Slutredovisning av App/mjukvarutest-projekt

I dag var det slutredovisning i projektet som berörde både Applikationsutvecklare till iPhone och Android och Mjukvarutestare. Under projektet har båda utbildningarna arbetat ihop för att efterlikna en riktig företagsmiljö. Olika case har genomförts för att träna olika moment och även känna på hur det är att arbeta med fler roller i ett team. Arbetsformen var agilt enligt Scrum-metoden och innebär en demo av skapad produkt efter varje sprint. Apparna är producerade med tekniker som Angular 2, Bootstrap, Tipescript, NodeJS, NPM, Firebase och PhoneGap/Cordova. Testningen genomfördes främst med Cucumber med manuella- och automatiseradetester. En spel-, parkerings-, event- och postitapp skapades under detta projekt. Nu väntar välförtjänt sommarlov, bra jobbat under första studie året alla studenter.

IMG_7059 IMG_7058  IMG_7072  IMG_7062