IT-Högskolans utbildningar leder till jobb!

I och med att det gått 6 månader från det att vår senaste examinering av Applikationsutvecklare till iPhone och Android följer vi upp vad som hänt med våra kära studenter. Resultatet är mycket glädjande och verkligen roligt att så många startat sin IT-karriär på IT-Högskolan. Totalt examinerades 19 studenter av 25 platser vilket innebär en examensgrad på 74% (snittet inom Data/IT nationellt är 65%) och 79% av de examinerade hade jobb inom Applikationsutveckling, alltså 8 av 10 hade ett jobb i linje med utbildningen. Det ska sedan också tilläggas att två personer fått jobb under sina studier och inte tagit examen. Ytterligare ett tecken på att IT-Högskolans utbildningar leder till jobb!

Här är några av företagen som anställt IT-Högskolans examinerade Applikationsutvecklare.

EVRY – www.evry.com
Ericsson – www.ericsson.com
Junkyard – https://www.junkyard.se/
Ajilon – www.ajilonconsultants.se
New Wave Group – http://www.nwg.se/
Inserve – http://www.inserve.se/
Annevo – http://annevo.se/

resultatuppföljning