LIA-processen

LIA-processen

LIA-processen

LIA-processen, en framgångsfaktor för en lyckad LIA

På IT-Högskolan tror vi på en tydlig process kring LIA (Lärande I Arbete). Processen går ut på att göra både studerande och företag som tar emot de studerande redo för de så viktiga LIA-perioderna.

1. LIA-dagen, startskottet

Med LIA-dagen går startskottet för de studerandes LIA-process. En dag fylld med både information kring den stundande LIAn men också tänkvärda tips från grymma handledare ute på företag som tar emot för praktik. Självklart får vi besök av våra egna studerande från år 2 som är ute på LIA just nu och som tillsammans med sin handledare kan berätta om hur det är att vara studerande ute på praktik. Våra studerande får stöttning i sin CV-skrivning av proffs från rekryteringsfirma som också ger inblick i hur branschen ser ut just nu och vad de har att vänta efter examen. Utbildningsledaren går noggrant igenom hur processen mot en klar LIA-plats ser ut och ger all den information som de studerande behöver inför LIA.

2. Arbetsmarknadsdagen, kontakter knyts

På Arbetsmarknadsdagen knyter de studerande viktiga kontakter med de företags från vår Företagspool som har möjlighet att vara med.

3. Urval från Företagspoolen

Nu är det dags att välja de företag som man önskar söka LIA-plats hos. De studerande väljer bland alla de företag som anslutit sig till IT-Högskolans Företagspool och därmed sagt att de gärna tar emot LIA-studerande från oss. CV:n som de studerande fått hjälp, om de önskar, att sätta ihop skickas ut till valda företag.

4. Matchning

Företagen tar kontakt med de studerande de önskar erbjuda plats till och matchningen startar.

5. Dags för LIA

Kontrakt skrivs och det är dags att vänta in sin LIA-period. 100% av alla studerande på IT-Högskolan kommer ut på sin efterlängtade LIA.