Här startar din IT-karriär

HÄR STARTAR DIN IT-KARRIÄR!

IT-Högskolans studerande får jobb även i pandemin vilket signalerar ett starkt behov i branschen och att IT-Högskolans utbildningar levererar rätt innehåll till det behövande arbetslivet. Att du genom IT-Högskolans utbildningar blir trygg i din kommande yrkesroll bekräftas av de studerande som fått jobb efter sin examen. Läs några av dessa berättelser här!

Pyua Alemirad – Anställd Javautvecklare på Atlassian – Examinerades 2020.

Emil – Anställd .NET-utvecklare på Contica – Examineras juni 2021

Andreas – Anställd Javautvecklare på Volvo – Examinerades juni 2020