Vad är React?

React är ett JavaScript-ramverk som används för att bygga interaktiva och responsiva användargränssnitt i webbapplikationer. Det använder sig av en komponentbaserad arkitektur, vilket gör det möjligt att dela upp gränssnittet i återanvändbara byggstenar. Med React kan utvecklare skapa dynamiska och effektiva webbapplikationer genom att använda koncept som virtuell DOM och effektiv hantering av tillstånd. React är ett omtyckt och populärt val bland utvecklare tack vare dess förmåga att effektivt hantera användargränssnitt, modularisera kod och skapa skalbara webbapplikationer.

 

Vad gör en React-utvecklare?

En React-utvecklare är ansvarig för att designa, utveckla och underhålla användargränssnittet för webbapplikationer med hjälp av React-ramverket. Här är några av de uppgifter och ansvarsområden som en React-utvecklare vanligtvis har:

 

UI/UX-design

Samarbetar ofta med UX-designers och grafiska formgivare för att implementera användargränssnittets utseende och interaktioner baserat på de designspecifikationer som tillhandahålls.

Komponentutveckling

Skapar och implementerar återanvändbara komponenter i React för att bygga upp användargränssnittet. Det kan innebära att skapa funktionella komponenter, klasskomponenter och använda komponentbibliotek eller verktyg för att underlätta utvecklingen.

 

Tillståndshantering

Ansvarar för att hantera tillståndet (state) inom komponenterna och säkerställa att det uppdateras och renderas korrekt i samband med användarinteraktioner eller dataförändringar.

 

Dataflöde och API-kommunikation

Arbetar med att hantera dataflödet i applikationen och kommunicera med externa API:er för att hämta och skicka data. Det kan innefatta att använda verktyg som Axios eller Fetch API för att hantera HTTP-anrop och använda lämpliga metoder för att hantera datahantering, som Redux eller React Context API.

 

Testning

Kan vara ansvarig för att skriva enhetstester eller integrationstester för att säkerställa att användargränssnittet fungerar som förväntat. Det kan innefatta att använda verktyg som Jest och React Testing Library för att skriva och köra testfall.

 

Prestandaoptimering

Strävar efter att optimera prestanda för användargränssnittet genom att implementera bästa praxis och använda tekniker som virtuell DOM och memoisering för att minimera onödiga uppdateringar och förbättra webbapplikationens responstid.

 

Samarbete och integration

Kan arbeta tillsammans med backend-utvecklare för att integrera frontend och backend-kod och säkerställa smidig kommunikation mellan dem. Det kan bland annat handla om att använda API-dokumentation, definiera dataformat och implementera funktionalitet för att visa och hantera data från backend-systemet.

 

Lär dig webbutveckling med React

Vill du bli en React-mästare? Då borde du ansöka till vår utbildning Webbutveckling med React. Under 12 intensiva veckor kommer du att djupdyka i avancerade koncept inom området. Vi kommer att guida dig genom skapandet av webblösningar med React.js från grunden, eller att integrera React i en befintlig applikation.

Vår omfattande videobaserade kurs på 45 timmar, uppdelad i 13 olika ämnen med tydlig progression, ger dig den kunskap och förmåga du behöver för att bemästra React. För att säkerställa att du får allt stöd du behöver, håller vi obligatoriska handledningstillfällen varje vecka där du får personlig vägledning i att lösa problem och ta din React-kompetens till nya höjder.