Beskrivning

Vad är Frontend?

Frontend är det du ser och interagerar med på en webbplats – exempelvis knappar, länkar, texter eller bilder. Det finns tre språk inom Frontend; HTML, CSS och Javascript. Dessa verktyg hjälper till att bygga upp hemsidans utseende och design. Skillnaden mellan Frontend och Backend innebär enkelt förklarat att Frontend är alla visuella inslag på en sida, medan Backend är lagrad data som ligger gömd i servern.

 

Vem är du?

Gillar du att skapa webblösningar till webben, smartphones och surfplattor? Är du nyfiken på hur webbdesign och användarvänlighet påverkar en webblösnings funktioner och upplevelse? Ansök då till IT-Högskolans Frontend-utvecklare utbildning i Göteborg eller Stockholm!

 

Vår Frontend-utbildning

I vår Frontend-utbildning får du ett helhetsgrepp om webbutveckling och lär dig hur du kan skapa användarvänliga sidor med hjälp av HTML, CSS och JavaScript. Att hela tiden utgå från användarens behov är centralt i en Frontendutvecklares arbete. Andra viktiga egenskaper du får lära dig är att arbeta i team genom den agila metoden Scrum.

Genom gästföreläsare och företagsbesök kommer du få en god affärsförståelse och få insikt i de avgörande faktorerna för en framgångsrik webbplats. Att förstå en beställare och hitta lösningar på kunders problem är viktiga egenskaper för att bli en duktig Frontend-utvecklare.

Under din praktik, LIA, får du praktisera allt det du lärt dig under ditt första år på utbildningen. IT-Högskolan har en tydlig LIA-process för de studerande vilket underlättar matchningen mot rätt företag. Läs mer om IT-Högskolans LIA-process här.

 

Vad gör en Frontend-utvecklare?

En Frontend-utvecklare, eller en Frontend Developer, arbetar med webbutveckling och de funktioner som möter ögat, på exempelvis en hemsida. Som Frontend-utvecklare arbetar du vanligtvis ihop med digitala designers och UI/UX-team för att utveckla användarvänliga webbplatser eller mobila plattformar. Efter en avslutad utbildning börjar du oftast arbeta som Junior Frontend-utvecklare, för att sedan avancera mot högre roller inom området.

 

För denna utbildning erbjuder vi hybridundervisning.
Klicka på knappen för att läsa mer.

LIA

LIA (Lärande i Arbete) i en Framtidsbransch

IT-Högskolan hjälper, på ett tydligt och framgångsrikt sätt, alla studerande att få en LIA-plats. Du som studerar på IT-Högskolan söker LIA-praktik genom vår företagspool, kopplad till varje YH-utbildning, där ledande företag inom IT-branschen finns representerade. Det gör att du som studerar på IT-Högskolan har en gräddfil till de bästa praktikplatserna och sedan jobben inom IT. 100% av våra studerande får en relevant LIA-plats!
Du får teoretiska kunskaper på utbildningen och du får lära dig hur det är att arbeta i branschen på din LIA-praktik. Inför din LIA-praktik får du dessutom lära dig att skriva ett attraktivt CV, du får ett foto tagit av fotograf och vi tränar på intervjuteknik. Flertalet av de studerande får sedan anställning på sin praktikplats. Att gå en utbildning på IT-Högskolan leder till jobb, och du kan byta karriär på bara 1.5 år. 80% av våra studerande har jobb redan på sin Examensdag.

 

IT-Högskolans Företagspool

IT-Högskolan bedriver alla utbildningar med nära företagssamarbeten. Allt för att du som student ska kunna gå direkt från utbildning till en anställning. Det nära företagssamarbetet märks tydligt i kursen LIA (Lärande i Arbete) då du som student tar del av IT-högskolans unika företagspooler som är kopplade till varje YH-utbildning. IT-Högskolans Företagspool består utav små och stora företag i IT-branschen där många är i stort behov av att nyanställa.
Genom vår företagspool har utbildningarna starka kopplingar till IT-branschen och vi kan vara lyhörda för förändringar och nyheter som vi snabbt kan implementera i utbildningarna. Dessa företag sitter bland annat med i ledningsgrupperna för utbildningarna, de gästföreläser och ger möjlighet för studenterna att få sin LIA-praktik på företag som andra bara drömmer om.
Som studerande på IT-Högskolan har du möjligheten att ansöka om LIA-praktik genom företagspoolen och matchas då med ett företag som passar dina egna intressen och din kompetens. Matchningen ökar sannolikheten för att både studenten och företaget blir nöjda.

Läs mer om IT-Högskolans LIA-process här!

Snabbfakta Frontend-utvecklare

Utbildningslängd 400 YH-poäng = 2 år
Utbildningsstart 21 augusti 2023
Sista ansökningsdag 7 maj 2023
Öppen för sen ansökan Maj – September 2023
Antagningsprov Alla sökande genomför ett antagningsprov på distans.
Besked om antagning 29 maj 2023
CSN berättigad JA
LIA-kurs (Lärande i arbete) 120 YH-poäng = 24 v
Företagspool JA
Studietakt Heltid/dagtid
Kontakt Göteborg – Sofia Premuzaj
sofia.premuzaj@iths.se
Stockholm – Betelhem Teshome
Betelhem.Teshome@iths.se

Behörighet Frontend

Det finns tre sätt att bli behörig till utbildningen:

  1. Gymnasieexamen – Grundläggande behörighet + särskild behörighet.
  2. BFU – Behörighetsgivande förutbildning. Du har alla behörigheter förutom programmeringskunskaper.
  3. Behörighetsprövning – IT-Högskolan testar dina kunskaper genom ett prov.

 

Klicka här för att se antagningsprocessen

 

 1. Gymnasieexamen

Du har grundläggande behörighet från gymnasieskolan eller vuxenutbildningen i kombination med nedan särskilda behörighetskrav.

Grundläggande behörighet
Utbildningen kräver grundläggande behörighet, det har du som har en gymnasieexamen, lär mer om grundläggande behörighet.

Särskild behörighet till Frontend-utvecklare
Lägsta betyget E/3/G i Engelska 6 (100p) eller motsvarande kunskaper.
Lägsta betyget E/3/G i Matematik 2 (100p) eller motsvarande kunskaper.
Lägsta betyget E/3/G i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 (100p) eller motsvarande kunskaper.
Lägsta betyget E/3/G eller motsvarande kunskaper i något av följande programmeringsspråk :
Webbutveckling 1 eller motsvarande

Saknar du matematik- eller programmeringskunskaper?
Förbered dig inför antagningsprovet genom våra preparandkurser som du får tillgång till när du ansöker till någon av våra utbildningar.

 

2.BFU – Behörighetsgivande förutbildning

Kan anordnas för de utbildningar som har som utmaning att fylla på studieplatser. BFU breddar vägen in till utbildningen och ger sökande kunskaper som motsvarar särskilda förkunskaper inom programmeringen. Vid godkänd genomförande av BFU-utbildning får sökande automatiskt en studieplats. IT-Högskolan kontaktar sökande om BFU blir aktuellt.

 

3. Behörighetsprövning – Reel kompetens

Saknar du en formell behörighet men har motsvarande kunskaper från arbetslivet? Gör din ansökan och bifoga intyg som redovisar din arbetslivserfarenhet. IT-Högskolan testar dina kunskaper genom antagningsprovet för att säkerställa din behörighet.

Vad är YH-utbildning?

IT-Högskolans YH-utbildningar är godkänd av Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH). Det ger dig rätt till studiemedel via CSN och en Yrkeshögskoleexamen efter avslutad utbildning.

yh_staende

En YH-utbildning är utformad efter arbetslivets behov av kvalificerad eftergymnasial yrkeskompetens. Det innebär att branschen har ett tydligt behov av den kompetens som fås under utbildningen. Kopplingen till arbetslivet är grunden i YH-utbildningarna. Därför innehåller IT-Högskolans utbildning en LIA-praktik (Lärande i arbete) på en arbetsplats. Efter LIA-perioden ska studenten vara redo för arbetslivet. Drygt åtta av tio är i arbete inom sex månader efter examen – helt eller delvis inom samma yrkesområde som utbildningen syftade till. Läs mer om YH-utbildningar på www.myh.se

 

Yrkeshögskoleexamen

IT-Högskolans YH-utbildningar är antingen 1,5 år eller 2 år långa och ger dig en yrkeshögskoleexamen/kvalificerad yrkeshögskoleexamen.

 

CSN
csnlogga
Alla YH-utbildningar på IT-Högskolan ger dig rätt till studiemedel och studiebidrag. Du väljer själv om du vill ha studiemedel (CSN) eller enbart studiebidrag. Studiemedel betalas ut en månad i förväg. Du söker om studiemedel på www.csn.se i Mina sidor. Det går snabbast om du använder e-legitimation. Då kan du skriva under och skicka in din ansökan direkt.

 

Kursplan Frontend

Utbildningens innehåll

Kurs (Poäng, 5 poäng = 1 vecka)

Kurs Poäng
HTML & CSS 25p
Native JavaScript 40p
UX & UI-design 25p
JavaScript med ramverk 30p
Agil utveckling 20p
Fullstackutveckling 60p
LIA1 40
Kommunikation, gruppdynamik och projektstyrning 20
CMS 40p
LIA2 80p
Examensarbete 20
Totalt 400p

Fördjupad information om de olika kurserna finns här >>

Intresseanmälan