LIA med kvalificerad IT-praktik

Företag

IT-Högskolan är en yrkeshögskola där en stor del praktik ingår i studierna, vilket är en stor fördel för våra studerande och IT-företag. Utbildningen ger de studerande både de teoretiska- och praktiska kunskaperna som ska omsättas i branschen genom kursen Lärande I Arbete (LIA-praktik).

Tre fördelar med att ta emot en eller flera LIA-studerande

Kostnadsfritt:

Det är helt kostnadsfritt att ta emot en LIA-studerande. Du som företag behöver tillhandahålla en LIA-handledare som kan förse den studerande med relevanta arbetsuppgifter och stötta vid behov.

Låg risk i rekryteringen:

50% av alla studerande börjar en anställning på företaget de genomförde sin sista LIA-kurs på. Ditt företag har då chansen att lära upp den studerande inom er domän, arbetsmetoder och kultur innan den studerande övergår till anställd vilket blir en helt riskfri rekrytering.

Aktuell kompetens:

Du får chansen att kompetensutveckla ditt företag med aktuell och relevant kompetens helt kostnadsfritt. Till varje utbildning sitter en ledningsgrupp som ansvarar för att kvalitetssäkra utbildningens innehåll. Det är helt enkelt IT-branschen som spikar innehållet i utbildningen efter rådande behov. IT-Högskolan har aktiva och välförankrade ledningsgrupper som säkerställer att de modernaste verktygen, metoderna och programmeringsspråken inkluderas i utbildningen.

IT-Högskolans Företagspool säkrar relevant praktik

IT-Högskolans Företagspool består av små och stora företag i IT-branschen där många är i stort behov av att nyanställa. Genom vår företagspool knyts utbildningarna ännu tätare till IT-branschen och vi kan vara lyhörda för förändringar och nyheter som vi snabbt kan implementera i utbildningarna. Som företag är det helt kostnadsfritt att delta i företagspoolen och hittar du ingen matchning finns inget krav att ta emot en LIA-studerande.

Som studerande på IT-Högskolan har du möjligheten att ansöka om LIA-praktik genom företagspoolen och matchas då med ett företag som passar dina egna intressen och din kompetens. Matchningen ökar sannolikheten för att både studenten och företaget blir nöjda.

Vill du samverka med IT-Högskolan på något sätt fyller du i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig.

Anmäl er till våran företagspool

LIA-processen

LIA-processen, en framgångsfaktor för en lyckad LIA

På IT-Högskolan tror vi på en tydlig process kring LIA (Lärande I Arbete). Processen går ut på att göra både studerande och företag som tar emot de studerande redo för de så viktiga LIA-perioderna.

1. LIA-dagen, startskottet

Med LIA-dagen går startskottet för de studerandes LIA-process. En dag fylld med både information kring den stundande LIAn men också tänkvärda tips från grymma handledare ute på företag som tar emot för praktik. Självklart får vi besök av våra egna studerande från år 2 som är ute på LIA just nu och som tillsammans med sin handledare kan berätta om hur det är att vara studerande ute på praktik. Våra studerande får stöttning i sin CV-skrivning av proffs från rekryteringsfirma som också ger inblick i hur branschen ser ut just nu och vad de har att vänta efter examen. Utbildningsledaren går noggrant igenom hur processen mot en klar LIA-plats ser ut och ger all den information som de studerande behöver inför LIA.

2. Arbetsmarknadsdagen, kontakter knyts

På Arbetsmarknadsdagen knyter de studerande viktiga kontakter med de företags från vår Företagspool som har möjlighet att vara med.

3. Urval från Företagspoolen

Nu är det dags att välja de företag som man önskar söka LIA-plats hos. De studerande väljer bland alla de företag som anslutit sig till IT-Högskolans Företagspool och därmed sagt att de gärna tar emot LIA-studerande från oss. CV:n som de studerande fått hjälp, om de önskar, att sätta ihop skickas ut till valda företag.

4. Matchning

Företagen tar kontakt med de studerande de önskar erbjuda plats till och matchningen startar.

5. Dags för LIA

Kontrakt skrivs och det är dags att vänta in sin LIA-period. 100% av alla studerande på IT-Högskolan kommer ut på sin efterlängtade LIA.

Arbetsmarknadsdagar våren 2019

Stort engagemang på Arbetsmarknadsdag i Göteborg

Tisdagen den 19 mars genomfördes den så efterlängtade Arbetsmarknadsdagen i Göteborg. En aktivitet som genom åren blivit ett viktigt inslag för de som studerar sitt först aår på IT-Högskolan i Göteborg. Gästföreläsningar på förmiddagen avlöstes av de strax under 30 företagen som kommit för att ta chansen att knyta kontakter med våra studerande inför deras stundande LIA-period. Företagen var imponerade av de studerandes seriositet och de studerande var imponerade utav företagen engagemang. Många bra samtal och proffsigt nätverkade.

 

Lyckad Arbetsmarknadsdag i Stockholm

Torsdagen den 7 mars genomförde vi vår första Arbetsmarknadsdag i Stockholm. Platsen vi valt för eventet var DN-skrapan. De studerande på IT-Högskolan i Stockholm fick chans att träffa och mingla med förtag som numera finns med i Företagspoolen för IT-Högskolan i Stockholm. Energin var hög både bland företagen och de studerande och viktiga band knöts inför den efterlängtade LIA-perioden i höst 2019.

Stort tack till de företag som gästföreläste på förmiddagen och till alla de företag som fanns med oss på eftermiddagen för att presentera sig och knöt viktiga band med våra studerande på eftermiddagen.

Nu ser vi fram emot Arbetsmarknadsdagen i Göteborg den 19 mars.