Intervju med vår studerande Emil Martini .NET-utvecklare

Vi har haft en intervju med vår studerande Emil Martini som går .NET-utvecklare hos oss på IT-Högskolan. Emil är en av våra studerande som lyckats att skaffa sig ett jobb mitt under pågående pandemi.

 

Vad gör du nu?

Nu arbetar jag som integrationskonsult på Contica AB som ligger i centrala Göteborg. Jag jobbar huvudsakligen i Microsoft Azure vilket är en cloudtjänst.

 

Emil .NET-studerandeHur fick du jobbet?

Jag sökte min LIA plats på Contica och deras vision var inte att hitta en praktikant, utan att hitta en medarbetare. Jag började på Contica redan under sommarlovet och på så vis fick jag min upplärningsperiod redan då och var en upplärd konsult när LIA 1 drog igång. Contica såg potential i mig och valde att anställa mig i samband med att LIA 1 tog slut.

 

”Utan .Net utbildningen hade jag definitivt inte varit på Contica idag. Jag har lärt mig så otroligt mycket utav väldigt kompetenta utbildare inom hela .Net stacken.”

 

Vad är det roligaste med ditt jobb?

Att ingen vecka är sig lik. Ena veckan kan vara full med kundmöten och planeringsmöten, medan nästa vecka kan vara helt dedikerad till utveckling. Jag arbetar också i väldigt många olika programmeringsspråk, inte bara C# som jag lärt mig genom min utbildning. Det ger mig en konstant utmaning men även en känsla av att hela tiden utvecklas och att lära sig, vilket i sin tur nästan är lite beroendeframkallande.

 

Hur mycket programmering hade du gjort innan utbildningen?

Jag hade läst programmering till och från i ungefär 1,5 år innan jag började på ITHS. Min nivå låg ungefär på att behärska det grundläggande bra men inte mycket mer avancerat än så. Jag hade läst Programmering 1 men även lite på sidor som Udemy/Codecademy osv.

 

Vilken roll spelade .NET-utbildningen/Java-utbildningen för att få jobbet du har nu?

Utan .Net utbildningen hade jag definitivt inte varit på Contica idag. Jag har lärt mig så otroligt mycket utav väldigt kompetenta utbildare inom hela .Net stacken.

Skolan har lagt en stor vikt i att man lär sig relevanta tekniker men även att vi fått ta del av hur arbetsplatser faktiskt ser ut t.ex med studiebesök och gästföreläsare.

 

Vilka var de viktigaste kunskaper från utbildningen du tagit med dig till arbetslivet?

Samarbete. Vi har under skoltidens gång gjort flertalet projektarbeten tillsammans i par, då har vi ofta arbetat med personer man aldrig arbetat med tidigare. Detta har öppnat upp ens förmåga till samarbete något enormt. Förutom samarbete bidrog min utbildning såklart till min tekniska kunskap, C# och förmågan att ”tänka som en programmerare”.