Embedded systems – YH-kurs

Beskrivning

Vad är Embedded systems?

Inbäddade system, även kända som embedded systems på engelska, är specialiserade datorsystem som integreras i enheter eller produkter för att utföra specifika funktioner. Dessa system finns i en mängd olika applikationer, från hushållsapparater som tvättmaskiner och kylskåp till fordon som bilar och flygplan. Trots att de ofta är osynliga för användaren, arbetar de kontinuerligt i bakgrunden utan behov av direkt interaktion. Med andra ord är inbäddade system dedikerade till att utföra noggrant definierade uppgifter och spelar en betydande roll i många aspekter av vår vardag.

 

Vem är du?

Du har minst 12 månaders arbetslivserfarenhet inom system- och/eller mjukvaruutveckling. Du trivs med programmering och att utveckla skräddarsydda programvarulösningar. Att analysera komplexa problem och bryta ner dem i mindre delar är något du brinner för. Flexibilitet och förmågan att anpassa dig till nya krav, teknologier och situationer är avgörande för framgång inom inbäddade system. Stämmer detta in på dig? Då ska du söka kursen Embedded Systems!

 

Vår kurs på distans:

Utbildningen genomförs helt på distans på 50% vilket blir 12v kurslängd. Du kommer få färdigheter i att skriv koden för det inbäddade systemet med hjälp av ett programmeringsspråk på låg nivå som C eller C++. Du kommer självständigt testa det inbäddade systemet för att säkerställa att det fungerar som förväntat. De schemalagda undervisningspassen genomförs eftermiddagstid och grupphandledning vid lunchtid, allt för att möjliggöra arbete parallell med studierna.

 

Utbildningsupplägget består av följande moment:

– Individuella laborationer och case från arbetslivet

– Handledning

– Lektioner live och förinspelade föreläsningsvideos

 

Efter avslutad utbildning:

Efter utbildningen kommer du att kunna ta dig an avancerade uppgifter för att skapa fungerande inbäddade system på ett företag. En nyckelfärdighet du kommer att utveckla är programmering med C++ och konfigurering av utvecklingsmiljön, inklusive viktiga mjukvaruverktyg som kompilatorer och integrerade utvecklingsmiljöer (IDE). Du kommer att vara väl förberedd att arbeta med inbäddade system inom företagsmiljöer.

Utbildningsplan

Efter avslutad utbildning kommer den studerande att ha kunskaper om:
  • Specialiserade metoder för att välja lämplig mikrokontroller eller mikroprocessor för den aktuella uppgiften.
  • Praktisk och teoretisk programmering med C eller C++.
  • Testning av kod i simulator eller i system.

 

Efter avslutad utbildning kommer den studerande att ha färdigheter i:
  • Att konfigurera utvecklingsmiljön, inklusive nödvändiga mjukvaruverktyg som en kompilator och en integrerad utvecklingsmiljö (IDE).
  • Att skriva kod för det inbäddade systemet med hjälp av ett programmeringsspråk på låg nivå som C eller C++.
  • Att testa och felsöka koden med en simulator eller en emulator, eller genom att köra koden på själva den inbäddade enheten.

 

Efter avslutad utbildning kommer den studerande att ha kompetenser att:
  • Kompilera koden med en korskompilator som är specifik för den valda mikrokontrollern eller mikroprocessorn.
  • Självständigt ladda upp den kompilerade koden till den inbäddade enheten med hjälp av en programmerare eller en felsökningsadapter.
  • Självständigt testa det inbäddade systemet för att säkerställa att det fungerar som förväntat.

Intresseanmälan