Beskrivning

Vad gör en IT-säkerhetsspecialist?

Som IT-säkerhetsspecialist arbetar du med att identifiera säkerhetshot och vet hur IT-attacker fungerar. Inom IT-säkerhet ingår arbetsuppgifter som att hantera säkerhet för såväl webb som mobil, hantera informationsgranskning, utföra riskanalyser och molnsäkerhetsanalys. Din roll är således att säkerställa att eventuella säkerhetshål elimineras och att arbeta proaktivt, samt stoppa framtida attacker. Genom IT-Högskolans IT-säkerhetsspecialist-utbildning lär du dig infrastrukturen och kan analysera händelser i olika datorsystem.

 

Vem är du?

Du är en problemlösare med god samarbetsförmåga och tydlig verklighetsförankring. Dina kunskaper inom säkerhetsanalys och affärsförståelse kommer vara till stor nytta i utbildningen. Du är dessutom en person som gärna driver arbetet och projekten framåt. Låter det intressant? Ansök då till IT-Högskolans IT-säkerhetsspecialist-utbildning i Stockholm eller Göteborg!

 

Vår IT-säkerhetsutbildning

I vår IT-säkerhetsutbildning kommer du att lära dig virusanalys, incidenthantering och hur du behandlar loggkällor och använder de för spårbarhet. Du får specialiserade kunskaper inom teoretisk och praktiskt arbete med operativsystemen Linux och Windows. Verktyg som används är Configuration Management Data Base (CMDB), Common Vulnerability and Exposure (CVE) och CVSS (Common vulnerability scoring system). Under utbildningens gång kommer du även självständigt att få automatisera uppgifter med programmeringsspråket Python.

Yrkesrollen utvecklas hela tiden i snabb takt i och med att det kommer nya hot och att tekniken utvecklas. I vår IT-säkerhetsutbildning får du därför kunskaper i hur du kritiskt bearbetar statisk och dynamisk analys av trojaner, ransomware, etc.


IT-säkerhetsspecialist – Framtid 

Allt eftersom att IT-branschen växer, ökar också behovet efter en duktig IT-säkerhetsspecialist. Framtidsutsikterna ser därför ljusa ut för dig som väljer denna typ av yrkesroll. Många arbetsgivare har dessutom svårt att hitta rätt kompetens inom detta område, vilket innebär att efterfrågan av IT-säkerhetsspecialister i branschen är hög.

Efter avslutad utbildning kan du jobba som:
• IT-säkerhetsanalytiker
• IT-säkerhetsspecialist

 


För denna utbildning erbjuder vi hybridundervisning.
Klicka på knappen för att läsa mer.

Behörighet IT-säkerhetsspecialist

Det finns tre sätt att bli behörig till utbildningen:

  1. 1. Gymnasieexamen – Grundläggande behörighet + särskild behörighet.
  2. 2. BFU – Behörighetsgivande förutbildning. Du har alla behörigheter förutom programmeringskunskaper.
  3. 3. Behörighetsprövning – IT-Högskolan testar dina kunskaper genom ett prov.

Du har grundläggande behörighet från gymnasieskolan eller vuxenutbildningen i kombination med nedan särskilda behörighetskrav.

1. Grundläggande behörighet

Utbildningen kräver grundläggande behörighet, det har du som har en gymnasieexamen, lär mer om grundläggande behörighet.

Särskild behörighet IT-säkerhetsspecialist

Lägsta betyget E/3/G i Engelska 6 (100p) eller motsvarande kunskaper.
Lägsta betyget E/3/G i Matematik 2 (100p) eller motsvarande kunskaper.
Lägsta betyget E/3/G i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 (100p) eller motsvarande kunskaper.
Lägsta betyget E/3/G i Programmering 1 eller motsvarande kunskaper.

Saknar du matematik- eller programmeringskunskaper?
Förbered dig inför antagningsprovet genom våra preparandkurser som du får tillgång till när du ansöker till någon av våra utbildningar.

 

2.BFU – Behörighetsgivande förutbildning

Kan anordnas för de utbildningar som har som utmaning att fylla på studieplatser. BFU breddar vägen in till utbildningen och ger sökande kunskaper som motsvarar särskilda förkunskaper inom programmeringen. Vid godkänd genomförande av BFU-utbildning får sökande automatiskt en studieplats. IT-Högskolan kontaktar sökande om BFU blir aktuellt.

 

3. Behörighetsprövning – Reel kompetens

Saknar du en formell behörighet men har motsvarande kunskaper från arbetslivet? Gör din ansökan och bifoga intyg som redovisar din arbetslivserfarenhet. IT-Högskolan testar dina kunskaper genom antagningsprovet för att säkerställa din behörighet.

Kursplan IT-säkerhetsspecialist

Utbildningens innehåll

Kurs (Poäng, 5 poäng = 1 vecka)

Incidenthantering 30p
Kryptering 30p
Nätverk 20p
Omvärldsbevakning 20p
Virtualisering och cloud 50p
Examensarbete 20p
Virusanalys 30p
Operativsystem – Linux och Windows 40p
Python 20p
Spårbarhet 30
LIA 1 40p
LIA 2 70p

 

Fördjupad kursplan >>

Snabbfakta IT-säkerhetsspecialist

Utbildningslängd 400 YH-poäng = 2 år
Utbildningsstart 21 augusti 2023
Sista ansökningsdag 7 maj 2023
Öppen för sen ansökan Maj – September 2023
Antagningsprov Ja, alla sökande genomför ett antagningstest på distans.
Besked om antagning 29 maj 2023
CSN berättigad JA
LIA-kurs (Lärande i arbete) 120 YH-poäng = 24 v
Företagspool JA
Studietakt Heltid/dagtid
Info Angela Lindqvist – angela.lindqvist@iths.se

Intresseanmälan