IT-Högskolans personaldagar

Vilka suveräna konferensdagar vi haft!

IT-Högskolans personalstyrka är ett skarpt och sammansvetsat team, och efter två gemensamma planeringsdagar har vi skapat ännu bättre förutsättningar för att försörja arbetslivet med relevant kompetens!

Till hösten tar vi emot hundratals nya studerande, både i Stockholm och Göteborg, och dessa dagar var en bra uppladdning inför det. Vi hanterade frågor kring hybridundervisning, LIA-praktik och examensarbeten. Det blev många bra diskussioner och informationsspridning över utbildningarna – ett arbetssätt vi vill tillämpa mer framöver för att säkerställa att vi arbetar enhetligt och erbjuder de bästa IT-utbildningarna i branschen.

Glad midsommar från oss på IT-Högskolan! 🌸