Från strategi till värdeskapande förändring

Beskrivning

Utbildningen ger dig kunskaper, metoder och verktyg inom områdena strategi- och verksamhetsplanering, verksamhetsutveckling, projektledning och förändringsledning, så du kan bedriva effektiv och framgångsrik utveckling av din verksamhet, oberoende av bransch.

Livscykeln till affärs- och verksamhetsmodeller blir kortare och kortare båda inom privat och offentlig sektor, då förändrade omvärldsfaktorer och kundbehov driver ny utveckling och förändring i allt snabbare takt. Kund- och användarcentrerad utveckling behövs därför inom i stort sett alla branscher och organisationer för att åstadkomma förändring och realisera nya mål. Centralt för att utveckla verksamheter är således att lära av handlingar och konsekvenser, samt förstå samband mellan förutsättningar, process och resultat.

Områdena strategi- och verksamhetsplanering, verksamhetsutveckling, projektledning och förändringsledning är nyckelområden som leder till konkret och hållbar utveckling av verksamheten. Att besitta kompetens inom dessa områden blir därför bara viktigare och viktigare


Vem är du?

Utbildningen vänder sig till dig som önskar driva strategisk och operativ utveckling, samt önskar få en helhetsbild av hur man omsätter strategi till resultat. Således passar kursen både för dig som är ny i en utvecklande befattning eller för dig som har vana av att driva utvecklingsinitiativ, men som önskar vidareutveckla dina färdigheter. Utbildningen passar också för chefer som vill förstå vilka förutsättningar som behövs för att stödja verksamhetens olika utvecklingsinsatser.Yrkesrollerna som ansvarar för verksamhetens utveckling är många ex. Utvecklingsledare, verksamhetsutvecklare, strateger, förändringsledare, projektledare och chef.

Under utbildningen:

Kursen “Från strategi till värdeskapande förändring” genomförs som blended learning och pågår i 20 veckor. Syftet med blended learning är att förlänga, fördjupa och förstärka lärandet genom att kombinera digitala möten med andra aktiviteter samt möjliggöra träning och repetition i deltagarens vardag. Vi använder en digital läroplattform som stöd såväl innan, som under och efter utbildningens slut för att säkerställa bästa läranderesultat. Varje vecka genomförs en lärarledd live-lektion där olika teman presenteras och teori varvas med diskussioner, reflektioner och övningar. Den lärarledda live-lektionen är på torsdagar mellan klockan 15:00 – 19:00. Innan och efter varje lektionstillfälle kan du förstärka din förståelse av den nya kunskapen genom att arbeta med case och fördjupa din kunskap genom litteraturstudier. För att få godkänt på utbildningen behöver du genomföra ett individuellt case som pågår genom hela utbildningen, och resulterar i en rapport. Betyg: Icke godkänt, godkänt, väl godkänt.

Utbildare på kursen:

Lärarna på kursen attraheras av att lära ut i samspel med andra människor och i rollen som föreläsare får de möjligheten att dela med sig av sina erfarenheter och kompetens där mantra är att göra det svåra enkelt och begripligt.

Nils Kumar är föreläsare och verksamhetsutvecklare med lång erfarenhet både från affärsutveckling och verksamhetsutveckling inom såväl privat som offentlig sektor. En röd tråd i hans arbete har varit att skapa riktning och struktur, bygga relationer, underlätta kommunikation och lägga till rätta för delaktighet och lärande.

Thomas Saastad är föreläsare och konsult med lång erfarenhet såväl på strategisk som operativ nivå inom affärsutveckling, projektledning, verksamhetsutveckling och förändringsledning. Sedan mer än 20 år arbetar Thomas med stora och komplexa organisationer, med erfarenhet av att se till att beslutade mål och strategier realiseras, och ger önskad nytta för verksamhet och medarbetare.

Snabbfakta

Snabbfakta om distanskursen Från strategi till värdeskapande förändring

Utbildningslängd 20 veckor
Utbildningsstart 13 april 2023
Sista ansökningsdag 6 april 2023
Studieuppehåll Uppehåll under semestertid – juli/augusti
Undervisningsdagar Torsdagar kl 15:00 – 19:00
Datum vårtermin 13/4, 20/4, 27/4, 4/5, 11/5, 25/5, 1/6, 8/6, 15/6, 29/6
Datum hösttermin 24/8, 31/8, 7/9, 14/9, 21/9, 28/9, 5/10, 12/10, 19/10, 26/10
Upplägg Undervisning på distans, teoretiska och praktiska övningar, samt case, under hela utbildningen. Upplägget möjliggör jobb och studier parallellt.
Kostnad 35 000 SEK för privatpersoner, moms tillkommer för företag
Info Thomas Saastad, thomas.saastad@threeperspectives.se

 

Här finns fördjupad information om kursen >>

Innehåll

Övergripande beskrivning av utbildningens innehåll:

Modul 1: Strategi- och verksamhetsplanering (4 tillfällen)
MÅL: Ger ökade kunskaper och verktyg för att identifiera behov och som skapar nyttor för verksamheten.
Innehåll:
• Strategisk planering
• Kundvärde
• Affärsmodeller
• Från behov till lösning
• Business Case med lönsamhetsanalys

Modul 2: Projektledning (6 tillfällen)
MÅL: Ger ökade kunskaper och verktyg för att leda, styra och genomföra projekt effektivt och framgångsrikt med utgångspunkt i traditionell och agil projektledningsmetodik.
Innehåll:
• Introduktion till projekt
• Hur kombinera traditionella och agila metoder?
• Effektiva team och projektledarens roll i teamet
• Grupputveckling
• Planering av projekt
• Genomförande och uppföljning av projekt
• Projektavslut och effekthemtagning

Modul 3: Verksamhetsutveckling
(6 tillfällen)
MÅL: Ger ökade kunskaper och verktyg för att öka kundvärde, verksamhetsnytta och innovationsförmåga med syfte att utveckla anpassningsförmågan hos verksamheten.
Innehåll:
• Verksamhetsstyrning och ledningssystem
• Effektkedja
• Processer och värdeflöden
• Ständiga förbättringar

• Tjänstedesign och innovation

Modul 4: Förändringsledning (4 tillfällen)
MÅL: Ger ökade kunskaper och verktyg för att öka förståelsen för hur förändringsledning på ett framgångsrikt sätt kan förflytta människor och organisationer från nuvarande till önskat läge.
Innehåll:
• Introduktion till förändringsledning
• Förändringsprocessen
• Organisation och roller vid förändring
• Modeller för förändring
• Ledarskap vid förändring

Intresseanmälan