UX och användarcentrerad design – YH-kurs

Beskrivning

Vad är UX-design?

UX, eller ”User eXperience”, fokuserar på användarens upplevelse och interaktion med produkter, system eller tjänster. Målet med UX-design är att förbättra användbarheten för att möta användarnas behov.

UX research, eller användarcentrerad design, är en metod inom UX-designprocessen som innebär att systematiskt samla in och analysera information om användares beteenden, preferenser och behov. Syftet med UX research är att skaffa insikter som vägleder designbeslut och säkerställer att produkter eller tjänster är anpassade efter användarnas förväntningar och krav.

 

Vem är du?

Du har jobbat i 6 månader inom system-, mjukvaru-, webbutveckling, design, marknadsföring projektledning inom IT eller liknande. Du gillar att relatera till andra människors perspektiv, vilket hjälper dig att designa IT-system och produkter som uppfyller användarnas behov. Kommunikation och teknik är områden som intresserar dig.

 

Vår kurs på distans:

Utbildningen genomförs till 100% på distans. Undervisningspassen genomförs eftermiddagstid och grupphandledning vid lunchtid, allt för att möjliggöra arbete parallell med studierna. Du kommer kunna arbeta med relevanta case från arbetslivet som du direkt kan omsätta på din befintliga arbetsplats.

 

Kursupplägget består av följande moment:

 

– Individuella laborationer med möjlighet att applicera uppgiften på ett verkligt företag.

– Gruppseminarier efter inlämnade laborationer

– Handledning

– Lektioner live och förinspelade föreläsningsvideos

– Workshops och Hands-on-övningar

Kursupplägget ger dig möjlighet till praktiska erfarenhet och möjlighet att tillämpa det de har lärt sig i en verklig kontext. Gruppseminarierna ger dig möjlighet att diskutera ditt arbete, få feedback och lära sig av andra kursare. Livelektioner och förinspelade videor ger dig hög flexibilitet och tillgänglighet. Du kan närvara vid livelektioner för att ställa frågor och interagera direkt med läraren, och du kan titta på förinspelade videor när som helst, i din egen takt. Vi erbjuder även UX designer utbildning på plats i våra lokaler i Göteborg.

 

Efter avslutad utbildning:

Du besitter de efterfrågade kunskaperna och färdigheterna inom UX och användarcentrerad design för att ta dig an mer avancerade projekt för att skapa användarvänliga webbplatser, appar eller andra produkter. Du skulle genomföra användarforskning, skapa användarresor, utforma användargränssnitt, och testa dina designförslag för att se till att de möter användarnas behov. Kanske får du en ny roll som UX-designer, UI-designer, produkt designer eller UX-chef.

Utbildningsplan

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om/i:
 • Specialiserade kunskap om digitala statistikverktyg (ex Google Analytics).
 • Digitala och analoga användartester.
 • Analys av data från tester och intervjuer.
 • UX-verktyg som personas, user stories och kundresor.
 • Avancerade kunskaper för hur designprogramvara används, bland annat Balsamiq och Figma.
 • Wireframing och analoga prototyper.
 • Digitala prototypverktyg.
 • Grundläggande kunskaper i interaktionsdesign.
 • Utforma och utföra UX workshops.
 • Information architecture ur ett UX-perspektiv, processen och IA principer.

 

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att:
 • Avgöra vilket underlag som behovs for att ta kvalificerade designbeslut.
 • Planera, identifiera och genomfora anvandartester och intervjuer.
 • Sammanställa data for egen eller andras användning.
 • Konstruera designdokument med hjälp av lämplig designprogramvara.
 • Avgöra nivå av prototypande beroende på uppdrag och fas i designprocessen.
 • Kunna leda UX workshops.

 

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser att:
 • Självständigt skaffa relevant underlag för att skapa användarcentrerad design och slutföra förelagda projekt.
 • Självständigt eller i team säkerställa att användarperspektivet behålls genom hela designprocessen.
 • Att kunna designa välarbetade gränssnitt med en dokumenterad process.
 • Att skapa prototyper av gränssnitt för vidare användartester eller leverans med hjälp av designprogramvara.

Intresseanmälan