Så skapar vi en mer jämlik IT-bransch!

30 procent av de som ansökte till en IT-utbildning hos IT-Högskolan 2019 var kvinnor. Branschföretag uttrycker ett behov av fler kvinnor med rätt kompetens och strävar efter att uppnå en större mångfald på arbetsplatserna. Teknikhögskolan och IT-högskolan som yrkeshögskoleaktörer skapar utbildningar utifrån näringslivets behov och delar därför branschföretagens vision för att bidra till en mer jämlik bransch.

Under hösten 2019 inledde de två yrkeshögskoleaktörerna ett samarbete, och det första steget mot en mer jämlik bransch blev en Meetup för studerande som definierar sig som kvinnor och läser en utbildning inom IT och teknik. Målet var att skapa ett forum där dessa personer kan träffas, utbyta erfarenheter och på sikt inspirera andra som funderar på att läsa en utbildning inom området.

Meetup som inspirerar

Som ett steg i att se över fördelningen mellan män och kvinnor som väljer en IT- eller teknikutbildning och i sin tur arbetar inom branschen, genomfördes en Meetup som ägde rum hos AFRY, anordnad av Teknikhögskolan och IT-högskolan – två av de stora YH-anordnarna i Göteborg.

Det var drygt 20 personer på plats som under en lunch diskuterade bland annat vad som fick dem att välja en IT-utbildning, vilka hinder de hade upplevt inför utbildningsvalet och hur man kan underlätta för andra kvinnor som också vill ta steget in i branschen samt mentor- och ambassadörskap. Och något som kom upp under diskussionerna som deltagarna tyckte var viktigt, var att belysa att den stereotypa bilden av branschen inte stämmer.

– Att träffa kvinnor med samma mål, att arbeta inom IT-branschen ger både inspiration och styrka. Att riva ned bilden av stereotypen av en utvecklare eller programmerar och fokusera på intresse och kompetens kommer medför att fler kvinnor söker sig till IT-branschen. Säger Johanna Löf som studerar till IT-Projektledare.

Så skapar vi en mer jämnlik IT-bransch

Så här skapar vi en mer jämlik IT- och teknikbransch där alla är välkomna. Detta framkom på vår träff med de 25 samlade tjejerna. De kom fram till för att det skall vara lättare att söka en IT-utbildning bör vi:

  • Väcka intresse för IT och teknik tidigt
  • Bryta stereotyperna av en programmerare och ingenjör
  • Ha kvinnliga representanter och förebilder under utbildningstiden
  • Ge tydliga och nyanserade information om utbildningar och framtida yrken när man söker en utbildning
  • Veta att alla kan bli en bra programmerare och ingenjör, som ger roliga och intressanta jobb

Tillsammans skapar vi en mer jämlik IT-bransch.

Statistiken som lyfts är beräknad på inlämnade ansökningar för män och kvinnor 2019 till IT-Högskolan yrkeshögskoleutbildningar inom IT.