IT-Högskolans sekretesspolicy

IT-Högskolans sekretesspolicy

Genom att använda webbplatserna www.iths.se godkänner du att IT-Högskolan använder dina personuppgifter enligt denna sekretesspolicy.
IT-Högskolan respekterar fullständigt alla önskemål om att hålla personuppgifter som visas online konfidentiella. Vi är medvetna om behovet av att skydda och hantera alla personuppgifter som vi tar emot på ett lämpligt sätt.
Om du inte godkänner sekretesspolicyn ska du inte använda webbplatsen.
Personuppgifter
Med personuppgifter menas information som kan användas för att identifiera en individ. Detta inkluderar men är inte begränsat till en persons för- och efternamn, ålder, kön, hemadress eller annan fysisk adress, e-postadress eller annan kontaktinformation relaterad till personens hem eller arbetsplats.

Vilka personuppgifter samlar vi in och bearbetar?
Som regel kan du besöka webbplatsen utan att tala om för oss vem du är eller avslöja någon av dina personuppgifter.
IT-Högskolan behöver dock vissa personuppgifter för att till exempel tillhandahålla dig nyheter, ta in en ansökan till en utbildning och andra tjänster.

IT-Högskolan samlar in och bearbetar information om dig när du:
• gör en intresseanmälan
• gör en ansökan till någon av IT-Högskolans utbildningar
• av andra skäl via webbplatsen eller på annat sätt tillhandahåller oss personuppgifter.

IT-Högskolan samlar endast in de personuppgifter som krävs (t.ex. e-postadress och namn) för att utföra den tjänst som du begär.
Vi behöver registrera personuppgifter för att med hjälp av Google Analytics analysera hur IT-Högskolans webbplatser används.
IT-Högskolan samlar inte in personuppgifter från tredje parters kunder.

Vem får tillgång till personuppgifterna?
Personuppgifter som skickas via www.iths.se blir endast tillgängliga för:
• organisationens interna avdelningar
• På sikt kan även myndigheter som CSN, MYH,etc. få del av dina personuppgifter för att leverera exempelvis studiemedel.

Utöver detta delar IT-Högskolan endast personuppgifter med missbruksregister och dylikt enligt gällande lagstiftning i de fall då en kund utsätter IT-Högskolan för missbruk eller bedrägeri.
I vår strävan att ytterligare utveckla och förbättra IT-Högskolans webbplatser samlar vi in statistik om användningen av sidorna. Statistiken används i sammanslagen form, t.ex. för att se vilka sidor som besöks oftast och vilka webbläsare som är vanligast bland våra kunder.

IT-Högskolan samlar in besöksstatistik med hjälp av Google Analytics och vidarebefordrar i anslutning till detta IP-adresser till Google Analytics. Google kan komma att dela information med tredje parter om lagen så kräver, eller med tredje parter som utför tjänster åt dem. Du godkänner Google Analytics sekretessvillkor när du besöker www.iths.se Villkoren finns att läsa på http://www.google.com/privacy.html.
Utöver de ovan nämnda fallen avslöjar IT-Högskolan ingen information om sina individuella kunders användning av tjänster på www.iths.se

Var lagras dina personuppgifter?
Personuppgifterna lagras på Microsofts servrar. Vissa personuppgifter hanteras av tredje part (registerförare) som lagrar och bearbetar personuppgifter å IT-Högskolans vägnar i enlighet med den här informationspolicyn och gällande personuppgiftslagstiftning.
Vi behåller personuppgifterna endast så länge som krävs i anslutning till ovan nämnda syften.

Åtkomst till information:
Du kan när som helst ändra din information kring ansökningar och dina intresseområden vid intresseanmälningar inklusive huruvida du vill att vi ska kontakta dig med information om IT-Högskolans utbildningar.
Om du så önskar kan du få reda på vilken information om dig som vi besitter. Kontakta oss på info@iths.se om du vill ha en kopia av informationen.

Cookies:
Förutom den information som du anger i anslutning till intresseanmälningar och ansökningar på www.iths.se. används även cookies. Genom att använda webbplatserna www.iths.se godkänner du vårt användande av cookies.

Om du inte vill att IT-Högskolan ska kunna identifiera din dator, mobiltelefon osv. med hjälp av cookies får du genom texten nedan även information om hur du gör för att blockera cookies i webbläsaren.
Under varje besök på webbplatsen – vare sig det finns en cookie eller inte – registrerar vi vilken typ av webbläsare, vilket operativsystem och vilken värddator som används samt webbadresserna till de sidor som du besöker. Informationen används i en anonym och sammanslagen form för statistisk analys av webbplatsens användning i allmänhet.

Så här gör du om du vill avvisa eller radera cookies:
Du kan när som helst neka till kakor på din dator genom att ändra inställningarna i webbläsaren. Var du hittar dessa inställningar beror på vilken webbläsare du använder. Om du avvisar cookies bör du dock vara medveten om att många funktioner och tjänster slutar att fungera, eftersom de förutsätter att webbplatsen kan komma ihåg valen du gör.
Radera cookies
Det är enkelt att radera kakor som du tidigare har godkänt. Om du använder en PC med en webbläsare i någon av de senaste versionerna kan du radera kakor med hjälp av ett kortkommando: CTRL + SHIFT + Delete

Kontakt samt granskning och uppdatering av sekretesspolicyn:
IT-Högskolan åtar sig att fortlöpande uppfylla de lagstadgade kraven för sekretesskydd.
Du får gärna kontakta oss om du har några frågor eller kommentarer om vår sekretesspolicy eller om hur vi använder dina personuppgifter.

IT-Högskolan Sverige AB
Ebbe Lieberathsgatan 18C
412 56 Göteborg
Telefon 070-5169513
Mejl: info@iths.se
Hemsida: iths.se