Inlärning och pedagogik

Learning by doing!

All undervisning är målstyrd vilket ökar tydligheten i vad de studerande ska producera och redovisa. Utbildarna är aktiva  näringslivet och vet vilka krav som kommer att ställas på dig som student. Inför varje ny kurs får du som studerande veta vilka mål du ska uppnå med kursen samt vad du ska göra för att nå dessa.
learn-by-doingIT-Högskolans pedagogiska modell bygger på Learning by doing!
Det viktigaste är att kunna omsätta teorin i praktiken, alltså att kunna behärska de praktiska moment som IT-företagen efterfrågar. På IT-Högskolan gäller det att omsätta programmeringsfärdigheter till körbara applikationer, system och program. För att uppnå detta kommer du få träna på verkliga case från arbetslivet, övningsuppgifter som hjälper dig förstå den praktiska nyttan och laborationer som testar att du verkligen kan de nödvändigaste momenten. Laborationerna är betygsgrundande och du får feedback på din inlämning vilket gör att du lättare vet vad du ska förbättra till nästa laboration. Vi arbetar också i projekt för att du som student ska bli en effektiv team-medlem.

 

www.ITHSdistans.se

ITHSdistans.se är IT-Högskolan intranät där du som student kan ta del av föreläsningsmaterial, demos samt hålla kontakt med utbildare och utbildningsledare. Genom ITHSdistans.se lämnar du in laborationer, test och examinationsuppgifter smidigt via din dator eller mobilen. Givetvis finns det också en app som gör att du enkelt kan ha med dig alla skoluppgifter i mobilen.

iths

IT-Högskolan har i samråd med studenter identifierat olika moment för att underlätta kunskapsinhämtningen. En uppskattad metod är att ibland spela in avgörande moment i undervisningen. Det medför att studenten på egen hand ta del av dagens föreläsningar via inspelade demos. Dessa demos läggs upp direkt efter varje lektion på ITHSdistans.se. På så sätt kan du när och var som helst ta del av dagens föreläsningar. Se exemplet nedan med en labb som är kopplat till kortspelet Black Jack.