Vad är testautomatisering?

Testautomatisering är en process inom programvarutestning där man använder automatiserade verktyg och skript för att utföra tester på programvara. Syftet med testautomatisering är att automatisera upprepade och manuella testuppgifter för att spara tid och resurser samtidigt som man ökar testens precision och reproducerbarhet.

 

Testautomatiseringsramverk

Testautomatiseringsramverk är en kritisk komponent inom testautomatisering som hjälper utvecklare och testare att organisera, strukturera och effektivisera sina automatiserade tester. Dessa ramverk tillhandahåller en uppsättning riktlinjer, regler och verktyg som gör det möjligt att bygga och köra automatiserade tester på ett enhetligt och strukturerat sätt.

 

Modularitet

Testramverk bör vara modulära, vilket innebär att de delar upp tester i mindre, återanvändbara moduler. Detta gör det enkelt att underhålla och skalbara tester över tid.

 

Rapportering

En bra rapporteringsfunktion är viktig för att få insikt i testresultaten. Ramverken bör kunna generera tydliga och detaljerade rapporter som visar vilka tester som har utförts och deras resultat.

 

Parallellt utförande

För att påskynda testprocessen bör testramverk stödja parallellt utförande av tester på flera enheter eller webbläsare samtidigt.

 

Datahantering

Testramverk bör göra det enkelt att hantera testdata, inklusive att importera och exportera data och använda olika datadrivna tekniker.

 

Stöd för flera plattformar

Många applikationer måste testas på olika plattformar och enheter. Därför bör testramverk stödja testning på olika plattformar, inklusive webb, mobil och desktop.

 

Integration med CI/CD

Testautomatiseringsramverk bör kunna integreras smidigt med Continuous Integration (CI) och Continuous Delivery (CD) -verktyg för att automatisera testprocessen som en del av utvecklingspipelinen.

 

Automatiserade tester

Automatiserade tester är testfall och procedurer inom programvarutestning som utförs med hjälp av automatiserade testverktyg och skript istället för manuell interaktion. Dessa tester används för att utvärdera en mjukvaruapplikations funktionalitet, prestanda och tillförlitlighet. Automatiserade tester skapas vanligtvis av testare eller utvecklare och kan utföras igen och igen under utvecklingscykeln och efter utrullning av programvaran.

Fördelarna med automatiserade tester är:

  • Testerna kan köras mycket snabbare än manuella tester, vilket sparar tid och resurser.
  • De ger konsekvent och exakt utförande av testfall, vilket minimerar mänskliga fel.
  • Automatiserade tester är idealiska för att utföra regressionstester och se till att tidigare fungerande funktioner inte har påverkats av nya ändringar.
  • De kan enkelt skalas för att hantera stora testsviter eller olika testkonfigurationer.
  • Genom att köra automatiserade tester tidigt i utvecklingsprocessen kan fel och problem upptäckas och åtgärdas snabbt.
  • De kan återanvändas över tid och kan anpassas för olika testscenarier.

 

Våra utbildningar inom testautomatisering

 

Agil testautomatiserare

Med vår testautomatiserare-utbildning på distans kan du ta din karriär till nästa nivå inom testning och utveckling. Genom att lära dig de senaste teknikerna inom agil testautomatisering och automatiserad testning kommer du att bli en eftertraktad expert på arbetsmarknaden. Vi ger dig verktygen och kunskapen för att effektivisera testprocesser och skapa högkvalitativa, pålitliga resultat. Ansök idag och öppna dörren till spännande karriärmöjligheter inom IT!

 

Mjukvarutestare

Drömmer du om en karriär där du säkerställer hög kvalitet i mjukvaruprodukter och tjänster? Som mjukvarutestare är du en nyckelspelare i att leverera felfria system och applikationer till användare. Med IT-Högskolans Mjukvarutestare-utbildning kan du förvandla din nyfikenhet och analytiska förmåga till en spännande karriär. Vi rustar dig med färdigheter i automatiserad testning och programmering, vilket är eftertraktat på arbetsmarknaden. Branschen behöver fler kvalificerade mjukvarutestare, och vår utbildning ger dig en ISTQB-certifiering för att ta din plats i den växande industrin.