Beskrivning

Som JavaScript-utvecklare arbetar du med att skapa ett välfungerande webbgränssnitt och avancerade funktioner på webben. JavaScript är det populäraste och vanligaste programmeringsspråket på webben.

 

Vem är du?

Du gillar webbutveckling och vill bli expert inom programmeringsspråket JavaScript. Du vill hålla dig uppdaterad med de senaste teknologierna för att skapa kraftfulla funktioner på webben. Du gillar förändring och när det händer saker. Matchar beskrivningen dig? I så fall är IT-Högskolans utbildning JavaScript-utvecklare perfekt för dig!

 

Under JavaScript-utbildningen:

Du kommer lära dig webbprogrammeringsspråket JavaScript och dess tillhörande verktyg på djupet. Skapa applikationer med en kodbas för Android och iOS, och publicera applikationer på marknader. Fokus på utbildningen är programmeringsspråket JavaScript men du kommer också lära dig agil projektmetodik och relevanta angränsande områden för att du ska förstå helheten kring en webblösning.

 

Efter JavaScript-utbildningen:

Du är expert på webbprogrammeringsspråket JavaScript och hur avancerade funktioner skapas på webben. Detta gör dig mycket attraktiv för arbetslivet. Behovet av djup kompetens inom JavaScript är stort och förutsättningarna för att du är i jobb innan du tagit examen är stora.

 

För denna utbildning erbjuder vi hybridundervisning.
Klicka på knappen för att läsa mer.

Vad är YH-utbildning?

IT-Högskolans YH-utbildningar är godkänd av Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH). Det ger dig rätt till studiemedel via CSN och en Yrkeshögskoleexamen efter avslutad utbildning.

yh_staende

En YH-utbildning är utformad efter arbetslivets behov av kvalificerad eftergymnasial yrkeskompetens. Det innebär att branschen har ett tydligt behov av den kompetens som fås under utbildningen. Kopplingen till arbetslivet är grunden i YH-utbildningarna. Därför innehåller IT-Högskolans utbildning en LIA-praktik (Lärande I Arbete) på en arbetsplats. Efter LIA-perioden ska den studerande vara redo för arbetslivet. Drygt åtta av tio är i arbete inom sex månader efter examen – helt eller delvis inom samma yrkesområde som utbildningen syftade till. Läs mer om YH-utbildningar på www.myh.se

 

Yrkeshögskoleexamen

IT-Högskolans YH-utbildningar är antingen 1,5 år eller 2 år långa och ger dig en yrkeshögskoleexamen/kvalificerad yrkeshögskoleexamen.

 

CSN
csnlogga
Alla YH-utbildningar på IT-Högskolan ger dig rätt till studiemedel och studiebidrag. Du väljer själv om du vill ha studiemedel (CSN) eller enbart studiebidrag. Studiemedel betalas ut en månad i förväg. Du söker om studiemedel på www.csn.se i Mina sidor. Det går snabbast om du använder e-legitimation. Då kan du skriva under och skicka in din ansökan direkt.

Kursplan JavaScript

Utbildningens innehåll

Kurs (Poäng, 5 poäng = 1 vecka)

Kurs Poäng
HTML och CSS 25p
Native JavaScript 40p
UX & UI-design 25p
JavaScript med ramverk 30p
Agil utveckling 20p
Backendprogrammering och databaser 50p
Crossplattform-utveckling 25p
LIA 1 40p
Software life cycle management 20p
Designprinciper och -mönster 25p
LIA2 80p
Examensarbete 20p
Totalt 400p

 

 

Fördjupad information om de olika kurserna

 

Agil utevckling
Mål: Kunna arbeta utefter agila metoder och förstå hur ett effektivt arbete i
iterationer fungerar i utvecklingsprocessen.
Använda verktyg för att planera, genomföra, övervaka och följa upp olika
agila metoder.
Syfte: Effektivt leverera kundnära funktionalitet via effektiva former för
teamsamarbete, kommunikation, kundsamarbete samt tidig och frekvent
feedback.
Backendprogrammering och databaser
Mål: Skapa kompletta och databasdrivna webbtjänster som kan
kommunicera via REST och WebSocket. De studerande kan hämta, lagra,
uppdatera och ta bort data i en databas och motivera val mellan olika
databastyper.
Syfte: Kunna skapa full stack-applikationer – från frontend-gränssnitt till
databas – med JavaScript.
Crossplattformutveckling
Mål: Att den studerande kan implementera hybrid- och native-appar med
webbteknologier. Den studerande använder relevanta ramverk som t.ex
React och Angular för att utvecklar avancerade hybridapplikationer. De
studerande kan självständigt publicera en applikation på marknaden.
Syfte: Att effektivt kunna skapa cross-platform-appar med webbteknologier,
som sedan kan publiceras på både Apple:s App Store och på Google Play.
Design och UX
Mål: Skapa attraktiva och användarvänliga applikationer. De studerande
kan använda kunskaper om färglära, typografi, navigering, etc. för att
skapa lättnavigerade lösningar som är anpassade efter ändamålet. De
studerande kan skapa lösningar som är genomtänkta och anpassade efter
olika kulturer och beteende.
Syfte: Effektivt lösa kunders designutmaningar och skapa en genomtänkt
användarupplevelse.
Designprinciper och mönster
Mål: Presentera principer och tekniker behjälpliga kring systemdesign och
kommunikation. De studerande säkerställa hög kvalité på utvecklade
applikationer, möjliggör skalbarhet i projektet, och effektivisera tiden som
läggs på att testa.
Syfte: Uppnå effektivitet och hög kvalitet i utvecklingsarbetet.
Examensarbete
Mål: Självständigt behandla teoretisk och praktisk JavaScriptprogrammering
som leder vidare till lärande och professionell utveckling.
Den studerande omsätter sina teoretiska och praktiska kunskaper som
han/hon har fått genom utbildningen och planerar, genomför och utvärderar
ett JavaScript-projekt.
Syfte: Att utveckla avancerade webbapplikationer eller webbplatser med
JavaScript av hög kvalité.
Frontendutveckling
Mål: Att effektivt kunna skapa webbapplikationer, inklusive Single Page
Applications och progressiva webbapplikationer (PWA-applikationer). De
studerande får specialiserade kunskaper inom teoretisk och praktisk
programmering med JavaScript/ES6+ och CSS preprocessing (t.ex. SASS
eller Myth). De ska också självständigt sätta upp en utvecklingsmiljö
baserat på NodeJS.
Syfte: Att effektivt kunna skapa och publicera rika, dynamiska och
mobilanpassade webbapplikationer och mobilappar, som kommunicerar
med webbtjänster.
LIA1
Mål: Omsätta teoretiska och praktiska kunskaper på en arbetesplats.
Arbeta med frontend-utveckling i team på ett företag.
Syfte: Få en djupare förståelse för arbetslivets behov och krav på
yrkesrollen.
LIA2
Mål: Omsätta teoretiska och praktiska kunskaper på en arbetsplats. Arbeta
med avancerad JavaScript-programmering i team på ett företag och aktivt
bidra till en effektiv JavaScripts-utveckling. I rollen som JavaScriptutvecklare
hantera en större kodbas och bidra till denna genom ett
versionshanteringssystem.
Syfte: Bli anställningsbar som JavaScript-utvecklare.
Software cycle management
Mål: Effektivt och stabilt kunna hantera en applikation under hela dess
livscykel. Den studerande kan identifiera olika faser i en
applikationslivscykel och avgöra vilket behov appen behöver för att
utvecklas vidare samt motivera sina avvägningar.
Syfte: Producera skalbara lösningar som automatiskt kan sättas i
produktion och effektivt levereras till användare.
Webbutveckling
Mål: Att kunna skapa statiska och attraktiva webbplatser och publicera
dessa på webben med programmeringsspråken HTML och CSS. De
studerande får specialiserade kunskaper inom teoretisk och praktisk
programmering med HTML och CSS. De lär sig vidare att skapa responsiva
lösningar samt att publicera en webbplats på webben.
Syfte: Att lära sig struktur i, samt stilsättning och publicering av,
webbdokument

Snabbfakta JavaScript-utvecklare

Utbildningslängd 400 YH-poäng = 2 år
Utbildningsstart 22 augusti 2022
Sista ansökningsdag 1 maj 2022
Öppen för sen ansökan 2 maj – 1 september 2022
Antagningsprov Alla sökande genomför ett antagningstest på distans.
Besked om antagning 30 maj 2022
CSN berättigad JA
LIA-kurs (Lärande i arbete) 120 YH-poäng = 24 v
Företagspool JA
Studietakt Heltid/dagtid
Info Göteborg – Sofia Premuzaj
Sofia.Premuzaj@iths.se

Stockholm – Lotta Armijo Holmberg
lotta.armijo.holmberg@iths.se

 

LIA

LIA (Lärande i Arbete) i en Framtidsbransch

IT-Högskolan hjälper, på ett tydligt och framgångsrikt sätt, alla studerande att få en LIA-plats. Du som studerar på IT-Högskolan söker LIA-praktik genom vår företagspool, kopplad till varje YH-utbildning, där ledande företag inom IT-branschen finns representerade. Det gör att du som studerar på IT-Högskolan har en gräddfil till de bästa praktikplatserna och sedan jobben inom IT. 100% av våra studerande får en relevant LIA-plats!
På bara 1.5-2 år på IT-Högskolan läser du en IT-utbildning som öppnar dörrar till en helt ny karriär.
Du får teoretiska kunskaper på utbildningen och du får lära dig hur det är att arbeta i branschen på din LIA-praktik. Inför din LIA-praktik får du dessutom lära dig att skriva ett attraktivt CV, du får ett foto tagit av fotograf och vi tränar på intervjuteknik. Flertalet av de studerande får sedan anställning på sin praktikplats. Att gå en utbildning på IT-Högskolan leder till jobb, och du kan byta karriär på bara 1.5 år. 80% av våra studerande har jobb redan på sin Examensdag.

 

IT-Högskolans Företagspool

IT-Högskolan bedriver alla utbildningar med nära företagssamarbeten. Allt för att du som student ska kunna gå direkt från utbildning till en anställning. Det nära företagssamarbetet märks tydligt i kursen LIA (Lärande i Arbete) då du som student tar del av IT-högskolans unika företagspooler som är kopplade till varje YH-utbildning. IT-Högskolans Företagspool består utav små och stora företag i IT-branschen där många är i stort behov av att nyanställa.
Genom vår företagspool har utbildningarna starka kopplingar till IT-branschen och vi kan vara lyhörda för förändringar och nyheter som vi snabbt kan implementera i utbildningarna. Dessa företag sitter bland annat med i ledningsgrupperna för utbildningarna, de gästföreläser och ger möjlighet för studenterna att få sin LIA-praktik på företag som andra bara drömmer om.
Som studerande på IT-Högskolan har du möjligheten att ansöka om LIA-praktik genom företagspoolen och matchas då med ett företag som passar dina egna intressen och din kompetens. Matchningen ökar sannolikheten för att både studenten och företaget blir nöjda.

Läs mer om IT-Högskolans LIA-process här!

Behörighet JavaScript

Det finns tre sätt att bli behörig till utbildningen:

  1. Gymnasieexamen – Grundläggande behörighet + särskild behörighet.
  2. BFU – Behörighetsgivande förutbildning. Du har alla behörigheter förutom programmeringskunskaper.
  3. Behörighetsprövning – IT-Högskolan testar dina kunskaper genom ett prov.

 

Klicka här för att se antagningsprocessen

 

 1. Gymnasieexamen

Du har grundläggande behörighet från gymnasieskolan eller vuxenutbildningen i kombination med nedan särskilda behörighetskrav.

Grundläggande behörighet
Utbildningen kräver grundläggande behörighet, det har du som har en gymnasieexamen, lär mer om grundläggande behörighet.

Särskild behörighet till JavaScript-utvecklare
Lägsta betyget E/3/G i Engelska 6 (100p) eller motsvarande kunskaper.
Lägsta betyget E/3/G i Matematik 2 (100p) eller motsvarande kunskaper.
Lägsta betyget E/3/G i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 (100p) eller motsvarande kunskaper.
Lägsta betyget E/3/G eller motsvarande kunskaper i något av följande programmeringsspråk :
Webbutveckling 1 eller motsvarande

Saknar du matematik- eller programmeringskunskaper?
Förbered dig inför antagningsprovet genom våra preparandkurser som du får tillgång till när du ansöker till någon av våra utbildningar.

 

2.BFU – Behörighetsgivande förutbildning

Kan anordnas för de utbildningar som har som utmaning att fylla på studieplatser. BFU breddar vägen in till utbildningen och ger sökande kunskaper som motsvarar särskilda förkunskaper inom programmeringen. Vid godkänd genomförande av BFU-utbildning får sökande automatiskt en studieplats. IT-Högskolan kontaktar sökande om BFU blir aktuellt.

 

3. Behörighetsprövning – Reel kompetens

Saknar du en formell behörighet men har motsvarande kunskaper från arbetslivet? Gör din ansökan och bifoga intyg som redovisar din arbetslivserfarenhet. IT-Högskolan testar dina kunskaper genom antagningsprovet för att säkerställa din behörighet.

Intresseanmälan