Beskrivning

Vill du jobba med AI men saknar förutsättningarna inom Pythonprogrammering, visualisering av data och maskininlärning? Då är Pythonprogrammeringr AI-utveckling utbildningen för dig! Utbildningen är en YH-kurs på 30p (12v) i 50% studietakt, helt på distans. Den är CSN-berättigad. Utbildningen bedrivs främst på eftermiddagar och kvällar för att inte påverka dina nuvarande åtaganden. Målet med kursen är att använda Pythonprogrammering för att skapa enklare maskininlärning och visualisera data.

Vem är du? 
Du har arbetat med systemutveckling eller liknande i minst 6 månader, på heltid. Du behöver förkunskaper inom programmering för att ta till dig utbildningens innehåll på ett bra sätt. Du eller ditt företag vill börja använda AI och visualisera er data på ett effektivt sätt för att ta näst steg i karriären eller företagsutvecklingen.

Under utbildningen
Utbildningen ger dig kunskaper i avancerad objektorienterad programmering med Python. Du lär dig specialiserade begrepp inom AI-området, hur AI används idag och hur det påverkar vår vardag. Under utbildningens 12 veckor lär du dig även grundläggande databehandling och datavisualisering i teori och praktik. Du kommer applicera och träna enklare maskininlärningsalgoritmer med hjälp av ex Scikit-learn, TensorFlow.

Upplägget för utbildningen fokuserar dels på individuella laborationer och granskning av andras laborationer – peer reviews. Undervisningen kommer att ske två dagar i veckan från kl. 15-18, lektionerna spelas in så du kan ta till dig undervisningen när det passar dig. Utöver undervisningen kommer du få tillgång till digitala föreläsningar om Python och AI via Pluralsight. 

Verktyg som du kommer använda/lära dig under kursens gång:  
– Git 
VSCode 
PyCharm 
– Pandas 
Matplotlib 
Seaborn 
Scikit-learn 
TensorFlow 

Efter utbildningen 
Efter avslutad utbildning kommer du kunna visualisera data på ett kraftfullt sätt och förklara dess innebörd för intressenter och kravställare. Du kommer skapa och använda enklare maskininlärning på ditt företags data för att skapa affärsnytta. Maskininlärning kan bidra till ert företag genom exempelvis träffsäkrare prognoser, ökad effektivitet i arbetsflöden, kundsegmentering, förenkla kostsam dokumentation, etc.  

Du kan tillämpa ett objektorienterat tankesätt vid design och implementation av kod med Python.

 

Sista ansökningsdatum är söndagen den 9 oktober.
Antagningsbesked skickas ut under måndagen den 10 oktober.

Snabbfakta

Snabbfakta om utbildningen Pythonprogrammerare för AI-utveckling:

Utbildningslängd 30 YH-poäng = 12 v på 50% takt
Utbildningsstart 24 okt
Sista ansökningsdag
Behörighet  6 månaders systemutveckling med programmering eller liknande.
Urval Urvalsprov om så krävs
Besked om antagning
CSN berättigad JA
Upplägg Undervisning på distans med labbar och gästföreläsningar
Utbildningsform Kort YH-utbildning
Studietakt 50%
Info Marcus Andersson, marcus@iths.se

Kursplan Pythonprogrammerare för AI-utveckling

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om/i
● Syntax och semantik för Python och dess standardbibliotek.
● Avancerad objektorienterad programmering med Python.
● Versionshantering av kod med hjälp av Git.
● Specilaiserade begrepp inom AI-området.
● Var AI används idag och hur det påverkar vår vardag
● Grundläggande databehandling
● Grundläggande datavisualisering
● Arbetsflödet i ett AI-projekt
● Enklare maskininlärningsalgoritmer

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att
● Lösa programmeringsproblem med Python.
● Tillämpa objektorienterad programmering med Python.
● Använda utvecklingsverktyg så som VSCode eller PyCharm för utvecklingssyfte.
● Använda Git för att versionshantera kod i ett eget och/eller gemensamt projekt.
● Kunna dra egna slutsatser kring hur AI används idag.
● Att behandla data med Python och Pandas
● Att visualisera data med ex. Matplotlib, Seaborn
● Att förklara arbetsflödet i ett AI-projekt
● Att applicera och träna enklare maskininlärningsalgoritmer

 

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser att
● Självständigt skriva körbar kod i Python utefter specifikation eller för att lösa problem.
● Självständigt kunna utföra enklare debuggning av kod.
● Tillämpa ett objektorienterat tankesätt vid design och implementation av kod med Python.
● Självständigt dra egna slutsatser kring hur AI används idag.
● Självständigt kunna behandla data
● Självständigt kunna visualisera data
● Självständigt kunna med hjälpa av grundläggande begrepp förklara arbetsflödet i ett AI-projekt.
● Självständigt kunna applicera, träna och göra inferens med enklare maskininlärningsalgoritmer i
verktyg som ex Scikit-learn, TensorFlow.

Intresseanmälan