Webbutveckling med React

Beskrivning

Utbildningen genomförs helt på distans med veckoliga handledningstillfällen och sammanfattningsföreläsningar. Du får också gästföreläsningar från branschen, 3 laborationer och tips i hur du kan arbeta med React på en hög nivå.

Utbildningen sker i samarbete med webbyrån Itiden. Itiden är en av Sveriges främsta webbyråer inom React-utveckling. Några bolag som använder React är Facebook, Instagram och Netflix. Det är Facebook som skapat React och de bakomliggande JavaScript biblioteken för att bygga användargränssnitt. React har de senaste åren etablerat sig som de mest använda ramverken på marknaden och dess popularitet växer.

 

 

 

 

Vem är du?

Du har arbetat i minst 2 år med HTML, CSS och JavaScript. Du kan programmera på en grundläggande nivå och vill lära dig hur du kan skapa applikationer med React.js. Du är nyfiken på hur React kan ta dig som webbutvecklare till nästa nivå.

 

Under Webbutveckling med React:

Du kommer lära dig avancerade koncept inom React som React components vs React containers, Class components vs Functional components, Hooks, React livscykeln, etc. Vidare lär du dig att skapa webblösningar med hjälp av React.js, från att strukturera en ny applikation med React till att haka på React i en redan existerande applikation.

Du kommer att lära dig hur React-motorn fungerar och hur du kan skriva din HTML med hjälp av JSX istället. Du kommer att lära dig hur du hanterar CSS i en React-applikation och hur du kan göra externa anrop.

Under utbildningens 12 veckor finns ett videomaterial på 45 timmar som är uppdelat på 13 olika områden med en tydlig progression. Kopplat till varje område finns ett kunskapstest på minst 10 frågor som ska besvaras och klaras med 80% korrekthet. Varje vecka genomförs ett obligatoriskt handledningstillfälle på 2 timmar där du stöttas i din problemlösning.

Utbildningen innehåller tre större laborationer som ska lämnas in under utbildningens gång. Kopplat till varje inlämningstillfälle sker en best practice session där utvalda deltagarna redovisar sin laboration + ett gästbesök i arbetslivet för att tydligare se hur olika IT-företag arbetar med React och deras vägval inom utvecklingen med React.

Mycket av studietiden bygger på att du som deltagare själva tar till dig föreläsningsmaterialet och programmerar på egen hand för att utveckla sina färdigheter allt enligt IT-Högskolans pedagogiska profil – Learning by doing!

Under utbildningen bidrar arbetslivet med 3 gästföreläsningar och visar hur de arbetar med React och förklarar sitt användande av React och vad som krävs av organisationen för att få full effekt av att använda React.

IT-Högskolans pedagogiska modell Learning by doing genomsyrar upplägget då du kommer programmera React varje vecka för att klara kunskapstest och laborationer.

Efter Webbutveckling med React:

Efter utbildningen har du god förståelse för hur en React applikation är uppbyggd och du kommer själv kunna producera egen React-kod. Detta kommer att ge dig en ökad konkurrenskraft som utvecklare och stärka företaget du arbetar på.

Kursplan Webbutvecklare med React

Kursen är uppbyggd på tre delar:

Del 1 – 1 mars – 28 mars

 • Innehåll: Getting started, Basic concepts, SX, State, Props, Development environment,  basic hooks.
 • Handledning tisdagar kl. 11-13
 • Kunskaps Quiz:  9 och 23 mars(80% rätt krävs för godkänt)
 • Labbredovisning: 23 mars

Del 2 – 29 mars – 25 april

 • Innehåll: Global state (redux/mobx), styling (CSS-in-js, styled components), scaling apps,  advanced hooks.
 • Handledning tisdagar kl. 11-13
 • Kunskaps Quiz: 6 och 20 april (80% rätt krävs för godkänt)
 • Labbredovisning 20 april

Del 3 – 26 april -23 maj

 • Innehåll: Next.js, data fetching, server side rendering, statisk generering, ​Typescript, React Native.
 • Handledning tisdagar kl. 11-13
 • Kunskaps Quiz:  4 och 18 maj (80% rätt krävs för godkänt)
 • Labbredovisning 28 maj

 

Kursinnehåll:

Efter genomförd utbildning med godkända resultat ska den studerande ha kunskaper i…..

 • Integration mot tredjepartstjänster som ex. programmering mot Applikationsprogrammerings- gränssnitt (API:er)
 • Frontend-ramverket React
 • React komponenter
 • Byggpipline och verktyg som Webpack och babel.
 • Webserver och React-kod
 • Verktyg för att hämta data, t.ex. Axios eller GraphQL?
 • React components vs React containers
 • Class components vs. Funcional components
 • Hooks
 • React livscykeln
 • JavaScript-ramverk för bland annat DOM-manipulation
 • Integration mot tredjepartstjänster som ex. programmering mot Applikationsprogrammerings- gränssnitt (API:er)
 • Frontend-ramverket React
 • React komponenter

Färdigheter i att…

 • Sätter upp en produktionsredo byggpipeline? Jobba med verktyg som webpack och babel?
 • Sätta upp en webserver som hostar React-koden.
 • Hantera avancerade koncept inom React? React components vs React containers, Class components vs Functional components, Hooks, React livscykeln
 • Lösa kodproblem i JavaScript med hjälp av återanvändbarhet, tydlighet och god struktur
 • Lägga till eller utöka funktionalitet i ett frontend-gränssnitt med JavaScript och JavaScript-ramverk
 • Använda externa API:er och tredjepartstjänster för att utöka funktionaliteten på en webbplats
 • Programmera med JavaScript biblioteken i React

 

Kompetens för att….

 • Programmera med avancerade koncept inom React, så som React components vs React containers, Class components vs Functional components, Hooks, React livscykeln.
 • Skapa och vidareutveckla ramverk-baserade webbapplikationer i JavaScript
 • Skapa och vidareutveckla webbapplikationer som använder externa API:er och tredjepartstjänster
 • Förbigå och modifiera beteende i ett frontend-gränssnitt med JavaScript
 • Skapa användarvänliga gränssnitt med React

Snabbfakta – Webbutvecklar med React

Snabbfakta om utbildningen Webbutvecklare med React.

 

Utbildningslängd 30 YH-poäng = 12v (50% takt)
Utbildningsstart 1 mars 2021
Sista ansökningsdag 18 februari 2021
Urvalsmetod Antagningsprov (vid fler sökande än antal platser)
Besked om antagning 19 februari 2021
CSN berättigad JA
Upplägg Distansstudier, 3 st laborationer & 3 gästföreläsningar
Studietakt 50% av heltid
Info Marcus Andersson, marcus@iths.se, 070-51 69 513

Intresseanmälan