Webbutveckling med React – YH-kurs

Beskrivning

Vad är webbutveckling med React?

Webbutveckling med React innebär att använda detta JavaScript-bibliotek för att bygga användargränssnitt och interaktiva webbapplikationer. Du kommer att lära dig avancerade koncept som React components kontra React containers, skillnaden mellan Class components och Functional components, samt användningen av Hooks och React-livscykeln.

Du kommer att skapa webblösningar med React.js, från att strukturera nya applikationer till att integrera React i befintliga projekt. Genom att förstå hur React-motorn fungerar, skriva HTML med JSX, hantera CSS i React-applikationer och göra externa anrop, kan du bygga robusta, dynamiska och skalbara webbapplikationer.

Vem är du?

Du har arbetat i minst 6 månader med HTML, CSS och JavaScript. Du kan programmera på en grundläggande nivå och vill lära dig hur du kan skapa applikationer med React.js. Du är nyfiken på hur React kan ta dig som webbutvecklare till nästa nivå.

 

Under utbildningen

Du kommer att lära dig avancerade koncept inom React, såsom skillnaderna mellan React-komponenter och containrar, klasskomponenter och funktionella komponenter, samt användningen av Hooks och Reacts livscykel. Du får också kunskap om hur du bygger webblösningar med React.js, från att strukturera en ny applikation till att integrera React i befintliga projekt. Du lär dig hur React-motorn fungerar och hur du skriver HTML med hjälp av JSX. Dessutom kommer du att hantera CSS i en React-applikation och göra externa anrop.

Utbildningen sträcker sig över 9 veckor och inkluderar 45 timmars videomaterial uppdelat i 13 områden med tydlig progression. Varje område avslutas med ett kunskapstest på minst 10 frågor som måste klaras med 80% korrekthet. Varje vecka hålls ett obligatoriskt handledningstillfälle på 2 timmar där du får stöd i problemlösning.

Programmet inkluderar tre större laborationer som ska lämnas in under utbildningen. Varje inlämning följs av en ”best practice”-session där utvalda deltagare presenterar sina laborationer. Dessutom sker gästbesök från arbetslivet för att visa hur olika IT-företag arbetar med React och deras utvecklingsval.

Mycket av studietiden bygger på att du som deltagare själv tar till dig föreläsningsmaterialet och programmerar på egen hand, i enlighet med IT-Högskolans pedagogiska profil – Learning by Doing. Under utbildningen bidrar arbetslivet med tre gästföreläsningar där de förklarar sitt användande av React och vad som krävs av organisationen för att få full effekt av att använda React.

IT-Högskolans pedagogiska modell, Learning by Doing, genomsyrar upplägget då du kommer att programmera React varje vecka för att klara kunskapstester och laborationer.

 

Efter utbildningen

Efter utbildningen har du god förståelse för hur en React applikation är uppbyggd och du kommer själv kunna producera egen React-kod. Detta kommer att ge dig en ökad konkurrenskraft som utvecklare och stärka företaget du arbetar på.

Utbildningsplan

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om/i:
 • Integration mot tredjepartstjänster som ex. programmering mot Applikations-programmerings- gränssnitt (API:er).
 • Frontend-ramverket React.
 • Avancerade React komponenter.
 • Byggpipline och verktyg som Webpack och babel.
 • Webserver och React-kod.
 • Verktyg för att hämta data, t.ex. Axios eller GraphQL.
 • React components vs React containers.
 • Class components vs. Funcional components.
 • Specialiserade kunskaper som Hooks.
 • React livscykeln.
 • JavaScript-ramverk för bland annat DOM-manipulation.
 • Integration mot tredjepartstjänster som ex. programmering mot Applikationsprogrammerings- gränssnitt (API:er).

 

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att:
 • Sätter upp en produktionsredo byggpipeline.
 • Jobba med verktyg som webpack och babel.
 • Sätta upp en webserver som hostar React-koden.
 • Hantera avancerade koncept inom React. React components vs React containers, Class components vs Functional components, Hooks, React livscykeln.
 • Planera, identifiera och lösa kodproblem i JavaScript med hjälp av återanvändbarhet, tydlighet och god struktur.
 • Lägga till eller utöka funktionalitet i ett frontend-gränssnitt med JavaScript och JavaScript-ramverk.
 • Använda externa API:er och tredjepartstjänster för att utöka funktionaliteten på en webbplats.
 • Programmera med JavaScript biblioteken i React.

 

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser att:
 • Självständigt programmera med avancerade koncept inom React, så som React components vs React containers, Class components vs Functional components, Hooks, React livscykeln.
 • Självständigt skapa och vidareutveckla ramverk-baserade webbapplikationer i JavaScript.
 • Självständigt skapa och vidareutveckla webbapplikationer som använder externa API:er och tredjepartstjänster.
 • Förbigå och modifiera beteende i ett frontend-gränssnitt med JavaScript.
 • Skapa användarvänliga gränssnitt med React.

Intresseanmälan