar med hjälp av React.js, från att strukturera en ny applikation med React till att haka på React i en redan existerande applikation.

Du kommer att lära dig hur React-motorn fungerar och hur du kan skriva din HTML med hjälp av JSX istället. Du kommer att lära dig hur du hanterar CSS i en React-applikation och hur du kan göra externa anrop.

Studierna sker på distans med fasta handledningstillfällen på distans. Under utbildningens 12 veckor finns ett videomaterial på 45 timmar som är uppdelat på 13 olika områden med en tydlig progression. Kopplat till varje område finns ett kunskapstest på minst 10 frågor som ska besvaras och klaras med 80% korrekthet. Varje vecka genomförs ett obligatoriskt handledningstillfälle på 2 timmar där du stöttas i din problemlösning.

Utbildningen innehåller tre större laborationer som ska lämnas in under utbildningens gång. Kopplat till varje inlämningstillfälle sker en best practice session där utvalda deltagarna redovisar sin laboration + ett gästbesök i arbetslivet för att tydligare se hur olika IT-företag arbetar med React och deras vägval inom utvecklingen med React.

Mycket av studietiden bygger på att du som deltagare själva tar till dig föreläsningsmaterialet och programmerar på egen hand för att utveckla sina färdigheter allt enligt IT-Högskolans pedagogiska profil – Learning by doing!

Under utbildningen bidrar arbetslivet med 3 gästföreläsningar och visar hur de arbetar med React och förklarar sitt användande av React och vad som krävs av organisationen för att få full effekt av att använda React.

IT-Högskolans pedagogiska modell Learning by doing genomsyrar upplägget då du kommer programmera React varje vecka för att klara kunskapstest och laborationer.

Efter Webbutveckling med React:

Efter utbildningen kommer du att ha en god förståelse för hur en React applikation är uppbyggd och du kommer att själv kunna producera egen React-kod. Detta kommer att ge dig en ökad konkurrenskraft som utvecklare och stärka företaget du arbetar på.