Beskrivning

Vad är AI?

AI (Artificiell Intelligens) är ett område inom datavetenskapen som syftar till att skapa intelligenta system som kan lära sig, förstå, resonera och utföra uppgifter som normalt kräver mänsklig intelligens. Det kan exempelvis vara talförståelse, text och bildanalys, etc. AI-teknik möjliggör för nya lösningar där datorsystem kan uppfatta sin omgivning via informationsmottagning. Utvecklingen av framtidens teknik går ständigt framåt, och har potential att bidra till ökad konkurrenskraft och utveckling av samhället i stort.

 

Vem är du?

Du gillar kreativt och logiskt tänkande. Du är nyfiken på hur olika system påverkar framtidens AI-utveckling och vill djupdyka i databehandling av olika slag. Du inser att du behöver kunna en del algebra och statistik för att kunna förstå maskininlärning på djupet. Du söker ett spännande jobb med starka kopplingar till affärsnytta och utvecklingsmöjligheter. Stämmer beskrivningen in på dig? Ansök till IT-Högskolans tvååriga AI & Maskininlärning-utbildning!

 

Om vår AI-utbildning

Under vår AI-utbildning börjar du med Pythonprogrammering och lär dig datahantering samt algebra och statistik. Det är grunderna för att kunna förstå och lära dig om hur maskininlärning kan effektivisera och skapa värde för bolag inom flera områden.  Inom maskininlärningen utvecklar du teknik som automatiserar processer och är självlärande. Du lär dig använda maskininlärningsmodeller för datahantering, träning och utvärdering. Du får också kunskap i hur du kan jämföra och utvärdera olika lösningar och bidra med förbättringar på existerande lösningar, genom olika maskininlärningsmodeller och djupa neurala nätverk.

 

Jobb & framtidsutsikter

Att jobba med AI och maskininlärning är en både framtidssäkert och ger stora möjligheter till en spännande karriär. Du kommer vara unik på arbetsmarknaden med moderna kunskaper inom data engineering samt data science, som många företag eftersöker i dagsläget. Du kanske vill använda din tidigare erfarenhet från en bransch på nytt sätt med ny kunskap.

Efter utbildningen kan du jobba som:

  • Systemutvecklare
  • Datascientist
  • Dataengineer
  • BI-utvecklare

 

För denna utbildning erbjuder vi hybridundervisning.
Klicka på knappen för att läsa mer.

Snabbfakta utvecklare inom AI

Snabbfakta om utbildningen Utvecklare inom AI och Machine Learning.

Utbildningslängd 400 YH-poäng = 2 år
Utbildningsstart 21 augusti 2023
Sista ansökningsdag 7 maj 2023
Öppen för sen ansökan Maj – September 2023
Antagningsprov Ja, obligatoriskt för alla sökande
Besked om antagning 29 maj 2023
CSN berättigad JA
LIA-kurs (Lärande i arbete) 120 YH-poäng = 24 v
Företagspool JA
Studietakt Heltid/dagtid
Info Göteborg: Nina Skoglund – Nina.Skoglund@iths.se

Stockholm: Hampus Lubran – Hampus.Lubran@iths.se

Behörighet

Det finns tre sätt att bli behörig till utbildningen:

  1. Gymnasieexamen – Grundläggande behörighet + särskild behörighet.
  2. BFU – Behörighetsgivande förutbildning. Du har alla behörigheter förutom programmeringskunskaper.
  3. Behörighetsprövning – IT-Högskolan testar dina kunskaper genom ett prov.
  4. Gymnasieexamen

Du har grundläggande behörighet från gymnasieskolan eller vuxenutbildningen i kombination med nedan särskilda behörighetskrav.

Klicka här för att se antagningsprocessen

 

1. Grundläggande behörighet

Utbildningen kräver grundläggande behörighet, det har du som har en gymnasieexamen, lär mer om grundläggande behörighet.

Särskild behörighet Utvecklare inom AI och maskininlärning:
Lägsta betyget E/3/G i Engelska 6 (100p) eller motsvarande kunskaper.
Lägsta betyget E/3/G i Matematik 2 (100p) eller motsvarande kunskaper.
Lägsta betyget E/3/G i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 (100p) eller motsvarande kunskaper.
Lägsta betyget E/3/G i Programmering 1 eller motsvarande kunskaper.

Saknar du matematik- eller programmeringskunskaper?
Förbered dig inför antagningsprovet genom våra preparandkurser som du får tillgång till när du ansöker till någon av våra utbildningar.

Du anmäler dig genom ansökningsformuläret – Ansökan.

 

2.BFU – Behörighetsgivande förutbildning

Kan anordnas för de utbildningar som har som utmaning att fylla på studieplatser. BFU breddar vägen in till utbildningen och ger sökande kunskaper som motsvarar särskilda förkunskaper inom programmeringen. Vid godkänd genomförande av BFU-utbildning får sökande automatiskt en studieplats. IT-Högskolan kontaktar sökande om BFU blir aktuellt.

 

3. Behörighetsprövning – Reel kompetens

Saknar du en formell behörighet men har motsvarande kunskaper från arbetslivet? Gör din ansökan och bifoga intyg som redovisar din arbetslivserfarenhet. IT-Högskolan testar dina kunskaper genom antagningsprovet för att säkerställa din behörighet.

Kursplan Utvecklare inom AI

Utbildningens innehåll

Kurs (Poäng, 5 poäng = 1 vecka)

Introduktionskurs till AI 5p
Programmering med Python 40p
Databehandling 25p
Linjär algebra 20p
Statistiska metoder 30p
Maskininlärning 45p
Djup Maskininlärning 40p
Databaser 25p
LIA 1 40p
Data engineering och agila metoder 45p
LIA 2 70p
Examensarbete 15p

 

Fördjupad information om de olika kurserna >>

Intresseanmälan