Beskrivning

Vad är UX design?

UX Design är en heltäckande process från varumärke, design, användarvänlighet till funktioner. Det kan handla om fysiska produkter, mobilapplikationer eller andra digitala tjänster. Målet med UX design är att utveckla produkter som ger en optimal användarupplevelse.

 

Vem är du?

Är du intresserad av beteendevetskap och vill bidra till en bättre användarupplevelse av olika system och produkter är IT-Högskolans utbildning UX designer perfekt för dig! Som person är du nyfiken och intresserad av hur människor använder teknik och vill arbeta med människors olika användarupplevelser av webbsidor, applikationer, system och produkter. Matchar beskrivningen? Se då till att gå vår UX designer utbildning i Göteborg!

 

Vår UX design utbildning

I vår UX design utbildning kommer du att bli expert på att analysera och ta fram användbara system, produkter och IT-lösningar. Du kommer lära dig helheten kring hur UX design skapas och de avgörande detaljerna för att bli trygg i rollen som UX designer.

Under utbildningen får du möjlighet att ta del av IT-Högskolans pedagogiska modell Learning by doing genom de många praktiska labbarna men också genom teamarbete.

När du läser vår UX designer utbildning lär du dig att omsätta varumärkets värde genom specialiserade kunskaper inom teoretisk och praktisk UX design och programmering. Vanligt blir att du arbetar med prototyper av ditt användargränssnitt. Du kommer bli säker på de vanligaste verktygen som används i branschen som ex. Figma, HotJar, etc. Du kommer skapa design som anpassar sig till olika skärmstorlekar och användarmiljöer.

Du lär dig även att i team säkerställa att användarperspektivet behålls genom hela designprocessen och tolka riktlinjer från Google och Apple. Du får även kunskap i att ta fram relevant underlag för att skapa användarcentrerad design och kommunicera detta vidare till utvecklare eller slutkund. Ett annat viktigt moment under vår UX design utbildning är att lära sig att filtrera fram de detaljer som driver designen och bedöma vad användarna värderar.

 

Vad gör en UX designer?

Som UX designer, eller experience designer, jobbar du ihop med ett utvecklingsteam för att säkerställa en hög användarvänlighet. Du behärskar olika undersökningar och avancerade metoder för skapa en god användarupplevelse och du kan antingen bli den som skapar användarvänliga lösningar eller den som beställer dessa tjänster. Om du funderar på en framtid som UX designer har du många spännande arbetsmöjligheter framför dig. Många företag och branscher efterfrågar nämligen kompetens inom området.

Efter avslutad UX designer utbildning kan du exempelvis arbeta på:

  • Produktbolag
  • It-bolag
  • Banker
  • Byråer

 

För denna utbildning erbjuder vi hybridundervisning.
Klicka på knappen för att läsa mer.

Behörighet UX-design

Det finns två sätt att bli behörig till utbildningen:

1. Gymnasieexamen – Grundläggande behörighet + särskild behörighet.
2. Behörighetsprövning – IT-Högskolan testar dina kunskaper genom ett prov.

Klicka här för att se antagningsprocessen

 

1. Gymnasieexamen

Du har grundläggande behörighet från gymnasieskolan eller vuxenutbildningen i kombination med nedan särskilda behörighetskrav.

Grundläggande behörighet
Utbildningen kräver grundläggande behörighet, det har du som har en gymnasieexamen, läs mer om grundläggande behörighet.

Saknar du grundläggande behörighet? Det finns fem platser för dig som inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet men som har förutsättning att tillgodose dig utbildningen.

Särskild behörighet till UX-designer
Lägsta betyget E/3/G i Engelska 6 (100p) eller motsvarande kunskaper.
Lägsta betyget E/3/G i Matematik 2 (100p) eller motsvarande kunskaper.
Lägsta betyget E/3/G i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 (100p) eller motsvarande kunskaper.

Behöver du extra hjälp med matematiken inför antagningsprovet?
Förbered dig inför antagningsprovet genom vår betal-preparandkurs inom matematik som du kan ansöka till genom formuläret längst ner på denna sidan.

 

2. Behörighetsprövning – Reel kompetens

Saknar du en formell behörighet men har motsvarande kunskaper från arbetslivet? Gör din ansökan och bifoga intyg som redovisar din arbetslivserfarenhet. IT-Högskolan testar dina kunskaper genom antagningsprovet för att säkerställa din behörighet.

 

I samband med antagningsprovet så kommer du att behöva anmäla dig till en workshop (praktiskt prov) som sker på IT-högskolan

Workshopen ligger till grund för att se hur den sökande kan tillgodogöra sig utbildningen på bästa sätt utifrån argumentationsförmåga och samarbetsförmåga. Observera att de datum som kommer ligga ute för det praktiska provet/workshopen är mellan den 15 april – 15 maj på yh-antagning.se, är de tillfällena som ges. Så boka in dig så fort som möjligt för att få den tiden som passar dig bäst.

 

Snabbfakta UX-designer

Snabbfakta om utbildningen UX-designer

Utbildningslängd 400 YH-poäng = 2 år
Utbildningsstart Augusti 2023
Sista ansökningsdag Maj 2023
Öppen för sen ansökan Maj – September 2023
Antagningsprov Obligatoriskt för alla sökande
Besked om antagning Maj 2023
CSN berättigad JA
LIA-kurs (Lärande i arbete) 120 YH-poäng = 24 v
Företagspool JA
Studietakt Heltid/dagtid
Info Frida Cimen – frida.cimen@iths.se

UX-design kursplan

Utbildningens innehåll

Kurs (Poäng, 5 poäng = 1 vecka)

Kurs Poäng
Introduktion till UX-design 5p
Användarcentrerad design 70p
Agila metoder 35p
Gränssnittsdesign och prototyper 45p
Webbdesign, appdesign & fysisk usability 40p
LIA 1 40p
Branding, strategi & presentation 35p
Programmering för UX-design 30p
LIA 2 80p
Examensarbete 20p
Totalt 400p

Fördjupad information om de olika kurserna

LIA – UX-designer

LIA (Lärande i Arbete) i en Framtidsbransch

IT-Högskolan hjälper, på ett tydligt och framgångsrikt sätt, alla studerande att få en LIA-plats. Du som studerar på IT-Högskolan söker LIA-praktik genom vår företagspool, kopplad till varje YH-utbildning, där ledande företag inom IT-branschen finns representerade. Det gör att du som studerar på IT-Högskolan har en gräddfil till de bästa praktikplatserna och sedan jobben inom IT. 100% av våra studerande får en relevant LIA-plats!
På bara 1.5-2 år på IT-Högskolan läser du en IT-utbildning som öppnar dörrar till en helt ny karriär.
Du får teoretiska kunskaper på utbildningen och du får lära dig hur det är att arbeta i branschen på din LIA-praktik. Inför din LIA-praktik får du dessutom lära dig att skriva ett attraktivt CV, du får ett foto tagit av fotograf och vi tränar på intervjuteknik. Flertalet av de studerande får sedan anställning på sin praktikplats. Att gå en utbildning på IT-Högskolan leder till jobb, och du kan byta karriär på bara 1.5 år. 80% av våra studerande har jobb redan på sin Examensdag.

 

IT-Högskolans Företagspool

IT-Högskolan bedriver alla utbildningar med nära företagssamarbeten. Allt för att du som student ska kunna gå direkt från utbildning till en anställning. Det nära företagssamarbetet märks tydligt i kursen LIA (Lärande i Arbete) då du som student tar del av IT-högskolans unika företagspooler som är kopplade till varje YH-utbildning. IT-Högskolans Företagspool består utav små och stora företag i IT-branschen där många är i stort behov av att nyanställa.
Genom vår företagspool har utbildningarna starka kopplingar till IT-branschen och vi kan vara lyhörda för förändringar och nyheter som vi snabbt kan implementera i utbildningarna. Dessa företag sitter bland annat med i ledningsgrupperna för utbildningarna, de gästföreläser och ger möjlighet för studenterna att få sin LIA-praktik på företag som andra bara drömmer om.
Som studerande på IT-Högskolan har du möjligheten att ansöka om LIA-praktik genom företagspoolen och matchas då med ett företag som passar dina egna intressen och din kompetens. Matchningen ökar sannolikheten för att både studenten och företaget blir nöjda.

Läs mer om IT-Högskolans LIA-process här!

Intresseanmälan