Intensivkurs i programmering

Beskrivning

Vill du lära dig att programmera men vet inte hur du ska börja? Då är IT-Högskolans intensivkurs i programmering rätt start för dig!

Intensivkurs i programmering är första steget för dig som inte har programmerat tidigare och vill få en grundläggande förståelse för programmering i allmänhet. Kursen ger dig teoretiska och praktiska kunskaper i programmering som du direkt kan omsätta i verkligheten. Kursen kräver ingen tidigare programmeringskunskap.

 • Distansutbildning: All undervisning sker via IT-Högskolans digitala plattform ITHSdistans.se
 • Innehåll: Programmeringsspråket Java och utvecklingsmiljön JGrasp.
 • Omfattning: Två veckor, pågår 4 – 18 juli
 • Kostnad: 1 999kr ink moms

 

Genom det digitala-klassrummet kan du i lugn och ro ta del av föreläsningar och göra uppgifter när det passar dig. Lektionerna är inte live-sessioner så du kan se på materialet när du själv behagar. Till varje utbildningsblock finns uppgift med tydliga riktlinjer och lösningarna presenteras varje vecka. Under perioden genomförs en obligatorisk labb. Från labben får du feedback från utbildningsansvarig som gör att du har möjlighet att utvecklas ytterligare. Du kan under kursens gång ställa frågor och funderingar till kursansvarig som stödjer dig genom dig programmeringsresa.
För att genomföra kursen behöver du en Mac eller PC som kan hantera grundläggande processer samt tillgång till internet.

Kursen gör dig förberedd för fortsatta studier inom programmering och utveckling.

För mer information mejla: hanna.asblom@iths.se eller ring Hanna på 0720-880518

Innehåll

Följande centrala delar behandlar kursen:

Introduktion:
Du får information kring kurs och upplägg, hur du navigerar på ITHSdistans.se & de program vi använder oss av för att utveckla.

Första programmet:
Du programmerar ett så kallat ”Hello World” – ditt första program.

Strukturerad programmering:
Du lär dig hur programmering är strukturerad och hur syntax ser ut.

Variabler:
Variabler är nyckeln till ett fungerande program. Här lär vi oss hur vi använder de vanligaste variablerna.

Selektion:
Val, vi kan utföra olika saker beroende på villkor i programmet med hjälp av villkorsoperatorer.

Sammansatta villkor:
Det finns även mer komplexa villkor, här lär du dig några av dessa och får se några så kallade logiska operatorer.

Iteration:
Loopar eller upprepningar används i form av till exempel for-loopar & if/else satser. Dessa används då vi behöver utföra koden flera gånger.

Kursens innehåll:

 • Variabler och olika variabeltyper (int, String, boolean)
 • Villkor och jämförelser If-satserSwitch-satser
 • While-loopar
 • Do-while-loopar
 • For-loopar
 • Metoder
 • Metoders argument och returvärden
 • Arrays
 • Variabeltypen double

FAQ

Här sammanställer vi en del av de frågor som berör programmering grundkurs.

Hur lång är kursen?
2 veckor

Vilket språk lär man sig?
Java

Vad innehåller kursen?
Utbildningen innehåller 408 minuters(6,8 timmar) videoföreläsning, övningsuppgifter + facit, kunskapsprov samt en labb.

Behöver jag ha någon förkunskap inom programmering?
Nej, du kan genomföra kursen utan tidigare programmeringskunskaper.

Tillkommer det några extra kostnader för kurslitteratur utöver kursavgiften på 1250:-?
Nej, du kan genomföra kursen utan att köpa in extra kurslitteratur. Men om du vill köpa in en bok så rekommenderar vi Java Steg för Steg av Jan Skansholm.

Hur mycket tid kommer jag behöva lägga på studierna?
En del behöver mer och en del behöver mindre tid beroende på om man har förkunskaper eller lätt och ta till sig. Räkna med att lägga i alla fall 10-20 timmar i veckan för att på ett OK sätt kunna ta till dig kursen och innehållet.

Måste jag sitta vid datorn vid lektionerna på specifika tider?
Nej, allt material kommer finnas på en digital plattform som IT-Högskolan har, som kallas ITHSdistans (http://ITHSdistans.se). Från dag ett i kursen kommer du ha tillgång till första veckans områden och även övningsuppgifter och facit till uppgifterna.

Hur betygsätts kursen?
Kursen har en labb- en individuell uppgift- som delges i mitten av kursen och som skall vara inlämnad till oss för betygsättning en vecka efter kursens avslut. Labben betygsätts i skalan IG-G (Icke-Godkänd – Godkänd)

Får man något intyg efter avslutad kurs?
Ja, om man klarar kursen erhålls ett diplom som intygar dina nya kunskaper.

Kommer föreläsningarna att nås om man inte hinner vara med i varje föreläsning?
Ja, du distribuerar din studietid precis som du vill.

Kan jag arbeta samtidigt som jag läser kursen?
Absolut, kursen är på deltid och många genomför den vid sidan av studier eller arbete.

Blir jag behörig att söka de andra utbildningarna som IT-Högskolan erbjuder?
Ja, om du genomför och klarar programmering grundkurs kan du söka till våra utbildningar.

Kan jag få hjälp under kursens gång?
Ja, det finns ett forum på kurssidan där du kan vända dig till dina studiekollegor eller till ansvarig lärare.

Finns det något schema?
Ja, det övergripande schemat ser ut såhär:

Vecka 1:
Introduktion till programmering
Variabler, primitiva typer if-satser
Loopar: while, dowhile, for
Switch, variablers scope

Vecka 2:
Arrays
Metoder
Labb-beskrivning
Metoder och arrays demo
Sammanfattning kurs
Kunskapstest