Beskrivning

Vad är Frontend?

Frontend är det du ser och interagerar med på en webbplats – exempelvis knappar, länkar, texter eller bilder. Det finns tre språk inom Frontend; HTML, CSS och Javascript. En Frontendutvecklare använder dessa språk och verktyg för att skapa en användarvänlig och visuellt tilltalande webbplats.

Skillnaden mellan Frontend och Backend kan enkelt förklaras: Frontend omfattar alla visuella element på en sida som användaren interagerar med, medan Backend hanterar den lagrade datan och serverfunktionerna som ligger dolt bakom kulisserna.

 

Vem är du?

Är du kreativ med många idéer och gillar att skapa webblösningar till smartphones, surfplattor och webben? Då är IT-Högskolans Frontend utvecklare utbildning perfekt för dig. Du är nyfiken på hur webbdesign och användarvänlighet påverkar en webblösnings funktioner och upplevelse. Du gillar att lära dig nya tekniker och metoder, då branschen är i ständig förändring.

 

Under utbildningen:

Som Frontend utvecklare ansvarar du för att skapa och anpassa webbplatser för webbläsare, smartphones och läsplattor. Du kommer att lära dig att utveckla och underhålla webbaserade applikationer samt implementera nya funktioner och idéer inom frontend-utveckling. Under utbildningen arbetar du kreativt med design och skapar användarvänliga webbplatser med HTML, CSS, JavaScript och ramverk som React. Du lär dig att anpassa lösningar efter användarens behov, vilket är centralt för en Frontend utvecklare.

En annan viktig del av utbildningen är att arbeta i team genom den agila metoden Scrum. Att kunna kommunicera effektivt och ha hög teamkänsla är avgörande för en professionell Frontend utvecklare. Genom gästföreläsningar och företagsbesök får du en god affärsförståelse och insikt i de faktorer som är avgörande för en framgångsrik webbplats. De många laborationerna och inlämningarna under utbildningen ger dig en bred portfolio av skapade webbplatser som efterfrågas av branschen.

 

Efter utbildningen:

Efter en Frontend utvecklare utbildning kommer du att arbeta med webbutveckling och de funktioner som möter ögat. Du blir utrustad med de kompetenser som de företag som vill sälja och marknadsföra sina tjänster och produkter på nätet efterfrågar. Behovet av utvecklare är stort och utbildningen kommer göra dig eftertraktad på arbetsmarknaden.

Efter avslutat utbildning kan du jobba som:

  • Front End Developer
  • Webbutvecklare
  • Webbdesigner

 

För denna utbildning erbjuder vi hybridundervisning.
Klicka på knappen för att läsa mer.

Kursplan Frontend

Utbildningens innehåll

Kurs (Poäng, 5 poäng = 1 vecka)

Kurs Poäng
HTML & CSS 25p
Native JavaScript 40p
UX & UI-design 25p
JavaScript med ramverk 30p
Agil utveckling 20p
Fullstackutveckling 60p
LIA1 40p
Kommunikation, gruppdynamik och projektstyrning (Göteborg) 20p
Kravarbete och kommunikation med kravställare (Stockholm) 20p
CMS 40p
LIA2 80p
Examensarbete 20p
Totalt 400p

 

Behörighet

Det finns tre sätt att bli behörig till utbildningen:

  1. Gymnasieexamen – Grundläggande behörighet + särskild behörighet.
  2. BFU – Behörighetsgivande förutbildning. Du har alla behörigheter förutom programmeringskunskaper.
  3. Behörighetsprövning – IT-Högskolan testar dina kunskaper genom ett prov.

 

Klicka här för att se antagningsprocessen

 

 1. Gymnasieexamen

Du har grundläggande behörighet från gymnasieskolan eller vuxenutbildningen i kombination med nedan särskilda behörighetskrav.

Utbildningen kräver grundläggande behörighet, det har du som har en gymnasieexamen, lär mer om grundläggande behörighet.

Särskild behörighet till Frontend-utvecklare:

Lägsta betyget E/3/G i Engelska 6 (100p) eller motsvarande kunskaper.
Lägsta betyget E/3/G i Matematik 2 (100p) eller motsvarande kunskaper.
Lägsta betyget E/3/G i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 (100p) eller motsvarande kunskaper.
Lägsta betyget E/3/G eller motsvarande kunskaper i något av följande programmeringsspråk : Webbutveckling 1 eller motsvarande.

Saknar du matematik- eller programmeringskunskaper?
Förbered dig inför antagningsprovet genom våra preparandkurser som du får tillgång till när du ansöker till någon av våra utbildningar.

 

2. BFU – Behörighetsgivande förutbildning

Kan anordnas för de utbildningar som har som utmaning att fylla på studieplatser. BFU breddar vägen in till utbildningen och ger sökande kunskaper som motsvarar särskilda förkunskaper inom programmeringen. Vid godkänd genomförande av BFU-utbildning får sökande automatiskt en studieplats. IT-Högskolan kontaktar sökande om BFU blir aktuellt.

 

3. Behörighetsprövning – Reel kompetens

Saknar du en formell behörighet men har motsvarande kunskaper från arbetslivet? Gör din ansökan och bifoga intyg som redovisar din arbetslivserfarenhet. IT-Högskolan testar dina kunskaper genom antagningsprovet för att säkerställa din behörighet.

LIA

LIA (Lärande i Arbete) i en Framtidsbransch

IT-Högskolan hjälper, på ett tydligt och framgångsrikt sätt, alla studerande att få en LIA-plats. Du som studerar på IT-Högskolan söker LIA-praktik genom vår företagspool, kopplad till varje YH-utbildning, där ledande företag inom IT-branschen finns representerade. Det gör att du som studerar på IT-Högskolan har en gräddfil till de bästa praktikplatserna och sedan jobben inom IT. 100% av våra studerande får en relevant LIA-plats!

Du får teoretiska kunskaper på utbildningen och du får lära dig hur det är att arbeta i branschen på din LIA-praktik. Inför din LIA-praktik får du dessutom lära dig att skriva ett attraktivt CV, du får ett foto tagit av fotograf och vi tränar på intervjuteknik. Flertalet av de studerande får sedan anställning på sin praktikplats. Att gå en utbildning på IT-Högskolan leder till jobb, och du kan byta karriär på bara 1.5 år. 80% av våra studerande har jobb redan på sin Examensdag.

 

IT-Högskolans Företagspool

IT-Högskolan bedriver alla utbildningar med nära företagssamarbeten. Allt för att du som student ska kunna gå direkt från utbildning till en anställning. Det nära företagssamarbetet märks tydligt i kursen LIA (Lärande i Arbete), då du som student tar del av IT-högskolans unika företagspooler som är kopplade till varje YH-utbildning. IT-Högskolans Företagspool består utav små och stora företag i IT-branschen där många är i stort behov av att nyanställa.

Genom vår företagspool har utbildningarna starka kopplingar till IT-branschen och vi kan vara lyhörda för förändringar och nyheter som vi snabbt kan implementera i utbildningarna. Dessa företag sitter bland annat med i ledningsgrupperna för utbildningarna, de gästföreläser och ger möjlighet för studenterna att få sin LIA-praktik på företag som andra bara drömmer om.

Läs mer om IT-Högskolans LIA-process här!

Vad är YH-utbildning?

IT-Högskolans YH-utbildningar är godkänd av Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH). Det ger dig rätt till studiemedel via CSN och en Yrkeshögskoleexamen efter avslutad utbildning.

yh_staende

En YH-utbildning är utformad efter arbetslivets behov av kvalificerad eftergymnasial yrkeskompetens. Det innebär att branschen har ett tydligt behov av den kompetens som fås under utbildningen. Kopplingen till arbetslivet är grunden i YH-utbildningarna. Därför innehåller IT-Högskolans utbildning en LIA-praktik (Lärande i arbete) på en arbetsplats. Efter LIA-perioden ska studenten vara redo för arbetslivet. Drygt åtta av tio är i arbete inom sex månader efter examen – helt eller delvis inom samma yrkesområde som utbildningen syftade till. Läs mer om YH-utbildningar på www.myh.se

 

Yrkeshögskoleexamen

IT-Högskolans YH-utbildningar är antingen 1,5 år eller 2 år långa och ger dig en yrkeshögskoleexamen/kvalificerad yrkeshögskoleexamen.

 

CSN
csnlogga
Alla YH-utbildningar på IT-Högskolan ger dig rätt till studiemedel och studiebidrag. Du väljer själv om du vill ha studiemedel (CSN) eller enbart studiebidrag. Studiemedel betalas ut en månad i förväg. Du söker om studiemedel på www.csn.se i Mina sidor. Det går snabbast om du använder e-legitimation. Då kan du skriva under och skicka in din ansökan direkt.

 

Intresseanmälan