Arbetsområden LiA 2015

Nu har IT-Högskolan varit i kontakt med de studenter som befinner sig ute på LiA / praktik.
Alla företag i Göteborg har blivit besökta och IT-Högskolan har fått chansen för en bättre inblick i företagens vardag och se på vilket sätt och med vilka verktyg de arbetar.
Det har varit spännande och se hur företagen, i snabb takt, placerar de studerandes i affärskritiska projekt och saker som är direkt koppla till dess kunder. Av mötena att bedöma finns det finns mycket relevanta och intressanta uppgifter redan från dag ett som studenterna kan bli insatta i.

Ser vi på applikationsutvecklarklassen som är ute nu är de 23 personer och alla, 100 %, befinner sig hos kund och med en arbetsuppgift som är direkt kopplad till programmering.

Tänkte delge en sammanställning som visar hur fördelningen av arbetsuppgifter sett ut för applikationsutvecklarna:

LiA-stats

 

Som ni ser på diagrammen så arbetar merparten i webbapplikationer och med HTML, CSS & JavaScript. Fördelningen mellan iOS och Android är jämn och bara ett fåtal arbetar mot båda plattformarna på samma gång.

*Ha i åtanke att detta är en sammanställning som gjorts mitt i praktikperioden och att den kan förändras till ett jämnare diagram om man, kanske, senare övergår till ett annat programmeringsspråk.