Frontend – vad är det?

Vad är frontend?
När du söker en YH-utbildning används ofta begreppen frontend, backend och fullstack. Nedan förtydligar vi vad frontend är för något och vilka utbildningar som IT-Högskolan erbjuder för dig som gillar frontend.

Frontend:
Det du ser och upplever på en webbsida, applikation eller i ett system kallas för frontend. Det kan vara knappar, text, bilder, länkar, formulär, etc. Alltså gränssnittet som användaren interagerar med. Frontend är som en presentation över vad du kan göra på en hemsida eller applikation på samma sätt som displayen på en mikrovågsugn, du kan ställa in effekt, tid och öppna/stänga luckan, vilket möjliggör en interaktion med microvågsugnen.
Frontend-utvecklarens viktigaste redskap är programmeringsspråken HTML, CSS och JavaScript för att skapa användarvänliga och väl fungerande webblösningar. Stort fokus läggs på att skapa specialiserade frontendlösningar för exempelvis mobilen eller öka tillgängligheten på en sajt för funktionshindrade som t.ex. synfel, med mera.

IT-Högskolans utbildningar med tyngdpunkt på frontend är:
• Webbutvecklare
• Frontend-utvecklare
• JavaScript-utvecklare (endast i Göteborg)

Vad skiljer då de olika webbutbildningarna från varandra?
Webbutvecklare:
Webbutvecklare har ett tydligt fokus på CMS-plattformar som WordPress, Drupal och WooCommerce. Här utgår du från ett tema som du laddar ner och sedan skapar de lösning du vill ha på din sajt. Dessa teman är ofta gjorda i programmeringsspråket PHP, vilket du lära dig. Då kan du skapa egna teman och plug-ins till hemsidor för att snabbt och snyggt skapa kraftfulla responsiva webblösningar. En hemsida som är skapad med t.ex. WordPress är lätt att själv hantera för en administratör utan djup teknisk kunskap. Sidor som Coca Cola, CNN, ITHS.se är gjorda med CMS-plattformen WordPress som står för hela 23 % av alla sajter på internet.

Frontend-utvecklare:
Frontend-utvecklare utgår från programmeringsspråken HTML, CSS och JavaScript för att skapa ett responsivt användargränssnitt som funkar utan problem. Stort fokus läggs på att skapa specialiserade frontendlösningar för exempelvis mobilen eller öka tillgängligheten på en sajt för funktionshindrade som synfel, med mera. Du skapar specifika och flexibla lösningar av komplex karaktär.

JavaScript-utvecklare:
En JavaScript-utvecklare skapar avancerade funktioner och lösningar på webben med programmeringsspråket JavaScript. Personen går på djupet i programmeringsspråket JavaScript och kan skapa fullskaliga webblösningar för både front-end och back-end. På back-end sidan är det vanligt med lösningar med ex. Node.js. Sedan finns det mängder av ramverk som underlättar utvecklingen av frontend-lösningarna. Vanliga ramverk är Angular, Vue och React.