Molnutveckling med AWS och integrationer

Beskrivning

Lär dig Amazon Webservices (AWS) på djupet under 12 v och avsluta med en certifiering i AWS.

Vill du ta nästa steg i karriären eller stärka din konkurrenskraft, läs IT-Högskolans AWS-utbildning. 12 v utbildning på distans med föreläsningsvideos samt veckolig handledning och kontinuerliga sammanfattande lektioner live.

Vem är du?

Du har arbetat i minst 2 år med systemutveckling eller yrkeserfarenhet inom IT-branschen. Du kan programmera Java på en grundläggande nivå och vill lära dig hur AWS (Amazon Web Services) används på ett effektivt sätt.

 

Under Molnutveckling med AWS och integrationer:

Del 1

Det första blocket börjar med en överblick över hur en webbapplikation är uppbyggd (de
olika lagren och hur en användares request vandrar igenom en applikation för att ge ett
svar). Här går vi igenom grundläggande REST, JSON och SQL samt kommunikation mellan
FE/BE/DB. Därefter fokuserar på en överblick av AWS, det motiverar arkitekturellt och ekonomiskt varför och när molntjänster bör användas. Det inkluderar också djupdykning i de grundläggande tjänsterna som används för att så enkelt som möjligt migrera en webbapplikation till molnet.

Del 2:

Det andra blocket fokuserar på Serverlessapplikationer. Därmed kommer vi även att diskutera tekniker som AWS Lambda, S3, loggning i Cloudwatch och säkerhet i molnet (IAM och Trusted Advisor t.ex.). Till sist kommer vi att kolla på CI/CD och hur vi kan automatisera byggen och deploys till AWS. Här kommer vi även att kolla på integrationstestning av tjänster, Curl, Postman och Swagger för att dokumentera och testa endpoints.

Del 3:

I det tredje blocket fokuserar vi på Docker, ECS (AWS docker runner), Fargate, microservices, service discovery, integrationer i en distribuerad applikation (såsom PubSub med SNS/SQS/MQTT) och hur man skalar sådana applikationer. Vi kommer också att gå ned på persistenslagret och titta på databaserna med fokus på NoSQL-databasen DynamoDB, samt ge en överblick av de andra alternativen på AWS, samt hur en databasmigration kan gå till.

Del 4:

I det fjärde blocket fokuserar vi på att ge en överblick av de mindre använda och mer avancerade tjänsterna i AWS, såsom IoT/Röststyrning/Big data och Data Streams. Vi samlar också upp alla delar av AWS och moderna webbapplikationer med ett seminarium (kan användas examinerande om behov finns) där vi diskuterar skillnader, fördelar och nackdelar med molntjänster och förbereder deltagarna inför certifieringen av AWS Certified Cloud Practitioner.

Del 5:

Hårdträning inför certifieringen för AWS Certified Cloud Practitioner/alternativt slutserminarium.

 

Efter Molnutveckling med AWS och integratione:

Efter utbildningen kommer du ha de värdefulla kunskaperna och förhoppningsvis en certifiering för att skapa molntjänster på ett effektivt sätt med hjälp av AWS. Dina nya kunskaper inom molnutveckling kommer öka din och/eller företagets konkurrenskraft. Jobbar du som konsult kommer du kunna skapa högre värde för kunder men också för ditt konsultbolag.

 

Upplägg:

– Utbildningen bedrivs till 100% på distans med 50% studietakt. Utbildningen ger dig rätt till CSN-bidrag
– Utbildningen är på 30p vilket blir 12 veckors utbildningstid.
– Examinationerna består av 3 st större laborationer.

Kursplan Molnutveckling med AWS och integrationer

Deltagaren lär sig att skapa och arbeta med distribuerande applikationer via webbkommunikation. Hantera integrationer mellan system och förstå webbtjänster. Anväda REST anrop samt serialisering med XML, Json och Protobuf. Strukturering av API med exempelvis Swagger /open API3. Delatgarna lär sig att skapa cloudlösningar med hjälp av AWS.

 

Kursinnehåll:

Efter genomförd utbildning med godkända resultat ska den studerande ha kunskaper i…..

 • Integrationer mellan system
 • Webbtjänster
 • REST
 • XML, Json och Protobuf
 • Ramverk för webbtjänster
 • Swagger /open API3, Curl och Postman
 • Implementering av cloud-native och migrering av legacy applikationer
 • Molntjänsten AWS

 

Färdigheter i att…

 • Bygga distribuerande applikationer
 • Hämta data från externa system
 • Bygga och publicera webbtjänster
 • Konsumera en webbtjänst
 • Koppla ihop molntjänsten AWS och identifiera säkerhetsaspekter i AWS
 • Designa, utveckla och administrera AWS

Kompetens för att….

 • Bygga distribuerande applikationer
 • Hämta data från externa system
 • Bygga och publicera webbtjänster
 • Konsumera en webbtjänst
 • Programmera mot AWS
 • Självständigt designa, utveckla och administrera olika molntjänster

Snabbfakta Molnutvecklare AWS

Snabbfakta om utbildningen Molnutveckling med AWS och integrationer:

 

Utbildningslängd 30 YH-poäng = 12v (50% takt)
Utbildningsstart Presenteras inom kort
Sista ansökningsdag
Urvalsmetod Antagningsprov (vid fler sökande än antal platser)
Besked om antagning
CSN berättigad JA
Upplägg 100% på distans – 3 st laborationer/examinationer
Studietakt 50% av heltid
Info Marcus Andersson, marcus@iths.se, 070-51 69 513

Intresseanmälan