Frågor & svar Antagningsprovet

IT-Högskolan – Frågor & Svar Antagningsprovsträff

___________________________________________________________________________________________

Ger preparandkurserna eller Programmerings grundkurs ett betyg i den nationell gymnasiekurs Programmering 1?
Nej. Programmering grundkurs eller preparandkurserna ger inte betyg för Programmering 1 Programmerings grundkurs ger dig får ett diplom och behörighet till våra utbildningar. Preparandkurserna förbereder dig för att skriva en bra poäng på antagningsprovet.
Du gör ändå provet oavsett vilken av utbildningarna du förberett dig med , men du klassas som behörig för programmering 1 om du har diplom från Programmering grundkurs.
___________________________________________________________________________________________

Om man redan fått ett antagningsprov från en annan skola via yh-antagning, behöver man göra det samt detta provet för IT-Högskolan?
Ja. Skolorna har olika urvalsprocesser och olika prov, så resultatet från ett annat prov kan inte tillämpas i din ansökan till IT-Högskolan.

___________________________________________________________________________________________

Är det samma antagningsprov till alla utbildningar?
Ja. Men programmeringsdelen varierar beroende på vilken utbildning du sökt. Se behörighetskraven för din sökta utbildning.
___________________________________________________________________________________________

Är urvalsprovet distans eller på plats?
På distans, man har möjlighet att skriva det på plats om man önskar det.

___________________________________________________________________________________________

Vart får vi tag i inspelningen från antagningsprovsträffen?
Den finns bifogad i detta utskick, en youtube-länk.
___________________________________________________________________________________________

 Hur många studenter kan ni ta emot?
Vi har mellan 35-40 platser på våra utbildningar, med undantag för IT-projektledare, där vi har 25 platser. För exakt antal platser se i utbildningens snabbfakta.

___________________________________________________________________________________________

Är programmeringsprovet flervalsprov eller programmerar man själv?
Det är flervalsfrågor, du programmerar inte själv.

___________________________________________________________________________________________

Måste man ha egen dator hos er när man börjar sina studier?
Nej, man får låna av oss. Vill man ha sin egen så går det bra.

___________________________________________________________________________________________

Det kanske varierar mellan utbildningar, men hur många dagar i veckan har vi undervisning på plats?
Ca 15-20h i veckan, ca 3 undervisningsdagar i veckan.

___________________________________________________________________________________________

Jag jobbar deltid, får jag ihop det med en utbildning hos er?
Hybridundervisningen vi har underlättar för denna typ av situation; viss undervisning streamas, annan spelas in. Vissa moment lämpar sig dock inte för distans utan man behöver vara på plats. Kan man pussla med sitt schema så kan man jobba deltid.

___________________________________________________________________________________________

Hur pedagogisk lagd är era utbildningar?
Vi tror på learning by doing, kreativt skapande, och att skapa tekniska lösningar. Man jobbar mycket i team – för det är så branschen ser ut. Pedagogiken i övrigt handlar mycket om att blanda in hybridundervisning. Vissa moment är med fördel remote, andra delar inte. Vi har anställda lärare och tar in gästföreläsare som håller i vissa föreläsningar och kurser. Behöver man stöd så finns dessa till hands.

___________________________________________________________________________________________

Var finns preparandkurs för programmering, på hemsidan?
Preparandkursen skickas med i bekräftelsemejlet, ”Tack för din ansökan”, som du får när du ansöker till utbildningen.

___________________________________________________________________________________________

Hur länge pågår provet?
90 minuter. Svenska, engelska och matematik-delarna är tidsbegränsade. Programmeringsdelen är också tidsbegränsad men där kan du hoppa mellan frågorna. Urvalet går endast på slutpoängen, inte på tid.

___________________________________________________________________________________________

Vad har ni för adress till skolorna?
Göteborg: Ebbe Lieberathsgatan 18C, vån 2
Stockholm: Årstaängvägen 9, Liljeholmen

___________________________________________________________________________________________

Har ni ljudupptagning under provet?
Alla som skriver provet behöver ha igång webbkamera. Vi tar inte upp något ljud under provet, vi tar endast bilder – ca en bild i minuten.

___________________________________________________________________________________________

Hur lång tid ska man lägga på preparandkurserna? Hur får man tillgång till kurserna?
Tillgång till preparandkurserna får du när du ansökt – i bekräftelsemejlet, Tack för din ansökan, som skickas ut. Vi beräknar att man ska lägga ca 15-20 timmar på preparandkurserna, dvs två timmar per dag i två veckor.

___________________________________________________________________________________________

Är de fysiska provtillfällena i Göteborg och Stockholm samtidigt?
Ja, de är samtidigt.

___________________________________________________________________________________________

Har ni tips på vad man kan göra om man bor långt bort från Göteborg/Stockholm och inte har tillgång till webkamera?
Ett förslag är att gå till ett bibliotek, det har studerande gjort innan.

___________________________________________________________________________________________

När kan man senast komplettera med kurser?
Sista dag för att komplettera sin ansökan är 1 maj (som också är sista ansökningsdagen).

___________________________________________________________________________________________

Vilket programmeringsspråk är det på antagningsprovet?
Om du ska göra ett antagningsprov som testar av programmering 1 kommer du kunna svara på frågorna om du kan Java, C# eller C++. Det går alltså bra att genomföra provet med någon av de tre programmeringsspråken.
Om du ska göra antagningsprovet som testar av webbprogrammering är det HTML, CSS och JavaScript som testats av.

___________________________________________________________________________________________

 Varför måste man göra antagningsprovet även om man är behörig?
I och med att vi redan nu har fler behöriga sökande än antalet erbjudna studieplatser behöver vi göra ett urval och det sker genom antagningsprovet.

___________________________________________________________________________________________

Hur hittar man de nationella proven

Matematik

Svenska

Engelska

___________________________________________________________________________________________

Får man ha med penna & papper samt miniräknare utan graffunktion under programmeringsprovet?
Penna och papper går bra och miniräknare UTAN grafritare.

___________________________________________________________________________________________

Behöver man göra båda delar av provet även om man är behörig i ex. Programmering 1?
Ja, du behöver göra alla provdelar som krävs för den utbildningen du sökt. Vilka delar du ska göra beror på vilka utbildningar du sökt. IT-Projektledare och UX-designer har inga krav på Programmering eller Webbprogrammering vilket medför att de som endast sökt någon av dessa utbildningar enbart gör avsnitt 1 = Svenska, engelska och matematik delen.

___________________________________________________________________________________________

Hur avancerad är programmeringen? Jag har kodat främst html, css, js, python, men inga C språk. Hur mycket behöver jag lära mig?
Programmeringsdelarna ligger på nivån Programmering 1 och Webbutveckling 1. IT-Högskolan rekommenderar att du kikar på de preparandkurser som vi erbjuder för att förstå nivån på provet.

___________________________________________________________________________________________

Om man har läst en programmeringskurs på universitetet (jag har läst c# 7.5hp) räknas detta som behörig för programmering, trots att man inte läst programmering 1 på gymnasienivå?
Ja, men du kommer ändå behöver genomföra antagningsprovets programmeringsdel.

___________________________________________________________________________________________

Vilka språk innefattar programmeringsdelen? Är python ett av dom eller webbaserade språk?
Python är inte med men om du kan det rekommenderar vi att du kikar på preparandkurserna för att ge dig själv bästa förutsättningar att skriva en hög poäng på antagningsprovet. Du kommer kunna skriva en hög poäng även med Python men antagningsprovet utgår från programmeringsspråken Java, C# och C++.

___________________________________________________________________________________________

Varför skickar man in betyg osv om det bara är provet som spelar roll?
Då det är färre behörigt sökande än antalet platser behövs inget urval/antagningsprov. Nu vet vi att vi har fler behöriga än antalet platser och behöver då göra ett urval. IT-Högskolan har även en myndighetsutövning vilket gör att vi är skyldiga att ta in och behörighets bedöma alla sökandes inskickade handlingar.

___________________________________________________________________________________________

Hur avancerad är programmeringsdelen på proverna? Är det basics eller ska man gå djupare?
Programmeringsdelen motsvarar Programmering 1. IT-Högskolan rekommenderar att du kikar på preparandkurserna för att förstå nivån på provet. Annars ser du det övergripande innehållet nedan:

  • Variabler, primitiva typer if-satser
  • Loopar: while, dowhile, for
  • Switch, variablers scope
  • Arrays
  • Metoder

___________________________________________________________________________________________

Utgår programmeringsprovet endast förkunskap om programmering 1/webbutveckling 1, eller vidrör det även programmering 2/webbutveckling 2?
Antagningsprovet utgår enbart från Programmering 1 och Webbutveckling 1.

___________________________________________________________________________________________

För programmering har du nämnt Java, menas då java och inte javascript?
Java testas av i Programmerings delen av antagningsprovet och är kopplat till förkunskaper inom Programmering 1. JavaScript testas av i Webbprogrammeringsdelen och är kopplat till förkunskaper inom Webbutveckling 1. Java och JavaScript är två olika programmeringsspråk och testas av i olika antagningsprovs avsnitt.

 

Om du har ytterligare frågor så kan du spana in vår FAQ på iths.se eller maila in din fråga till Marcus@iths.se