Beskrivning

Vad är AI?

AI står för Artificiell Intelligens, och innebär att datorer eller robotar löser problem som människor klarar av, med hjälp av maskininlärning. Det kan exempelvis vara talförståelse, bildanalys, etc. AI-teknik möjliggör för nya lösningar där datorsystem kan uppfatta sin omgivning via informationsmottagning. Utvecklingen av framtidens teknik går ständigt framåt, och har potential att bidra till ökad konkurreskraft och utveckling av samhället i stort.

 

Vem är du?

Du gillar att vara i framkant av teknikutvecklingen och är nyfiken på hur olika AI-system påverkar framtidens utveckling. Du söker ett spännande jobb med starka kopplingar till affärsnytta och utvecklingsmöjligheter. Stämmer beskrivningen in på dig? Ansök till IT-Högskolans tvååriga AI & Maskininlärning-utbildning!

 

Vår AI-utbildning

I vår AI-utbildning kommer du att lära dig om hur maskininlärning kan effektivisera och skapa värde för bolag inom flera områden, som t.ex. support, logistik, service, underhåll, marknadsföring. Du utvecklar teknik som kan bete sig intelligent och du kommer arbeta med att öka systemens kunskap eller förmåga att uppvisa intelligenta beteenden genom olika former av inlärning. Under utbildningen lär du dig praktisk AI-utveckling med programmeringsspråket Python. Du får också kunskap i hur du kan jämföra och utvärdera olika lösningar och bidra med förbättringar på existerande lösningar, genom vanliga AI- och maskininlärningsmodeller.

 

Att jobba med AI och maskininlärning

Att jobba med AI och maskinlinlärning är en både framtidssäkert och ger stora möjligheter till en spännande karriär. Du kommer vara unik på arbetsmarknaden med moderna kunskaper inom AI-teknik som många företag eftersöker i dagsläget.

Efter utbildningen kan du jobba som:

  • Utvecklare inom AI och maskininlärning
  • Datascientist
  • BI-utvecklare

 

För denna utbildning erbjuder vi hybridundervisning.
Klicka på knappen för att läsa mer.

Behörighet

Det finns tre sätt att bli behörig till utbildningen:

  1. Gymnasieexamen – Grundläggande behörighet + särskild behörighet.
  2. BFU – Behörighetsgivande förutbildning. Du har alla behörigheter förutom programmeringskunskaper.
  3. Behörighetsprövning – IT-Högskolan testar dina kunskaper genom ett prov.
  4. Gymnasieexamen

Du har grundläggande behörighet från gymnasieskolan eller vuxenutbildningen i kombination med nedan särskilda behörighetskrav.

Klicka här för att se antagningsprocessen

 

1. Grundläggande behörighet

Utbildningen kräver grundläggande behörighet, det har du som har en gymnasieexamen, lär mer om grundläggande behörighet.

Särskild behörighet Utvecklare inom AI och maskininlärning:
Lägsta betyget E/3/G i Engelska 6 (100p) eller motsvarande kunskaper.
Lägsta betyget E/3/G i Matematik 2 (100p) eller motsvarande kunskaper.
Lägsta betyget E/3/G i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 (100p) eller motsvarande kunskaper.
Lägsta betyget E/3/G i Programmering 1 eller motsvarande kunskaper.

Saknar du matematik- eller programmeringskunskaper?
Förbered dig inför antagningsprovet genom våra preparandkurser som du får tillgång till när du ansöker till någon av våra utbildningar.

Du anmäler dig genom ansökningsformuläret – Ansökan.

 

2.BFU – Behörighetsgivande förutbildning

Kan anordnas för de utbildningar som har som utmaning att fylla på studieplatser. BFU breddar vägen in till utbildningen och ger sökande kunskaper som motsvarar särskilda förkunskaper inom programmeringen. Vid godkänd genomförande av BFU-utbildning får sökande automatiskt en studieplats. IT-Högskolan kontaktar sökande om BFU blir aktuellt.

 

3. Behörighetsprövning – Reel kompetens

Saknar du en formell behörighet men har motsvarande kunskaper från arbetslivet? Gör din ansökan och bifoga intyg som redovisar din arbetslivserfarenhet. IT-Högskolan testar dina kunskaper genom antagningsprovet för att säkerställa din behörighet.

Snabbfakta utvecklare inom AI

Snabbfakta om utbildningen Utvecklare inom AI och Machine Learning.

Utbildningslängd 400 YH-poäng = 2 år
Utbildningsstart 21 augusti 2023
Sista ansökningsdag 7 maj 2023
Öppen för sen ansökan Maj – September 2023
Antagningsprov Ja, obligatoriskt för alla sökande
Besked om antagning 29 maj 2023
CSN berättigad JA
LIA-kurs (Lärande i arbete) 120 YH-poäng = 24 v
Företagspool JA
Studietakt Heltid/dagtid
Info Nina Skoglund – Nina.Skoglund@iths.se

Kursplan Utvecklare inom AI

Utbildningens innehåll

Kurs (Poäng, 5 poäng = 1 vecka)

Databaser 25p
Databehandling 25p
Djup Maskininlärning 40p
Examensarbete 15p
Introduktionskurs till AI 5p
LIA 1 40p
LIA 2 70p
Maskininlärning 45p
Praktisk maskininlärning 35p
Programmering med Python 40p
Projektmetodik 10p
Statistiska metoder  30p
Linjär algebra  20p

 

Fördjupad information om de olika kurserna >>

Intresseanmälan