Vad är DevOps?

DevOps är en metod för att utveckla, leverera och underhålla mjukvara som fokuserar på att sammanfoga utveckling och drift (operations) i en enda kontinuerlig process. Det handlar om att skapa en kultur av samarbete mellan utvecklare, systemadministratörer och andra intressenter i en organisation.

DevOps är ett område som syftar till att skapa en mer effektiv och agil utvecklingsprocess, vilket kan minska tiden det tar att få en produkt på marknaden och göra det lättare att göra ändringar och uppdateringar. Det kan också öka kvaliteten på mjukvaran genom att tillåta snabbare iterationer och enklare felsökning.

DevOps – process i 6 steg

En DevOps-process integrerar utveckling och drift av mjukvara. Den består av flera steg som återkommer i en cyklisk process. Nedan är en kort beskrivning av varje steg:

Planering

Det första steget i DevOps-processen är planering. Här definierar teamet vad som ska utvecklas, testas och levereras, samt hur det ska göras.

Kodning

I kodningssteget skapar utvecklingsteamet koden som implementerar de funktioner som definierats i planeringssteget.

Testning

Efter att koden har skapats behöver den testas för att säkerställa att den fungerar som avsett och att inga buggar finns. Testerna kan vara manuella eller automatiserade.

Distribution

När koden har testats och godkänts distribueras den till produktionsmiljön. Detta steg kan också innehålla processer för att konfigurera och hantera infrastrukturen som mjukvaran körs på.

Drift och övervakning

När mjukvaran är i produktion övervakas den för att säkerställa att den fungerar som avsett. Detta steg innefattar även felsökning och eventuell hantering av incidenter.

Återkoppling

Under hela processen är det viktigt att samla in återkoppling från användare och intressenter. Denna återkoppling kan användas för att förbättra processen och utveckla nya funktioner.

Upptäck vår .NET cloud developer-utbildning

Om du är intresserad av att lära dig mer om DevOps, kan IT-högskolans .NET cloud developer-utbildning vara det rätta valet för dig. Utbildningen är utformad för att ge dig kunskaper och färdigheter för att bli en expert inom molnbaserad mjukvaruutveckling.

Genom kursmaterial, praktiska projekt, mentorering och gästföreläsningar kan du lära dig DevOps på olika sätt i denna utbildning. Kursmaterialet täcker olika aspekter av DevOps, inklusive verktyg och tekniker för automatisering, kontinuerlig integration och utrullning, molninfrastruktur och övervakning.