Många vill jobba inom IT-branschen!

Sigma har genomfört en undersökning Tomorrow report med 2000 personer som kartlagt intresset för att arbeta med IT.

Den visar att 17% är intresserade av att arbeta inom IT-branschen varav 11% är kvinnor och 23 % är män. Det är tydligt att intresset för IT ökat bland kvinnor men det finns fortfarande mycket att arbeta med för att få en mer jämlik fördelning i branschen. Behovet av IT-kompetens är stort, till 2022 saknas det 70 000 programmerare.

77% av svenskarna tror att vi kan förbättra samhället med hjälp av digitaliseringen. Det finns en stor framtidstro där tekniken verkar vara en avgörande faktor. För att lyckas krävs både möjlighet till utbildning och viljan att sätta sig i skolbänken för att lära om och lära nytt.

41% i undersökningen kan tänka sig att studera ett år eller mer för att skola om sig. IT-Högskolan kan erbjuda just denna typen av kortare och effektiva YH-utbildningar för att snabbt bli anställningsbar i IT-branschen, se hela IT-Högskolans utbildningsutbud.