Inlärning och pedagogik

Inlärning och pedagogik

Inlärning och pedagogik

Pedagogik

IT-Högskolan har en tydlig pedagogisk modell i ”Learning by doing” i kombination med hybridundervisning där teori och praktik går hand i hand. Du får en modern undervisning med lämpliga delar av undervisningen via streamade moment och inspelade delar i kombination med klassrumsundervisning.

Modellen upplever du genom de många laborationer, case, övningsuppgifter och större projekt som genomförs under utbildningen. IT-Högskolans pedagogik är starkt förankrad i IT-branschen vilket gör att kursmomenten utgår från verkliga behov i arbetslivet. Det du får lära dig kommer du direkt kunna omsätta på din blivande arbetsplats. Vi använder den senaste tekniken för att erbjuda en verklighetsnära och uppdaterad utbildning.

IT-Högskolan är en mål- och värderingsstyrd verksamhet. Våra värderingar är: KVALITET, BRANSCHNÄRA & INSPIRATION. Värderingarna gäller alla som arbetar och studerar på IT-Högskolan och ska guida oss i vardagen för att du ska få ut din fulla potential och säkerställa anställningsbarhet efter examen.

 

VI kan IT

Precis som vårt namn IT-Högskolan säger, så är vi proffs på IT. Vi arbetar nära branschen och ser till att våra kurser är aktuella och du får lära dig att använda de senaste verktygen. Att alla utbildare på IT-högskolan är yrkesverksamma inom IT gör att de har svar på de studerandes alla frågor och kan guida dig ut i arbetslivet. Det finns många skolor som erbjuder YH-utbildningar inom IT. Det som skiljer oss från andra skolor är att vi är specialiserade på IT.