LIA för IT-företag

Hitta praktikanter

LIA för IT-företag

Välkommen till vår LIA-pool för IT-företag. IT-Högskolan är en yrkeshögskola där en stor del praktik ingår i studierna, vilket är en stor fördel för våra studerande och IT-företag. Utbildningen ger de studerande både de teoretiska- och praktiska kunskaperna som ska omsättas i branschen genom kursen Lärande I Arbete (LIA-praktik). Är ni ett IT-företag i Stockholm, Göteborg eller Malmö som är intresserade av att ta emot LIA-studenter? Fyll i intresseanmälan i formuläret längst ner på sidan!

Vad betyder LIA?

LIA betyder ”Lärande i Arbete” och är en förkortning som används inom svensk utbildning och arbetsmarknad. LIA är en form av praktik eller arbetsplatsförlagt lärande där studenter eller elever får möjlighet att omsätta sina teoretiska kunskaper och färdigheter i praktiskt arbete på en arbetsplats.

Tre fördelar med att ta emot en eller flera LIA-studenter

Det finns många fördelar med att ta emot LIA-studenter till ert företag. Läs mer om hur en praktik inom it kan gynna er verksamhet!

Kostnadsfritt:

et är helt kostnadsfritt att ta emot en LIA-student. Du som företag behöver tillhandahålla en LIA-handledare som kan förse den studerande med relevanta arbetsuppgifter och stötta vid behov.

Låg risk i rekryteringen:

50% av alla studerande börjar en anställning på företaget de genomförde sin sista LIA-kurs på. Ditt företag har då chansen att lära upp den studerande inom er domän, arbetsmetoder och kultur innan den studerande övergår till anställd vilket blir en helt riskfri rekrytering.

Aktuell kompetens:

Du får chansen att kompetensutveckla ditt företag med aktuell och relevant kompetens helt kostnadsfritt. Till varje utbildning sitter en ledningsgrupp som ansvarar för att kvalitetssäkra utbildningens innehåll. Det är helt enkelt IT-branschen som spikar innehållet i utbildningen efter rådande behov. IT-Högskolan har aktiva och välförankrade ledningsgrupper som säkerställer att de modernaste verktygen, metoderna och programmeringsspråken inkluderas i utbildningen.

Anmäl er till våran företagspool

LIA-processen

LIA-processen, en framgångsfaktor för en lyckad LIA

På IT-Högskolan tror vi på en tydlig process kring LIA (Lärande I Arbete). Processen går ut på att göra både studerande och företag som tar emot de studerande redo för de så viktiga LIA-perioderna.

1. LIA-dagen, startskottet

Med LIA-dagen går startskottet för de studerandes LIA-process. En dag fylld med både information kring den stundande LIAn men också tänkvärda tips från grymma handledare ute på företag som tar emot för praktik. Självklart får vi besök av våra egna studerande från år 2 som är ute på LIA just nu och som tillsammans med sin handledare kan berätta om hur det är att vara studerande ute på praktik. Våra studerande får stöttning i sin CV-skrivning av proffs från rekryteringsfirma som också ger inblick i hur branschen ser ut just nu och vad de har att vänta efter examen. Utbildningsledaren går noggrant igenom hur processen mot en klar LIA-plats ser ut och ger all den information som de studerande behöver inför LIA.

2. Arbetsmarknadsdagen, kontakter knyts

På Arbetsmarknadsdagen knyter de studerande viktiga kontakter med de företags från vår Företagspool som har möjlighet att vara med.

3. Urval från Företagspoolen

Nu är det dags att välja de företag som man önskar söka LIA-plats hos. De studerande väljer bland alla de företag som anslutit sig till IT-Högskolans Företagspool och därmed sagt att de gärna tar emot LIA-studerande från oss. CV:n som de studerande fått hjälp, om de önskar, att sätta ihop skickas ut till valda företag.

4. Matchning

Företagen tar kontakt med de studerande de önskar erbjuda plats till och matchningen startar.

5. Dags för LIA

Kontrakt skrivs och det är dags att vänta in sin LIA-period. 100% av alla studerande på IT-Högskolan kommer ut på sin efterlängtade LIA.

Arbetsmarknadsdagen

IT-Högskolans arbetsmarknadsdagar – en exklusiv branschdag för studerande och IT-företag!

IT-Högskolan genomför en oerhört populär arbetsmarknadsdag två gånger per år – ett genomförande på våren och ett på hösten. Detta är ett unikt tillfälle, exklusivt för våra studerande och IT-företag som är på jakt efter kompetens. Dessa branschdagar arrangeras inför kommande LIA-period, och är en möjlighet för våra studerande att knyta kontakter inför att de ska söka LIA-praktik.

Till dagen inbjuds ca 30 företag från IT-branschen, som nätverkar i sina mässmontrar och säljer in sitt erbjudande till våra studerande. Våra studerande har förberett sig inför dagarna, och pitchar sig själva samt delar sitt CV till intressanta företag. Vi är vana vid ett par intensiva mingel-timmar och högt engagemang från såväl företag som studerande.