Vad är .NET?

.NET är en plattform för mjukvaruutveckling som skapats av Microsoft och används för att utveckla olika typer av program, inklusive webbapplikationer, desktopapplikationer och mobila appar. .NET är ett system som består av flera olika komponenter, inklusive en gemensam språkruntime (CLR) som möjliggör användning av flera olika programmeringsspråk som C#, Visual Basic, F# och andra, samt ett ramverk med en omfattande uppsättning bibliotek och verktyg som hjälper utvecklare att skapa mjukvara snabbare och enklare.

 

Vad är .NET-framework?

.NET Framework är en programvaruplattform som utvecklats av Microsoft. Den är utformad för att underlätta utvecklingen av programvara för Windows-operativsystemet. .NET Framework innehåller en mängd verktyg, bibliotek och tjänster som gör det enkelt för utvecklare att skapa desktopapplikationer, webbapplikationer, mobila applikationer och andra typer av programvara för Windows.

 

Vad gör en .NET-utvecklare?

En .NET-utvecklare är en programvaruutvecklare som specialiserar sig på att skapa programvara för Microsoft .NET-plattformen. Detta inkluderar utveckling av desktopapplikationer, webbapplikationer, mobila applikationer, spel och andra typer av programvara. .NET-utvecklare arbetar ofta i team med andra utvecklare, projektledare och andra tekniska specialister för att skapa och underhålla programvarulösningar som möter kundernas behov.

 

Vanliga arbetsuppgifter

  • Skapa programvarulösningar för desktopapplikationer, webbapplikationer, mobila applikationer och andra typer av programvara
  • Designa, utveckla och testa programvara för att säkerställa dess funktionalitet, säkerhet och prestanda
  • Använda Microsoft .NET-ramverket och programmeringsspråk som C#, Visual Basic .NET och F# för att utveckla programvara
  • Arbeta i team med andra utvecklare, projektledare och tekniska specialister för att skapa och underhålla programvarulösningar
  • Uppdatera och underhålla befintlig programvara genom att fixa buggar, lägga till nya funktioner och optimera prestanda

 

Våra utbildningar

Nedan kan du läsa mer om våra .NET-utbildningar. Kurserna passar för dig som vill fördjupa dina kunskaper inom programmering och utveckling. Med hjälp av våra erfarna utbildare och praktiska inlärningsmetoder kommer du att få möjlighet att omsätta din teoretiska kunskap i praktisk färdighet.

 

.NET-utvecklare

Vår .NET-utvecklare utbildning är skräddarsydd för att tillhandahålla den senaste tekniska kunskapen och praktiska erfarenheten som behövs för att bli en framgångsrik .NET-utvecklare. Genom praktiska projekt, individuell handledning och en interaktiv läromiljö, kommer du att få möjlighet att utveckla dina praktiska och teoretiska färdigheter. Utforska vårt unika utbildningsprogram idag!

 

.NET cloud developer

Vår .NET cloud developer utbildning är skapad för dig som vill bli expert på att utveckla och implementera molnbaserade lösningar med .NET-teknologi. Utbildningen omfattar en mängd olika ämnen som är relevanta för molnutveckling, inklusive C#, Azure, databaser och mjukvaruarkitektur. Studenterna får också möjlighet att arbeta med verkliga projekt, vilket ger dem en praktisk erfarenhet inom ämnet. Ansök redan idag!

 

NET-utvecklare distans

Under vår .NET-utvecklare utbildning på distans får du lära dig programmeringsspråket C#, – genom vårt digitala klassrum. Utbildningen ger dig en bred förståelse för systemutveckling och databashantering. Studier på distans ger dig som studerande möjlighet att anpassa studieupplägget efter dina egna behov och förutsättningar. Du har även möjlighet att kombinera studierna med arbete eller andra åtaganden.